Ви є тут

Головна

Прізвище:  Крайнік 

Ім'я: Олена

По батькові: Миколаївна

 

Посада: доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

Освіта: вища

 • У 2005 році закінчила Запорізьку державну інженерну академію за спеціальністю «Менеджмент організацій» і отримала диплом магістра з відзнакою. У 2009 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» по темі «Управління стратегією сталого розвитку підприємства». 
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04; «Економіка та управління підприємствами»; «Управління стратегією сталого розвитку підприємства», рік захисту – 2009, Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

 • Сучасні технології в економіці та управлінні на підприємстві.

Дисципліни, які викладає:

 •  Менеджмент;
 • Економіка та управління інтелектуальним бізнесом;
 • Стратегія підприємства.

Основні наукові роботи (публікації):

2021 рік

Монографії

 1. Крайнік О.М., Сергієнко Т.І. Менеджмент сталого розвитку промислового підприємства: сучасні технології та стратегічні напрями підвищення ефективності // Управління сталим розвитком промислового підприємства : теорія і практика : колективна монографія / За ред. д. філософ. н., проф. Воронкової В. Г., д. е. н., проф. Метеленко Н. Г. — Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. — 586 с. ISВN 978-966-992-559-6. С.145-196

Тези

 1. Крайник Елена Менеджмент персонала в строительной отрясли: особенности подбора //Management, Business, Technologies, Innovation: trends and challenges. Book of abstracts. ISSN 978-9955-645-78-8 Marijampolės kolegija, 2021. P.32.
 2. Крайнік О.М., Лівошко Т.В., Маслов Д.Г. Проблеми та перспективи трансфертного ціноутворення // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388 с. С.181-183.
 3. Крайнік О.М., Топол Г.Г. Менеджмент персоналу: стейкхолдерський підхід до управління персоналом // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388 с. С. 304-306.
 4. Крайнік О.М. Теоретико-методологічні засади менеджменту в будівельному виробництві // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 року / За заг. редакцією проф. Ткаченко А.М.  – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 388 с. С. 364-366

2020 рік

Статті

 1. O. Krainik, T. Sergienko, O. Berezhna Socio-Economic Components of the Integration Policy of Modern Ukrainian Society in the Conditions of Information-Psychological Warfare // EDAMBA 2019 International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars Empowering Actions to Achieve Global Goals: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines - ISBN 978-80-225-4704-8, 2020 Published by the University of Economics in Bratislava, p. 443 (Web of Science) -https://edamba.euba.sk/archive
 2. Krainik O., Tkachenko A., Chernysheva O., Sevast’yanov R. An economical significance of energy saving as a component of the strategic development of the Ukrainian enterprises // International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 6s, (2020). pp. 1050-1056 (фахова) (Scopus).
 3. Крайник Е., Сергиенко Т., Бережная О., Курис Ю. Дуальная система обучения в условиях инновационного развития высшей школы // MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS - 2020 Kaunas, Lithuanian Sports University; ISSN 2345-007X, рр.480 – р.382-389.

Тези

 1. Крайнік О.М., Куріс Ю.В. Сутність економіко-екологічного розвитку України в сучасних умовах // Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020. – 415 с.,  С. 268-270
 2. Крайнік О.М., Сергієнко Т.І. Інноваційні технології управління персоналом промислового підприємства // Економіка та менеджмент у період цифрової трансформації бізнесу, суспільства і держави : матеріали Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 травня 2020 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний інститут, 2020. – 474 с., С. 321-323.
 3. Крайнік О., Куріс Ю. Вплив цифровізації економіки на розвиток людського й соціального капіталу // «Формування концепції цифровізації як чинник розвитку креативності особистості та її вплив на розвиток людського й соціального капіталу» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 26-27 листопада 2020 року / Ред.-упорядник: д.філсоф..н., проф., В. Г. Воронкова. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 284 с. С.145-148.
 4. Крайнік О.М., Пожуєва Т.О. Особливості управління персоналом в інноваційних компаніях//Збірник тез доповідей IV Міжнародного форуму з економічних та гуманітарних питань (до 90-річчя ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»). – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2020. – 278 с., С.30-33.
 5. Крайнік О.М., Маслов Д.Г. Теоретико-методологічні засади конкурентоспроможності підприємств // Тиждень науки-2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 175-176.
 6. Крайнік О.М. Розвиток підприємства на основі підвищення його інноваційного потенціалу // Тиждень науки-2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 203-204.
 7. Krainik V., Krainik O. PROBLEMS OF INCREASE IN EFFICIENCY INNOVATIVE INVESTMENT ACTIVITIES IN SECTOR OFBIOTECHNOLOGIES// Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.149-150.
 8. Крайнік О.М. Україна та ЄС: сучасний стан економічного співробітництва // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції: Розвиток співробітництва між Європейським Союзом та Україною: – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Режим доступу: https://lpnu.ua/jmm-circle/internetkonferentsiia. С. 69-70.
 9. Крайнік О.М., Капітаненко Н.П., Сергієнко Т.І. Використання зарубіжного досвіду щодо регулювання авторського права інтелектуальної власності в сучасному інформаційному суспільстві // The Ist International scientific and practical conference «TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE » (September 21-24, 2020). Frankfurt am Main, Germany 2020. 402 p, Р. 117-121.
 10. Крайнік О.М., Сергієнко Т.І. Підвищення ефективності системи менеджменту в сучасних умовах // Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 січня 2020 р.): у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 5. 67 с., С. 23-25.

