Ви є тут

Головна

Прізвище: Дубина

Ім'я: Валентин

По батькові: Іларіонович 

 

Посада: Професор кафедри «Обробка металів тиском»

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: Канд.техн.наук

Вчене звання: Канд.техн.наук

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

  • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря,1961 р., «Технологія машинобудування, метвлорізальні станки та інструменти» Інженер-механік (О № 361678).
 

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»: «Дослідження енергоємкості штамповки порожнистих виробів при витягуванні та холодному видавлюванні на кривошипних пресах », рік захисту – 1966, Харьківский авіаційний інститут.

Наукові інтереси:

  • Високоенергетичні способи обробки металів тиском
  • Технологія холодного штампування

Дисципліни, які викладає:

  • Проектування та розрахунок штампового оснащення для холодного штампування (КП)
  • Високоенергетичні способи обробки металів тиском 

Основні наукові роботи (публікації):

Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

1.Дубина В. И. Методика построения графиков усилия деформации при холодном выдавливании/В.И. Дубина, В.В. Широкобоков, А.Ф. Бичевой, А.В. Засовенко// Обработка материалов давлением //Сб.трудов ДонНГМА, 2012, №4.-с. 40-45.

2.Широкобоков В.В. Программа для анализа и расчета коэффициента использования металла для круглой детали/ В.В. Широкобоков, В.И. Дубина, Л.И. Пирогов// Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, 2012, №1. – С.107-111.

3.Чигиринський В.В., Дубина В.І., Матюхін А., Падалка Є. Исследование напряженного состояния толстостенной трубы в условиях всестороннего сжатия в радиальном и осевом направлениях. Тези доповідей ХІ- міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивна техніка і технологія 2010», НТУУ «КПІ» -2010р., с. 53-54.

4.Широкобоков В.В., Дубіна В.І., Говтвян Р.Ю. Разработка программного обеспечения для расчета и анализа коэффициента использования металла. Сборник научных трудов. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 4 (25). – 142-147 с

5.Чигиринський В.В., Дубина В.І., Мисник Е.Н. Эффекты пластической деформации. Вестник национального технического университета ХПИ, №33, 2009, с.109-114. 

Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;

1. А.с. 1810176 СССР Пресс для витяжки/ В.И. Дубина.- Патент Украины № 5604.- 1993, Бюл. № 39.

2. А.с. 1767019 СССР Штамповая сталь/ В.И. Дубина.- Патент Украины № 5283.- опубл. 28.12.1994, Бюл. № 7-1.

3. А.с. 1397286 СССР Пресс-форма для прессования порошков/ В.И. Дубина.- 1988, Бюл. № 19.

4. А.с. 1359043 СССР Устройство для грейферной подачи/ В.И. Дубина.- 1987, Бюл. № 46.

5. А.с. 1352574 СССР Установка для прессования изделий из металлического порошка / В.И. Дубина.- 1987, Бюл. № 43.

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

  •  

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

  •  

Рік початку діяльності в університеті:

Мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 29
тел.: +380(61)769-83-18
e-mail: kafedra_omt@zntu.edu.ua