Ви є тут

Головна

Прізвище: Русанова

Ім'я: Ірина

По батькові: Василівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат архітектури

Вчене звання: доцент

Освіта: вища

 • Львівский політехнічний інститут, 1959, "Архітектура", архітектор

Дисципліни, які викладає:

 • Основи наукових досліджень (магістр)
 • Сучасні проблеми реконструкції архітектурного середовища міста
 • Архітектурне проектування
 • Концептуальне архітектурне проектування
 • Дипломування

Проведення конференції в Zoom зі студентами:

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1DEopxUcKG2UL-D4xZWEgLTtN9vlMkTED?usp=sharing

Основні наукові роботи (публікації):

 • Русанова Ірина, Склярова Інеса. Про монографію А. М. Рудницького «Управління міським середовищем» = About the monograph by А. М. Rudnytskyi «Management of the urban environment» // Архітектурне середовище міста: вчора, сьогодні, завтра (до 90-ліrгя професора Андрія Рудницького) : матеріали міжнародної наукової конференції, Львів, 6 грудня 2018 р. / відп. за вип. Б. С. Черкес ; за ред.: І. Диди, О. Диди, Ю. Ідак. — 2018. — С. 48— 50. 0,13 ум. д. ар. (За іншою тематикою). 10. Rusanova Iryna, Onufriv Yaryna, Ignatyuk А. Recreational skiing in the formation of local settlement systems of Prykarpattya region // Journal of Geology, Geography and Geoecology. — 2018.— Vo1. 27 (2). — Р.323-331. 0,4 ум.д.ар. (За іншою тематикою) (ОнуфрівЯ. О., Ігнатюк А. O.) (Web of Science). 
 • Русанова І.В., Дубина В.І.***, Склярова І.В. Сучасні проблеми містобудівельного t проектування у Західному регіоні України. // Досвід та перспективи розвитку міст України : зб. наук. пр. / Укр. держ. НДІ проектув. міст "Діпромісто" ім. Ю. М. Білоконя. - Київ: 2016 -- Ns28. — С. 150-164.
 • Rusanova І., Idak У. Modern trends in urbanization processes in the western region of Ukrain: at the turn of XX - ХХІ century / Iryna Rusanova, Yuliya Idak // Przestrzen i forma: Czasopismo naukowe / Scientific journal of Polskiej Akademii Nauk. — Ns 24. — Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. — 2015. 5.129-136. (Baz Tech).

Монографії:

 • І.В. Русанова «Формування функціонально-планувальної структури моноцентричних міських агломерацій 60-80-их рр. ХХ століття (на прикладі Львівської агломерації)»/ Вид-во «Растр-7», Львів, 2015, 1 52с. 

Підручники:

 • Применение математических методов и вычислительной техники в учебном rрадостроительном проектировании : учебное пособие для студентов специальности 1201 - «Архитектура» / І.В.Русанова в составе авторского коллектива под научн. руководством І.О.Фомина // Министерство высшего и среднего специального образования УССР УМК по высшему образованию г.Киев.-1990 г.- 88 с.
 • Транспорт у містобудівній організації міста : Навчальний посібник для студентів спеціальності 1201 «Архітектура» / І.В.Русанова, Б.С.Посацький Навчально - методичний кабінет з вищої освіти, Львів, політехнічний інститут. - К., 1991. - 104 с.: іл.-Бібліогр.: с.102-102 (17 назв). 3. Інженерний благоустрій територій: підручник / І.В.Русанова, Г.М.Шульга : -Л.: Видавництво «Растр-7», 2009. - 210 с., іл. Бібліогр. - с.209 (21 назва). 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: {рік}.

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія : 500, 285
тел.: +380(61)7698509, 0677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua