Ви є тут

Головна

Міжнародні науково-методичні конференції:
II Міжнародний конгрес «Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст»: - Єншуєва Т.В. Мир символів модерну. Земська лікарня у м.Олександрівську [Текст] / Єншуєва Т.В. // Збірник матеріалів міжнародної науково-методичної конференції, жовтень 2013 року/ Полтава: НАПН України, 2013.-c.223-225;
III Міжнародного конгресу « Етнодизайн у контексті українського  національного відродження та  Європейської  інтеграції » - Єншуєва Т.В. альбом «Олександрівськ. Архітектурна спадщина» [Текст] / Єншуєва Т.В. //Збірник матеріалів міжнародної науково-методичної конференції, 4-6жовтень 2015року/ Полтава: НАПН України, 2015.-c.320-325;

 • Єншуєва Т.В.Дослідження проблеми образу в дизайн-проектуванні [Текст]/ Т.В.Єншуєва// Тиждень науки-2015: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2015. - Т.З.-С. 111-112
 • Єншуєва Т.В.Теоретико-методичні аспекти досягнення цілісності художньої форми студентами спеціальності "Дизайн" [Текст] / Т.В. Єншуєва // Тиждень науки-2014: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 14-18 квітня 2014: тези доповідей, в 5-ти Т. ЗНТУ, 2014. - Т.4. - С. 90-91; 
 • Єншуєва Т.В.Концепция качества жизни, устойчивого развития  и образования , определяющего соціального развития в Украине [Текст] / Т.В.Єншуєва // Тиждень науки- 2014; зб. тез доп. щоріч. наук практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів  ЗНТУ 9-13 квітня 2014р.:тези допв. 4-х т.ЗНТУ 2014.-Т-4с.153;
 • Єншуєва Т.В.Розробка рекомендацій до вивчення дисципліни «Архітектура та  дизайн виробничого середовища». – [Текст] / Т.В.Єншуєва // Тиждень науки- 2013; зб. тез доп. щоріч. наук. практ. конф. викладачів,науковців, молодих учених, аспірантів та студентів  ЗНТУ 15-19 квітня 2013р.: тези допв. 5-х т. ЗНТУ 2013.-Т-5с.210;
 • Єншуєва Т.В. Мир символів модерну. Земська лікарня у м.Олександрівську [Текст] / Єншуєва Т.В. // Збірник матеріалів міжнародної науково-методичної конференції «Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст» жовтень 2013 року/ Полтава: НАПН України, 2013.-c.223-225;
 • Єншуєва Т.В. Поєднання абстрактно-логічного та наочно-образного мислення на предпроектному етапі [Текст] / Т.В.Єншуєв// Тиждень науки-2013:щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 15-19 квітня 2013: тези доповідей, у 5-ти Т. ЗНТУ, 2013. - Т.2.-С. 202-204;
 • Еншуева Т.В. Разработка рекомендаций к изучению дисциплины "Архитектура и дизайн производственной среды" [Текст] / Т.В. Еншуева// Тиждень науки-2012: щоріч. наук-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 9-13 квітня 2012: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2012.-Т.2.-С.272-273;
 • Еншуева Т.В. Исследование и разработка методического проектирования транспортных сооружений [Текст] / Т.В. Еншуева // Тиждень науки-2011: зб. тез доп. щоріч. наук-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 11-15 квітня 2011: тези доповідей, в 4-х Т. / Відп. ред. Внуков Ю.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. - Т.3.-С.28-31.

Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних виставках:

 • 16 листопада 2016р. - Виставка з нагоди дня університету, 116-ї річниці технічної освіти в Запорізькому (Олександрівському) краї, відкриття Музею історії технічного прогресу ЗНТУ та Міжнародного дня студентів, м. Запоріжжя, Україна;
 • 06.02.2014р. - Виставка з нагоди 75-річчя Запорізької області "Архітектура-музика в камені". Представлені графічні роботи голови спілки дизайнерів України Запорізької організації, Єншуєвої Т.В. " Александровск. Архитектурное наследие", виставковий зал ЗОНСХУ, м. Запоріжжя, Україна;
 • лютий 2013р. - Виставка до 180-річчя В.П. Попова " Дворяни Попови на Запорізькій землі", Василівський історико-архітектурний музей заповідник "Садиба В.П. Попова", м. Запоріжжя, Україна;
 • квітень 2013р. - Виставка " Міський голова Олександрівська Фелікс Мовчановський та його хутір для глухонімих дітей". Департамент культури ЗОДА, Державний архів Запорізької обл., Запорізька обл. бібліотека, м. Запоріжжя, Україна;
 • червень 2013р. - Персональна виставка картин та презентація альбому "Олександрівськ. Архітектура", Департамент культури ЗОДА, державний архів Запорізької області, Запорізька обласна бібліотека, м. Запоріжжя, Україна;
 • грудень 2013р. - Персональна виставка до 75-річчя Запорізької області, Запорізька організація Українського товариства охорони пам'яток історії та архітектури, м. Запоріжжя, Україна;
 • 11.06.2013р. - Виставка графічних робіт " Александровск. Архитектурное наследие", в обласній бібліотеці ім. Горького,  м. Запоріжжя, Україна;
 • 10.12.2013р. - Виставка " Александровск. Архитектурное наследие", обласний краєзнавчий музей, м. Запоріжжя, Україна; 
 • 8-10 грудня 2010р. - Виставка з нагоди 110-і річниці ЗНТУ та 240-річчям м. Запоріжжя " Старий Олександрівськ", м.Запоріжжя, Україна;
 • 11.03.2010р. - Виставка з нагоди ювілею 55 років" Старий Олександрівськ",  приміщення музею ЗНТУ, м. Запоріжжя, Україна.