Монографії

 1. Krainik O.,Kuris Y., Sergiienko T. OPPORTUNITIES AND MECHANISMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE AS THE BASIS OF COMPETITIVENESS IN MODERN MARKET CONDITIONS //THEORETICAL AND SCIENTIFIC APPROACHES TO THE PROBLEMS OF MODERN ECONOMY: monography / Polyvana L., Lutsenko O.A., Marenych T.H., Polyvana A. etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. 371 р. Available at : ISBN - 978-1-64871-915-8 , DOI : 10.46299/isg.2020.MONO.ECON.I, р. р. 209-217.

2019 рік

Статті

 1. Wenger O., Krainik O., Sergienko T. IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT SYSTEM IN MANUFACTURING COMPANIES IN MARKET ECONOMY //Вісник ЗНУ. Економічні науки» №2(42), 2019, ISSN 2414-0287, DOI https://doi.org/10.26661/2414-0287-2019-2-42-03, р.19-23.
 2. Berezhnaya Olga, Kraynik Olena, Kuris Yurii, Sergienko Tatіana RESERVES OF PRODUCTION EFFICIENCY INCREASING IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION // MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS - 2019 Kaunas, Lithuanian Sports University; ISSN 2345-007X, рр.265 – р.31-41.
 3. Tkachenko A., Krainik O., Chernysheva O., Sevast’yanov R Energy Saving as a Component of the Strategic development of the tire enterprises // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8, Issue 3C, November 2019.-p. 51-57  [http://www.ijrte.org/wpcontent/uploads/papers/v8i3c/C10091183C19.pdf]

Тези

 1. Крайнік О.М., Сергієнко Т.І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ // Збірник матеріалів XІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2019. 314 с., С.47-48.
 2. Крайнік Олена Миколаївна Напрями підвищення кадрового потенціалу промислового підприємства в умовах кризи // II International scientific-practical seminar «Economic, social and informational aspects of European integration processes», 18-20 March, 2019 – s.41-45.
 3. Крайник Елена ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ // INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS- 2019 Kaunas, Lithuanian Sports University , р.36.
 4. Крайнік О.М., Сергієнко Т.І. Сучасний вектор розвитку управління людськими ресурсами на підприємстві //Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 червня 2019 р.): у 7 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – С.29-31.
 5. Крайнік О., Дацько Н. ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА МОЛОДІ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО ЖИТТЯ В ЦИФОРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ // Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2019 року / Ред.-упорядник: д.філософ.н., проф. В.Г.Воронкова. – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. – 212 с. С. 84-86.

Монографії

 1. Крайнік О.М., Сергієнко Т.І. Сучасні технології менеджменту на промислових підприємствах в умовах ринкової економіки // Modern Technologies in Economy and Management. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-946765-4-4; pp. 493, illus., tabs., bibls. – с.249-259.
 2. Olena Krainik. Mechanisms of activation of innovative activity in the context of sustainable economic development // Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph ·29, 2019; ISBN: 978-83-955125-4-4. pp. 406, p. 58-64.

2018 рік

Статті

 1. Krainik O., Sergienko T. Directions of industrial management efficiency improving with use of information resources // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академі. Збірник наукових праць № 75. – Запоріжжя, 2018. С.193-204.

Тези

 1. Крайник Е., Гришин В.  Формирование мотивационного механизма организации как условие эффективного функционирования в условиях четвертой промышленной революции // Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції». Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції 23–24 квітня 2018 року / Ред.-упорядник: д.філософ.н., проф. В.Г.Воронкова. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2018.- с.109-111.
 2. Крайнік О., Сергієнко Т. Теоретичні аспекти особливостей міжнародного співробітництва у галузі освіти в Україні // Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація спільних міжнародних проектів та реформування відносин: наука, виробництво і ринок». Відповідальний за випуск П.О.Тесленко //Project, program, Portfolio Management – Одесса: Балан В.О., 2018. № 1-116с., С. 53-55.
 3. Крайник Е., Гришин В. Формирование мотивационного механизма как залог эффективности организации // Tarptautine moksline-praktine konferencija  mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos konferencijos teziu rinkinys – 2018, m. geguzes men. 10-11 d. Marijampole.-  p. 105.
 4. Крайнік О., Гришин В. Удосконалення мотиваційного механізму як фактору стимулювання діяльності працівників в організації // Матеріали ХХІІІ Науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА «Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах», ТОМ ІV 23-26 жовтня 2018р., Запоріжжя, ЗДІА, 2018, с.118.

