Ви є тут

Головна

Прізвище: Пожуєва 

Ім'я: Тетяна

По батькові:  Олександрівна

 

Посада: професор

Участь у роботі рад і державних структур: {назва ради чи державної структури}

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

 

Освіта: вища

 • -Запорізька державна інженерна академія, {Економічний факультет}{2006}, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – {8.050107} «{економіка та підприємництво/економіка підприємства}», спеціалізація – «{економіка і організація зовнішньоекономічної діяльності}», кваліфікація за дипломом – «{магістр з економіки підприємства}»
 •  - ДВНЗ "Запорізький національний університет", {факультет романо-германської філології}{2007}, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – {8.030502} «{мова та література (французька)}», спеціалізація – «{літературознавство}», кваліфікація за дипломом – «{Магістр філології. Викладач французької мови та літератури у вищих навчальних закладах}»  
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності –  {08.00.04} «{Економіка і управління підприємствами}»:«{Інвестиційна привабливість підприємств металургійної галузі в сучасних умовах}», рік захисту – {2009}, {Приазовський державний технічний університет}
 • Докторська дисертація зі спеціальності – {шифр спеціальності 08.00.04} «{Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності}»:«{Інноваційні засади забезпечення економічної захищеності промислового підприємства}», рік захисту – {2016}, {ДВНЗ «Київськийнаціональний економічний університет імені Вадима Гетьмана»}

Наукові інтереси:

 •  {інновації, стартап екосистеми, економічна захищеність, підвищення якості навчання при дистанційній освіті}

Дисципліни, які викладає:

 •  {інноваційне підприємництво та управління стартап проектами, економіка праці та соціально-трудові відносини, економіка за видами діяльності, економічна діагностика}

Основні наукові роботи (публікації):

...

 •   Пожуєва Т.О.Інноваційні засади до формування захищеності суб’єкта господарювання:Монографія / Т.О. Пожуєва. – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані», 2015. – 340с. 
 •  Pozhuieva T. Prospects for improving the methodology of strategic enterprise management / S. Faizova, M. Ivanova, T. Pozhuieva // Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. Nu 5. Riga: Publishing House «Baltija Publishing». P. 371–378.
 •  Pozhuieva T. Methods for pure technologies commercialization forindustrial enterprises / Chukhraeva N., Pozhuieva T. //   The Actual Problems of theWorld Today. – London: Sciemcee Publishing. Vol.1, 2019. – 302 р. - P.97-112. 
 •  Pozhuieva T. Indicative Method ofHuman Capital Management in the Planning of the Strategic Development of theCompany   / Balueva O., Oklander T.,Petryk I., Pozhuieva T., Taranenko I., Garmider L. // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering(IJITEE), 2019. - Vol. 8. -  Issue 11. - P. 2077-2081 по журналу:  ISSN: 2278-3075
 • Pozhuieva T. Innovative infrastructure and economic development in the agro-business investment / Tkachenko A.,Levchenko N., Pozhuieva T., Сhupryna N. // International Journal of Advanced Science andTechnology, 2020. – Vol. 29. – No. 8s. Special Issue. – pp. 2559-2565}

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

 

Участь у конференціях:

 • {Прізвище та ініціали автора(ів)}, {Тема доповіді}, {Назва конференції}, {дата проведення конференції}, {Місце проведення конференції}, {Назва установи, де проходила конференція}, {Кількість сторінок}
 • ...

 

 

Відзнаки та нагороди:

 • {Відзнака чи нагорода}, {рік отримання}
 • ...

Рік початку діяльності в університеті: {рік}.

Мови спілкування: українська, англійська, французька

 

Контакти:

адреса:  вул. Жуковського, 64
аудиторія  (кабінет): 368
тел.:  +380(61)7698393
e-mail: lowleyhome@gmail.com
URL:  moodle.zp.edu.ua