Ви є тут

Головна

Активно й плідно працювали кафедри, лабораторія доаспірантської підготовки та роботи з обдарованою молоддю у напрямку залучення студентів до наукової роботи.

Необхідно відзначити високу активність студентів у заходах університетського рівня: вузівському конкурсі студентських наукових робіт, олімпіадах з предметів та спеціальностей, науково-практичних конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, студентів та магістрів «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку», Міжвузівській науково-практичній конференції студентів, магістрантів, аспірантів до Дня української писемності та мови «Актуальні проблеми фахової мови, професійної комунікації та лінгвокультурології», Університетській студентській науково-практичній конференції «Тиждень науки».

Значних результатів досягли студенти Запорізького національного технічного університету в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з предметів та спеціальностей. На високому рівні було проведено Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій».

Плідними результатами відзначається індивідуальна робота викладачів, наукових співробітників зі студентами. Всі заходи з НДРС були спрямовані на підвищення рівня підготовки спеціалістів, магістрів.

Щира подяка нашим лауреатам, науковим керівникам, організаторам НДРС, які доклали неабиякого натхнення, працелюбності для підготовки переможців, досягнення високого рівня у проведенні заходів.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з предметів та спеціальностей 2012/2013 н.р.

Шадрін Сергій Ігорович, студ. гр. РТ-919 – ІІІ місце Міжнародній олімпіаді у сфері інформаційних технологій «ІТ-ПЛАНЕТА 2012/2013»
(науковий керівник Бєліков Денис Вікторович, асистент кафедри захисту інформації)

Гелдаш Олександр Сергійович, студ. гр. ІФ-519 – І місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Ливарне виробництво»
(науковий керівник Кузовов Олексій Федорович, доцент кафедри МіТЛВ)

Прасол Ігор Володимирович, студ. гр. КНТ-418 – ІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з міжнародною участю з дисципліни «Системи автоматизованого проектування та комп'ютерного моделювання в машинобудуванні»
(науковий керівник Пархоменко Анжеліка Володимирівна, доцент кафедри ПЗ)

Кащенко Євген Олександрович, студ. гр. РТ-118 – ІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму «Радіоелектронні апарати»
(науковий керівник Малий Олександр Юрійович, доцент кафедри ІТЕЗ)

Сніжна Дарина Геннадіївна, студ. гр. ГФ-919 – ІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Дизайн»
(наукові керівники Дуднік Майя Георгіївна, старший викладач кафедри дизайну, Пасічна Тетяна Олександрівна, викладач кафедри дизайну)

Куроп'ятник В'ячеслав Сергійович, студ. гр. ІФ-318 – ІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Технології та устаткування зварювання»
(науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Задорожній Євген Віталійович, студ. гр. КНТ-411 – ІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Математика»
(науковий керівник Левицька Тетяна Ігорівна, доцент кафедри прикладної математики)

Прасол Ігор Володимирович, студ. гр. КНТ-418 – ІІ місце у Інтернет-турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Системи автоматизованого проектування та комп'ютерного моделювання в машинобудуванні»
(науковий керівник Пархоменко Анжеліка Володимирівна, доцент кафедри ПЗ)

Дудник Віталій Олегович, студ. гр. РТ-218м – ІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму «Радіотехніка» з дисципліни «Цифрові пристрої та мікропроцесори»
(науковий керівник Морщавка Сергій Володимирович, доцент каф. РТТ)

Фасоль Єлизавета Олександрівна, студ. гр. ІФ-219 – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство»
(науковий керівник Климов Олександр Володимирович, декан Інженерно-фізичного факультету)

Джуган Олександр Андрійович, студ. гр. ІФ-218 – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство»
(науковий керівник Климов Олександр Володимирович, декан Інженерно-фізичного факультету)

Трубчанінова Кіра Вікторівна, студ. гр. ІФ-419 – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»
(науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Манькова Марія Андріївна, студ. гр. ФЕУ-411 – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Безпека життєдіяльності»
(науковий керівник Писарський Андрій Олексійович, старший викладач кафедри ОП та НС)

