Ви є тут

Головна

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Здоров'язберігаючі технології та співдія функціональному розвитку

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської свідомості

Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань
Здатність підтримувати загальний рівень фізичної активності й здоров'я для ведення активної соціальної та професійної діяльності

СПЕЦІАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Підготовка до професійної діяльності, установлення на здоровий спосіб життя, фізичну реабілітацію і самовиховання, потреба в регулярних заняттях фізичними вправами, формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному вихованні, зміцнення здоров'я, всебічний розвиток організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня працездатності протягом всього періоду навчання, забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну готовність випускників вищого закладу освіти до життєдіяльності й обраної професії.

Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни

Шкільний курс фізичної культури для дітей звільнених від практичних занять або віднесених за станом здоров'я до підготовчої або спеціальної медичної групи. Базове знайомство з основами техніки масових видів спорту (шахи, шашки, настільний теніс, бадмінтон та інш.). Теоретична та практична підготовка з ЛФК (лікувальна фізична культура).

За успішного оволодіння курсом та задовільного стану здоров'я студент або продовжує навчання з дисципліни “Здоров`язберігаючі технології та співдія функціональному розвитку” чи продовжує навчання або з дисциплін “Фізичне виховання”, або “Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне вдосконалення”.