Ви є тут

Головна

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Фізичне виховання

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської свідомості

Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

 

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань
Здатність підтримувати загальний рівень фізичної активності й здоров'я для ведення активної соціальної та професійної діяльності

СПЕЦІАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Підготовка до професійної діяльності, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреба в регулярних заняттях фізичними вправами та спортом, формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному вихованні, зміцнення здоров'я, всебічний розвиток організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня працездатності протягом всього періоду навчання,

Оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками у обраному виді спорту. Вдосконалення в обраному виді спорту. Підвищення спортивної майстерності та виконання нормативів масових розрядних нормативів у обраному виді спорту.

Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни

Шкільний курс фізичної культури. Досвід занять з певних видів спорту (ДЮСШ, СК) – аеробіка, атлетична гімнастика, баскетбол, різновиди боротьби, волейбол, гімнастика, гирьовий спорт, легка атлетика, настільний теніс, стрільба кульова, футбол.

За успішного навчання - продовження навчання з дисципліни “Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне вдосконалення”.