Полянський Віталій Володимирович, студ. гр. Е-120 – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки»
(науковий керівник Романіченко Геннадій Миколайович, старший викладач кафедри ТЗЕ)

Чумаченко Анна Юріївна, студ. гр. Т-519 – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Організація і регулювання дорожнього руху»
(науковий керівник Трушевський В'ячеслав Едуардович, старший викладач кафедри ТТ)

Щаднєв Олексій Олегович, студ. гр. М-219 – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи»
(науковий керівник Солоха Василь Васильович, доцент кафедри МВ та І)

Литвин Анна Сергіївна, студ. гр. Т-318м – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті»
(науковий керівник Кузькін Олексій Феліксович, доцент кафедри ТТ)

Борзенков Євген Володимирович, студ. гр. М-219 – ІІІ місце у Інтернет-турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Системи автоматизованого проектування та комп'ютерного моделювання в машинобудуванні»
(науковий керівник Клименко Віталій Юрійович, старший викладач кафедри МВтаІ)

Команда у складі
Задорожнього Євгена Віталійовича, студ. гр. КНТ-411
Безсонова Андрія Георгійовича, студ. гр. КНТ-411
Косаренко Вікторії Геннадіївни, студ. гр. КНТ-411 – ІІ командне місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Програмування АСМ»
(наукові керівники Качан Олександр Іванович, асистент кафедри ПЗ, Табунщик Галина Володимирівна, доцент кафедри ПЗ, Неласа Ганна Вікторівна, доцент кафедри ПЗ, Миронова Наталя Олексіївна, асистент кафедри ПЗ)

Команда у складі
Халявіна Максима Сергійовича, студ. гр. М-818
Селівоненка Олексія Сергійовича, студ. гр. М-818
Комісара Дмитра Сергійовича, студ. гр. М-818 – І командне місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом «Інженерна механіка» зі спеціальності «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»
(науковий керівник Матюхін Антон Юрійович, асистент кафедри ОМТ)

Команда у складі
Фоменка Артема Володимировича, студ. гр. ІФ-319
Дробишевського Олександра Олександровича, студ. гр. ІФ-319
Куроп'ятника В'ячеслава Сергійовича, студ. гр. ІФ-318 – І командне місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Технології та устаткування зварювання»
(науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Команда у складі
Трубчанінової Кіри Вікторівни, студ. гр. ІФ-419
Гріцкевича Анатолія Анатолійовича, студ. гр. ІФ-419
Помаза Костянтина Ігоровича, студ. гр. ІФ-418 – І командне місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»
(науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Команда у складі
Кащенка Євгена Олександровича, студ. гр. РТ-118
Карнауха Романа Олександровича, студ. гр. РТ-118
Лапкіна Романа Сергійовича, студ. гр. РТ-118 – ІІ командне місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом «Радіоелектронні апарати»
(науковий керівник Малий Олександр Юрійович, доцент кафедри ІТЕЗ)

Команда у складі
Краски Євгенія Євгеновича, студ. гр. ІФ-519
Сидоренка Дмитра Сергійовича, студ. гр. ІФ-519
Гелдаша Олександра Сергійовича, студ. гр. ІФ-519 – ІІ командне місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Ливарне виробництво»
(науковий керівник Кузовов Олексій Федорович, доцент кафедри МіТЛВ)

Команда у складі
Новомлинського Володимира Олександровича, студ. гр. Е-319
Расторгуєва Дмитра Борисовича, студ. гр. Е-319
Логвінова Євгенія Сергійовича, студ. гр. Е-319 – ІІІ командне місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді за напрямом «Електромеханіка»
(науковий керівник Крисан Юрій Олексійович, доцент кафедри ЕПА)

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2012/2013 н.р.

