Ви є тут

Головна

На кафедрі програмних засобів НУ "Запорізька політехніка" 27 квітня 2021 р. проведено Четвертий міжнародний семінар "Computer Modeling and Intelligent Systems" (CMIS-2021), праці якого єдині в університеті індексуються наукометричною базою Скопус та базою DBLP. Цьогорічний семінар присвячено 30-річчю відкриття в НУ "Запорізька політехніка" спеціальності "Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем" (нині – "Інженерія програмного забезпечення", що викладається кафедрою програмних засобів), а також 25-річчю першого випуску студентів зазначеної спеціальності.

Основні тематичні напрями семінару CMIS-2021:

  • штучний інтелект (розпізнавання образів, машинне навчання, обчислювальний інтелект, системи, засновані на знаннях);
  • методи комп'ютерних наук для моделювання;
  • інфо-комунікаційні технології для аналізу даних та застосувань у техніці, медицині та освіті.

На розгляд програмного комітету було подано 112 доповідей, з яких за результатами рецензування було відібрано для публікації 44 статті (коефіцієнт відбору становив 39%). Збірка праць опублікована у Німеччині видавцем CEUR WS (http:://ceur-ws.org/Vol-2864/), проіндексована в DBLP (https://dblp.org/db/conf/cmis/cmis2021.html) та у базі Скопус. Відеозаписи презентацій статей оприлюднені: https://www.youtu.be/KrIdbdiYwps

У семінарі взяли дистанційну участь вчені з Азербайджану, Білорусі, Бельгії, Вірменії, Індонезії, Ізраїлю, Іспанії, Киргизстану, Китаю, Мороко, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччини, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Туреччини, Узбекистану, України, Чехії, Швеції.

Ліцензійний сервіс відеоконференцзв'язку на платформі Zoom для проведення семінару надано компанією Freshcode.

Детальна інформація про семінар та партнерські заходи публікується у Фейсбук-групі: https://www.facebook.com/groups/cmis.workshop/

Завідувач кафедри програмних засобів
С.О. Субботін