Ви є тут

Головна
  • Потапенко Г.М.  Інтеграція графічного дизайну, психології та комп'ютерної графіки в сучасній дизайн-освіті [Текст] / Потапенко Г.М. // Вісник Запорізького національного університетуї: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. І. Локарєва. Запоріжжя : «Видавництво ЗНУ», 2019. Вип. 73. С. 72—87 (Фахове видання) — Мова укр.

  • Потапенко Г.М. Принципи гештальту в веб-дизайні [Текст] / Г.М. Потапенко // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. пр./за ред. Даниленка В.Я. – Харків: ХДАДМ, 2018. (Мистецтвознавство: № 2). .№ 2. – С. 54–58.

  • Потапенко А.М. Параметрический дизайн [Текст] / А.М. Потапенко // Научно-практический журнал «Искусство и культура» /под ред. Котович Т.В. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2017. .№ 1(25). – С. 25–29.

  • Потапенко Г.М.«Основи педагогічного дизайну»/ Г.М. Потапенко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр./ за ред. В.Я.Даниленка - Харків: ХДАДМ, 2016.-№6. С. 18-22.

  • Потапенко А.М." Роль трехмерной программы компьютерного моделирования Autodesk 3ds Max в проектировании объектов промышленого дизайна"/ Г.М. Потапенко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр./ за ред. В.Я.Даниленка - Харків: ХДАДМ, 2013.-№1. С. 15-19.
  • Потапенко А.М. «Роль программы Macromedia Flash в создании презентационного ролика при проектировании объектов промышленного дизайна» / Г.М. Потапенко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр./ за ред. В.Я.Даниленка - Харків: ХДАДМ, 2013.-№2. С. 44-46.
  • Потапенко Г.М.Комп'ютерна графіка [Текст]: навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / Г.М.Потапенко; ЗНТУ.-Запоріжжя:ЗНТУ, 2012.-С. 200.