Ви є тут

Головна
 • Потапенко Г. М. Графічний дизайн. Типографіка – найсильніший чинник стилю [Електронний ресурс] / Г. М. Потапенко // Тиждень науки — 2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. —  С. 66—68. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана.  ISBN 978-617-529-222-8.  —  Мова укр.
 • Потапенко Г.М. Особливості стилістики сучасного плаката  [Текст] / Г. М. Потапенко//  Міжнародна науково-практична конференція   , , 20—21 березня 2020 р./ «Функції дизайну у сучасному світі»: М-во освіти і науки України, Сумський державний університет; редкол. : О.А.Устименко-Косоріч (голов. ред.)  [та ін.]. — Суми : СНПУ, 2020. — С. 78-80 —  Мова укр.
 • Потапенко Г.М. Семіотика в дизайні плакату [Текст] / Г. М. Потапенко, М.В. Потапенко // V Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 11—13 вересня 2019 р./ «Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу»: М-во освіти і науки України, Херсонський нац. техн. ун-т ; редкол. : О.В. Чепелюк (голов. ред.) [та ін.]. — Херсон : ХНТУ, 2019. — С. 98-100 — Мова укр.
 • Потапенко Г. М. Основи психології сприйняття графічної інформації [Електронний ресурс] / Г. М. Потапенко // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. — С. 66—68. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 • Потапенко Г. М. Основні аспекти мультимедійної реклами [Текст] / М. В. Потапенко, Г. М. Потапенко // Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 5—9 листопада 2018 р. / М-во освіти і науки України, Херсонський нац. техн. ун-т ; редкол. : О. В. Чепелюк (голов. ред.)  [та ін.]. — Херсон : ХНТУ, 2018. — С. 175—178. — Мови укр., рос., англ.
 • Потапенко Г. М. Основні принципи візуальної ієрархії в сучасному інтерактивному дизайні [Текст] / Г. М. Потапенко // Актуальні питання мистецтвознавства та мистецької освіти: сучасність і перспективи : [збірник статей] Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 18—19 жовтня 2018 р. / М-во освіти і науки України, Харківська деж. акад. дизайну і мистецтв ; редкол. : В. Я. Даниленко (голов. ред.) [та ін.]. — Харків : ХДАДМ, 2018. — С. 129—131. — Мови укр., рос., англ.
 • Потапенко Г.М. Основні закони психології сприйняття композиції у графічному дизайні [Електронний ресурс] / Г.М. Потапенко //Тиждень науки: щоріч.наук.-практ.конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп./ Редкол.: В.В. Наумик (відпов.ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018
 • Потапенко А.М. Основні властивості професії дизайнер шрифту [Текст] / А.М. Потапенко // Дизайн сучасності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції // Збірник статей. 2018 р., – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 68 с. – С. 42-47
 • Потапенко Г.М. Нові напрями в дизайні рекламних презентацій [Текст] / Г.М. Потапенко // Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2018: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції // Збірник статей. 29-30 березня 2017 р., – Суми: СДУ, 2018. – 68 с. – С. 54-56
 • Потапенко Г.М. Методи та специфіка роботи дизайнера [Текст] / Г.М. Потапенко // Функції дизайну в сучасному світі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції // Збірник статей. 29-30 березня 2017 р., – Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. – 68 с. – С. 54-56
 • Потапенко Г.М. Проектний образ у навчанні дизайн-проектуванню [Текст] / / Г.М. Потапенко // Дизайн-освіта в Україні: педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи: міжнарод. наук.-практична конф. в рамках ІХ Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2017», 12-13 квітня 2017р., : збірник матеріалів, Харків: ХДАДМ, 2017. – С. 81-84
 • Потапенко А.М. Методи та специфіка роботи дизайнера [Текст] / А.М. Потапенко // Функції дизайну в сучасному світі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції // Збірник статей. 29-30 березня 2017 р., – Суми: ФОП Цьома С.П., 2017. – 68 с. – С. 54-56
 • Потапенко А.М. Обзор и анализ программных средств, предназначенных для работы со шрифтами [Текст] / А.М. Потапенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття», присвяченої 95-річчю заснування вищої школи Харкова // Збірник статей. 13 жовтня 2016 р., ХДАДМ. – Харків, 2016. – 180 с. – С. 121-122
 • Потапенко Г.М. Дослідження проблеми образу в дизайн-проектуванні [Текст] / Г.М. Потапенко // Тиждень науки-2016 : щоріч. наук-практ. конф.викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-22 квітня 2016: тези доповідей, у 5-ти Т. ЗНТУ, 2016. – Т.3. – С. 114-115
 • Потапенко Г.М. «Комп'ютерні технології як важлива складова у навчанні студентів-дизайнерів» [Текст] / Г.М. Потапенко // Тиждень науки-2015 : щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2015. – Т.3. – С. 109-110
 • Потапенко Г.М.Удосконалення сучасних засобів об'ємного моделювання дизайн-об'єктів/ Г.М.Потапенко// Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції: міжн. наук.-метод. конф. ХДАДМ, 14-16 жовтня 2015р.: тези доповіді укр. мовою.-Харків, 2015.-С.313-314.
 • Потапенко Г.М.Удосконалення сучасних засобів об'ємного моделювання дизайн об'єктів [Текст] / Г.М. Потапенко // Тиждень науки-2015: щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т.ЗНТУ, 2015.-Т.3.-С.109-110.
 • Потапенко Г.М.Передпроектна дизайнерська діяльність [Текст] / Г.М.Потапенко//Тиждень науки-2014:щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 14-18 квітня 2014: тези доповідей, в 5-ти Т. ЗНТУ, 2014.-Т.4.-С.87-89.
 • Потапенко Г.М.Створення анімації у програмі MACROMEDIAFLASHMX [Текст] / Г.М. Потапенко // Тиждень науки-2013: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 15-19 квітня 2013: тези доповідей, у 5-ти Т. ЗНТУ, 2013.-Т.2.-С.204-206.
 • Потапенко Г.М.Роль асоціативної теорії пам'яті в навчанні студентів- дизайнерів програм комп'ютерної  графіки [Текст] / Г.М. Потапенко // Дизайн-освіта в Україні: перспективи розвитку: Міжнародної науково-методичної конференції "Дизайн-освіта в Україні: перспективи розвитку", 16-18 жовтня 2013р.: збірник матеріалів, Харків: ХДАДМ, 2013.-С.242-245.
 • Потапенко Г.М. Роль программы MacromediaFlash в создании презентационного ролика при проектировании объектов промышленого дизайна [Текст] / Г.М. Потапенко // Дизайн-освіта в України: перспективи розвитку: Міжнародної науково-методичної конференції "Дизайн-освіта в Україні: перспективи розвитку", 16-18 жовтня 2013р.: збірник матеріалів, Харків: ХДАДМ, 2013.-С. 245-247. 
 • Потапенко Г.М. Роль асоціативної теорії пам'яті в навчанні студентів-дизайнерів програмам комп'ютерної графіки [Текст] / Г.М. Потапенко // Тиждень науки-2012: щоріч. наук-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 9-13 квітня 2012: тези доповідей, в 4-х Т. ЗНТУ, 2012.-Т.2.- С. 271-272.