Ви є тут

Головна

Прізвище Тисячник

Ім?я Ірина

По батькові Володимирівна

Посада доцент кафедри психології

Вчений ступінь, звання кандидат психологічних наук, доцент

Освіта

1985-1990 – Мелітопольський державний педагогічний інститут, спеціальність – біологія;

1991-1992 – Запорізький державний університет, факультет допоміжних і сумісних професій, спеціальність – практичний психолог.

Дисертація

«Психологічні особливості громадянського самовизначення старшокласників», 1996 рік захисту в спеціалізованій вченій раді Українського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Наукові інтереси:

інтелектуальні стандарти якості вищої психологічної освіти; прикладна та практична психологія; науково-методичні системи для підготовки студентів зі спеціальності психологія.

 

Дисципліни, що викладає практикум по спецкурсам, геронтопсихологія, методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології, психологія спільної діяльності, політична психологія, мотивація поведінки та діяльності, соціальні та політичні конфлікти, основи психогенетики, зоопсихологія та порівняльна психологія.

 

Основні наукові публікації

1. Інформаційно-комп’ютерні технології у професійній підготовці практичних психологів. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ, 2011. – Вип. 38. – С. 17 -24.

2. Креативні обмеження у сфері концептуальних стандартів. Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр. / [редкол.: В.Й. Бочелюк (гол. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 2. – С. 26-31

3. Інтелектуальні стандарти якості вищої професійної освіти: теорія і практика побудови концептуальних моделей. Моделювання соціально-психологічних систем: теоретико-прикладний аспект: монографія / за ред. В.Й.Бочелюка. – ( 2-е вид. перероб. І доп.). – Луганськ. : Вид-во «Ноулідж», 2013. – С. 111-135

4. Професійна компетентність як системоутворююча психологічна основа системи вищої освіти. Теорія і практика сучасної психології: зб. наук. пр. / [редкол.: В.Й. Бочелюк (гол. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 4. – С. 71-713

 

Участь у конференціях

1. Науково-практичної конференція студентів і викладачів ЗНТУ «Тиждень науки», 13-17 квітня 2015 р. (доповідь «Генеза визначень психологічної проблеми як базової категорії практичної психології»).

 

Рік початку роботи в університеті – 2013 рік.

 

Основні мови спілкування українська, російська.