Ви є тут

Головна

Прізвище Черепєхіна

Ім?я Ольга

По батькові Анатоліївна

Посада доцент кафедри психології

Вчений ступінь, звання кандидат психологічних наук, доцент

Освіта

Запорізький державний університет, 2001 р., спец. психологія, кваліфікація психолог,

Запорізький державний університет, 2002 р., спец. психологія, кваліфікація психолог, магістр з психології;

Класичний приватний університет, 2008 р., спец. Педагогіка вищої школи, Магістр з педагогіки вищої школи

член Української асоціації організаційних психологів и психологів праці; член Асоціаціїї практичних психологів ГИПНАРТ; член Громадської Організації «Східноукраїнська асоціація арт-терапії»; сертифицированный арт-терапевт;

Дисертація

«Особливості психологічної готовності психологів до професійної діяльності у спорті», 2006 р, Інститут Психології ім. Г.С. Костюка АПН України, м. Київ

Наукові інтереси психологічний супровід професійного розвитку фахівця, арт-терапія, психологогічна допомога особистості, психологія спорту.

Дисципліни, що викладає основи психологічної практики, теорія і практика психотренінгу, сучасні напрямки практичної психології, патопсихологія.

Основні наукові публікації

1. Актуальні питання психологічної підготовки спортсменів до змагань // Вісник технологічного університету Поділля: Науковий журнал. - Хмельницький: ТУП, 2002. - № 5, Част. 3(48); Соціально-гуманітарні науки. - С. 219-221.

2. Концептуальні основи підготовки психолога для роботи у спорті як чинник ефективності професійної діяльності фахівця // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики: Межд. межвуз. сб. научн. работ. Киевский национальный университет им. Т.Шевченко, Московский государственный социальный университет, ОНУ им. И.И.Мечникова, ГУ “ЗИГМУ”, Академия наук соц. технологий и местного самоуправления; редкол.: Скидин О.Л. (гл. ред.) и др. - Запорожье: Издат-во ГУ "ЗИГМУ", 2005. - Выпуск 26. - С. 290-299.

3. Сучасний стан та перспективи розвитку вищої педагогічної освіти в українському суспільстві // технологии: Актуальные проблемы теории и практики: Межд. межвуз. сб. научных работ / Киевский национальный университет имени Т. Шевченко, Московский гос. соц. ун-т, ОНУ им. И.И. Мечникова, КПУ; ред. колл.: О.Л. Скидин (главный редактор) и др. – Запорожье: Изд-во КПУ, 2008. – Вып. 37. – С.  431-440.

4. Формування професіоналізму майбутніх психологів засобами педагогічної синергетики у вищій школі РИНЦ ЦИТ: 113-0616 // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований’2013». – Выпуск 1. Том 15. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. – ЦИТ: 113-0616. – С. 58-64.

5. Psychological and educational support psychology students during their preprofessional selfidentification // Modern scientific research and their practical application, edited by

Alexandr G. Shibaev, Alexandra D. Markova.Vol.J11408 (Kupriyenko SV, Odessa, 2014) – URL: http://www.sworld.com.ua/e-journal/j11408.pdf (date:...) - J11408-017/http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/e-journal/2227-6920/j114/22023-j11408

 

Участь у конференціях

Міжнародна науково-практична конференція «Історія та сучасний стан педагогічних та психологічних наук» Київська наукова організація педагогіки та психології, м. Київ, 7 листопада 2014 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.». Львівська педагогічна спільнота, 30-31 січня 2015 р.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук». Киевская научная организация педагогики и психологии Киевская научная организация педагогик и психологи, 4-5 марта 2016 г.

 

Рік початку роботи в університеті 2013 рік.

Основні мови спілкування: російська, українська, англійська