2017 рік

Статті

 1. Крайнік О.М. Національна модель корпоративного менеджменту: особливості формування // Інвестиції: практика та досвід. / Гол.ред. Л.П. Клименко. – Вип. № 20. – м. Київ – 2017. – С.10-14.- Фахова, Index Copernicus International, SIS.

Тези

 1. Крайнік О.М.  Теоретико-методологічні засади ризик-менеджменту в регулюванні економічної поведінки суб’єктів господарювання в сучасних умовах // Conference Proceedings of the 5th International Scientific Conference Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy (October 26-29, 2017, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. - p. 37.
 2. Крайнік О.М., Шейвехман Ю.О. Роль кадрових служб в управлінні людськими ресурсами в умовах сьогодення // Матеріали XXІІ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Економіка та менеджмент. Том IV/ 23-27 жовтня 2017р., Запоріжжя:ЗДІА, 2017. – 304с. – С.147-148.

Монографії

 1. Крайнік О.М. Економічні засади публічного управління та адміністрування // Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг.ред.С.Чернова, В.Воронкової, В.Банаха, О. Сосніна. П.Жукаускаса. Й.Ввайнхардт, Р. Андрюкайтене; Запоріз.держ.інж.акад. - Запоріжжя: ЗДІА, 2017. - 602с. - С. 368-380.

2015 рік

Статті

 1. Крайнік О.М. Покращення збутової діяльності за допомогою зовнішнього інвестування на ТОВ «Айс Запоріжжя» // Часопис економічних реформ. – 2015. № 2 (18) – м. Сєвєродонецьк. – С 90-95 – Фахова, UPD, RB, РІНЦ, Index Copernicus International.
 2. Крайнік О.М. Розробка інвестиційного проекту на підприємстві // Інвестиції: практика та досвід. / Гол.ред. Л.П. Клименко. – Вип. № 8. – м. Київ – 2015. – С.12-15. (фахова).
 3. Крайнік О.М. Ризик-менеджмент як інструмент регулювання економічної поведінки суб’єктів господарювання в сучасних умовах // Інвестиції: практика та досвід. / Гол.ред. Л.П. Клименко. – Вип. № 10. – м. Київ – 2015. – С.28-31. (фахова).

 

Тези

 1. Крайнік О., Крайнік В. Інвестиційна діяльність в Україні: проблеми та перспективи // Materiały 11 międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji „ Naukowa myśl informacyjnej powieki -2015” -07-15marca 2015 roku -  Volume 1. Ekonomiczne nauki-Przemyśl. Nauka i studia – 72str. – S.63-65.
 2. Крайнік О.М. Сучасні економічні проблеми публічного адміністрування // Матеріали XX науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах. Том IV/ Запоріз.держ.інж.акад.-Запоріжжя:ЗДІА, 2015. – 246с. – С.47.
 3. Крайнік О.М., Ріпний Я.В. Напрями підвищення кадрового потенціалу організації в умовах кризи // Матеріали XX науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах. Том IV/ Запоріз.держ.інж.акад.Запоріжжя:ЗДІА, 2015. – 246с. – С.6.
 4. Крайнік О.М., Білецький М.О. Формування проекту стратегії розвитку підприємства в галузі торгівлі в умовах ринку // Матеріали XX науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах. Том IV /  Запоріз. держ.інж.акад.Запоріжжя:ЗДІА, 2015. – 246с. – С.16.
 5. Крайнік О.М., Тимофієнко Є.С. Сутність та класифікація проектних ризиків // Матеріали XX науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах. Том IV/ Запоріз.держ.інж.акад. Запоріжжя:ЗДІА,2015.–246с.С.22.

Монографії

 1. Крайнік О.М., Чернова Л.С. Планування проектних дій // Управління проектами: вітчизняний і зарубіжний  досвід: [монографія] Під ред. С.Чернова, В.Воронкової, А.Двигун, О.Сосніна та ін.. - Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2015. - С. 136-149.

Всього наукових праць: 60, з них монографій – 5, навчальних посібників - 5.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 •  Tkachenko A., Chernysheva O., Krainik O., Sevast’yanov R. Energy Saving as a Component of the Strategic development of the tire enterprises // Digitalization of agrarian management: materials of the international scientific-practical conference, November 29-30, 2019.- Kyiv, Ukraine.-p. 91-93
 • Krainik O., Krainik V. Problems of increase in efficiency innovative investment activities in sector of biotechnologies // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2020 р. / За заг. редакцією проф. Ткаченко А. М. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 408 с.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2019

Мови спілкування: українська, англійська, польська, російська

Контакти:

 адреса: вул. Жуковського, 64

аудиторія (кабінет): 368
тел.: +380(61)7698393