Лопатка Юлія Анатоліївна, студ. гр. РТ-118,
Арєшкін Євген Костянтинович, студ. гр. РТ-118 – Диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Радіотехніка»
(науковий керівник Шило Галина Миколаївна, доцент кафедри ІТЕЗ)

Микитюк Дмитро Валерійович, студ. гр. Е-318 – Диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Електротехніка та електромеханіка»
(науковий керівник Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА)

Новомлинський Володимир Олександрович, студ. гр. Е-319 – Диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Електротехніка та електромеханіка»
(наукові керівники Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри ЕПА, Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри ЕПА)

Мануйлов Еміль Віталійович, студ. гр. Т-410 – Диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Двигуни та енергетичні установки»
(науковий керівник Слинько Георгій Іванович, завідувач кафедри ТіГ)

Журба Анастасія Володимирівна, студ. гр. ГФ-918 – Диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Мистецтвознавство (Дизайн)»
(науковий керівник Дуднік Майя Георгіївна, старший викладач кафедри дизайну)

Павлюк Юрій Андрійович, студ. гр. Е-319, Советніков Андрій Володимирович, студ. гр. Е-319 – Диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Електротехніка та електромеханіка»
(науковий керівник Пирожок Андрій Володимирович, доцент кафедри ЕПА)

Воронін Денис Ярославович, студ. гр. ІФ-310 – Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання»
(науковий керівник Биковский Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Коновальчук Володимир Андрійович, студ. гр. ГФ-919 – Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Мистецтвознавство (Дизайн)»
(науковий керівник Бобровський Ігор Володимирович, старший викладач кафедри дизайну)

Василенко Євгенія Євгеніївна, студ. гр. ФЕУ-120 – Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Історичні науки»
(науковий керівник Сигида Галина Анатоліївна, старший викладач кафедри українознавства)

Ніконова Аліна Миколаївна, студ. гр. МТУ-228с – Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці»
(науковий керівник Карпенко Андрій Володимирович, доцент кафедри УП і ЕП)

Абрамова Олександра Олександрівна, студ. гр. МТУ-218м – Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка транспорту та зв'язків»
(науковий керівник Василичев Денис Вікторович, доцент кафедри УП і ЕП)

Писаренко Денис Сергійович, студ. гр. Е-310, Тоболкін Сергій Юрійович, студ. гр. Е-310 – Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Електротехніка та електромеханіка»
(науковий керівник Пирожок Андрій Володимирович, доцент кафедри ЕПА)

Логвінов Євгеній Сергійович, студ. гр. Е-319 – Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Електротехніка та електромеханіка»
(науковий керівник Антонов Микола Леонідович, доцент кафедри ЕПА)

Лауреати Російського конкурсу дипломних проектів, дипломних робіт, випускних робіт бакалаврів і магістерських дисертацій, захищених у 2011/2012 н.р. у галузі металургії (Конкурс «Металлургия-2012»)

Балковий Денис Андрійович – І місце
(науковий керівник Луньов Валентин Васильович, професор кафедри МіТЛВ)

Сидоренко Євген Сергійович – І місце
(науковий керівник Бялік Гаррі Абрамович, доцент кафедри МіТЛВ)

Переможці Міжнародного фестивалю дизайну COW-2012

Коваль Володимир Андрійович, студ. гр. ГФ-910 – ІІІ місце в номінації «Промисловий дизайн»
(науковий керівник Дуднік Майя Георгіївна, старший викладач кафедри дизайну)

Чуприна Дмитро Віталійович, студ. гр. ГФ-910 – ІІІ місце в номінації «Промисловий дизайн»
(науковий керівник Дуднік Майя Георгіївна, старший викладач кафедри дизайну)


Бажаємо всім переможцям нових здобутків у навчанні і науковій діяльності! нехай вам завжди щастить!

Фоміних В.В., Назарова О.С.
Лабораторія доаспірантської підготовки
та роботи з обдарованою молоддю