Ви є тут

Головна
  • Пантус, Н. М. Нові аспекти, що визначають основні напрямки формування концепції в дизайні мобільного житлового середовища майбутнього на воді [Текст] / Н. М. Пантус // Multidisciplinary scientific publication. Architecture and construction. Proceedings of the XV International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology. Publisher — RS Global S. z O.O., Research and Scientific Group Warsaw, Poland. Vol.2, July 31, 2019. — С. 43—49. ISBN 978-83-954081-6-8 http://ws-conference.com/
  • Пантус, Н. М. Роль нових електронних засобів у формуванні візуальних комунікацій вищих навчальних закладів України [Текст] / Н. М. Пантус, Е. О. Шапран // World Science. Multidisciplinary scientific publication. CHIEF DITOR Laputyn Roman PhD in transport systems, Associate Professor, Department of Transport Systems and Road Safety, National Transport University, Ukraine. Publisher – RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center Warsaw, Poland. № 3(43), Vol.3. March 2019. — с. 56. — С. 45—49. ISSN 2413-1032. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31032019/6420
  • Пантус, Н. М. Удосконалення методики викладання дисципліни «Основи формоутворення» у вищих навчальних закладах [Текст] / Н. М. Пантус // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах Євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 14—16 жовт. 2015 р., Харків, Україна / М-во освіти і науки України, Харківська держ. ак-я дизайну і мистецтв [та ін.] — Харків: ХДАДМ, 2015. — С. 86—88
  • Пантус, Н. М. Проекна графiка. Сучаснi пiдходи до формування художньо-графiчних умiнь майбутнiх дизайнерiв [Текст] / Н. М. Пантус // Вiсник Харкiвської державної академiї дизайну i мистецтв: [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Я. Даниленка. - Х.: ХДАДМ, 2012.– (Мистецтвознавство: № 15).– С. 19-21.
  • Пантус, Н. М.Поєднання спортивного та пізнавального аспектів при розробці ігрового середовища для дітей молодшого шкільного віку [Текст] / Н. М. Пантус, Т. І. Козелець // Вiсник Харкiвської державної академiї дизайну i мистецтв: [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Я. Даниленка. - Х.: ХДАДМ, 2012. – (Мистецтвознавство: № 14). – С. 42-44.
  • Пантус, Н. М.Проекна графiка як складова частина сучасного проектно-творчого процесу [Текст] / Н. М. Пантус // Вiсник Харкiвської державної академiї дизайну i мистецтв: [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. Я. Даниленка. - Х.: ХДАДМ, 2011. – (Мистецтвознавство: № 6). – С. 43-44.