Ви є тут

Головна

Прізвище: Федоша 

Ім'я: Денис

По батькові: Володимирович

 

Посада:  доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

 

Освіта: вища

 • Запорізький Національний Технічний Університет, клкутротехнічний, 2005, [дипломом з відзнакою], за спеціальністю "Електротехнічні системи електроспоживання", магістр з електротехніки.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація:
  ”Розвиток метода формування структури систем цехового електропостачання радіальної топології” - 2015.

Дисципліни, які викладає:

 • “Електрична частина станції та підстанції”,
 • “Електричні ситеми та мережі”,
 • “Техніка безпеки в електроустановках”.

Основні наукові роботи (публікації):

 • 1. Заболотний, А. П. Формирование узлов нагрузки при синтезе структуры ЦЭС радиальной топологи [Текст] / А. П. Заболотный, Д. В. Федоша, А. М. Меньков, В. С. Мамбаева // Наукові праці донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» – 2013. – №1(14). – С. 96-99. – ISSN 2074-2630.

 • 2. Метельский, В. П. Синтез структуры систем цехового электроснабжения радиальной топологии, содержащих электроприёмники с рекуперацией [Текст] / В. П. Метельский, А. П. Заболотный, Д. В. Федоша, Ю. В. Даус // Ползуновский вестник. – № 4-2. – 2013. – С. 143 -147. – ISSN 2672-8821.

 • 3. Заболотный, А. П. Синтез структури систем цехового електропостачання. / А. П. Заболотний, Д. В. Федоша [Текст] // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів. Збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів: 18-19 жовтня 2012 р., м. Донецьк. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – С. 22-23.

 • 4. Федоша, Д. В. Формирование узлов загрузки при синтезе структуры ЦЭС содержащей электроприемники с функцией рекуперации [Текст] / Д. В. Федоша // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів. Збірник наукових праць І Міжнародної науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів: 17-18 жовтня 2013 р., м. Донецьк . – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – С. 98-99. 5. Пат. 61405 Україна. МПК H02J 3/00. Спосіб формування структури радіальної дворівневої мережі [Текст] / І. В. Авдєєв, А. П. Заболотний, Д. В. Федоша, В. С. Мамбаєва (Україна). – № u201012561 ; заявл. 25.10.2010 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14.

Всього наукових праць: 20.

Відзнаки та нагороди:

 •  Почесна стипендія ім. Ю. Бочкарьова для молодих вчених за значні винахідницькі та наукові досягнення - 2015 р.

Рік початку діяльності в університеті: 2005.

Контакти:

аудиторія (кабінет): 298Б
тел.: +380(61)7698281
e-mail: fdv@zntu.edu.ua