Ви є тут

Головна

Назва освітньої програми – «Технології машинобудування» (бакалавр)

Галузь знать 13 «Механічна інженерія

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

Рівень вищої освіти Перший

Ступінь Бакалавр

Освітня кваліфікація Бакалавр з прикладної механіки

Відповідальна особа: Кузьмін Віктор Володимирович, учений секретар Національного університету «Запорізька політехніка»

Адреса для листування: kuzmin2v@gmail.com

Файл проєкту освітньої програми >>


Назва освітньої програми - Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах (магістр)

Галузь знань: 12 "Інформаційні технології"

Спеціальність: 124 "Системний аналіз"

Рівень вищої освіти: Другий

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр з системного аналізу

Відповідальна особа: Кузьмін Віктор Володимирович, учений секретар Національного університету «Запорізька політехніка»

Адреса для листування: kuzmin2v@gmail.com

Файл проєкту освітньої програми >>


Назва освітньої програми - Політологія (магістр)

Галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки"

Спеціальність: 052 "Політологія"

Рівень вищої освіти: Другий

Ступінь: Магістр

Освітня кваліфікація: Магістр політології

Відповідальна особа: Кузьмін Віктор Володимирович, учений секретар Національного університету «Запорізька політехніка»

Адреса для листування:  kuzmin2v@gmail.com

Файл проєкту освітньої програми >>

Отримані пропозиції:


Назва освітньої програми - Політологія (бакалавр)

Галузь знань: 05 "Соціальні та поведінкові науки"

Спеціальність: 052 "Політологія"

Рівень вищої освіти: Перший

Ступінь: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр політології

Відповідальна особа: Кузьмін Віктор Володимирович, учений секретар Національного університету «Запорізька політехніка»

Адреса для листування:  kuzmin2v@gmail.com

Файл проєкту освітньої програми >>

Отримані пропозиції: