Ви є тут

Головна

Прізвище: Лифар

Ім'я: Владислава

По батькові: Віталіївна

 

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-2758-9575

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, факультет економіки та управління, рік закінчення – 1999, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «менеджер-економіст»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.06.01 «Економіка, організаця і управління підприємством»:
  «Розробка логістичної системи управління закупками і розподілом на великому промисловому підприємстві», рік захисту – 2003, Національна металургійна академія України
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»:
  «Формування та реалізація транзитного потенціалу регіону», рік захисту – 2013, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Наукові інтереси:

 • Регіональна економіка
 • Розвиток транспортно-логістичних центрів в регіоні

Дисципліни, які викладає:

 • Логістика
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Міжнародний менеджмент
 • Логістичний менеджмент
 • Стратегічний маркетинг
 • Методологія наукових досліджень

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 63, з них патентів – 0, монографій – 3, навчальних посібників – 0.

 • Лифар В.В. Транзитний потенціал регіону: теорія, методологія, практика: монографія / В.В. Лифар; МОНмолодьспорту України. Запорізький національний технічний університет. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 459 с.
 • Лифар В.В. Дослідження транзитного потенціалу регіону та його оцінювання / В.В. Лифар // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ, 2012. – Вип. 22.11. – С. 335-346.
 • Лифар В.В. Розвиток транспортного комплексу України як передумова формування регіонального транзитного потенціалу / В.В. Лифар // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2010. – Т. 3. – С. 64-69.
 • Лифар В. Регіональна складова розвитку міжнародних транспортних коридорів в Україні / В. Лифар // Наука молода: зб. наук. праць. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – №13. – С. 87-92.
 • Лыфарь В.В. Логистический подход к управлению запасами / В.В. Лыфарь // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – №3(13). – С. 168-173.
 • Лифар В.В. Логістична модель гармонізації вхідних та вихідних матеріалопотоків промислового підприємства / В.В. Лифар // Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. – 2006. – №5. – С. 183-187.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Лифар В.В. Транспортний кластер як ефективна форма використання транзитного потенціалу регіону / В.В. Лифар // Логістика промислових регіонів: матеріали ІV Міжнар. науково-практ. конф. (мм. Донецьк – Святогірськ, 23-25 квіт. 2012 р.). – Донецьк: ЛАНДОН-XXI, 2012. – С. 108-111.
 • Лифар В.В. Транзитні перевезення на рівні регіонів / В.В. Лифар // Проблеми управління економічним потенціалом регіонів: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 28 жовт. 2010 р.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – С. 61-63.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 1999

Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), англійська (вільно), польська (із словником)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 281
тел.: +380(61)7698579
e-mail: kafedra_market@zntu.edu.ua