Ви є тут

Головна

Прізвище: Потапенко

Ім'я:  Ганна

По батькові: Михайлівна

 

Посада:  старший викладач

Участь у роботі рад і державних структур:  Член Спілки дизайнерів України

Освіта: вища

  • У 1985 році закінчила Харківський художньо-промисловий інститут за спеціальністю «Художник-конструктор». 
Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

  • Потапенко Г.М.  Інтеграція графічного дизайну, психології та комп'ютерної графіки в сучасній дизайн-освіті [Текст] / Потапенко Г.М. // Вісник Запорізького національного університетуї: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. І. Локарєва. Запоріжжя : «Видавництво ЗНУ», 2019. Вип. 73. С. 72—87 (Фахове видання) — Мова укр.
  • Потапенко Г.М. Принципи гештальту в веб-дизайні [Текст] / Г.М. Потапенко // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. пр./за ред. Даниленка В.Я. – Харків: ХДАДМ, 2018. (Мистецтвознавство: № 2). .№ 2. – С. 54–58.
  • Потапенко А.М. Параметрический дизайн [Текст] / А.М. Потапенко // Научно-практический журнал «Искусство и культура» /под ред. Котович Т.В. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2017. .№ 1(25). – С. 25–29.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

  • Потапенко Г. М. Графічний дизайн. Типографіка – найсильніший чинник стилю [Електронний ресурс] / Г. М. Потапенко // Тиждень науки — 2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. —  С. 66—68. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана.  ISBN 978-617-529-222-8.  —  Мова укр.
  • Потапенко Г.М. Особливості стилістики сучасного плаката  [Текст] / Г. М. Потапенко//  Міжнародна науково-практична конференція   , , 20—21 березня 2020 р./ «Функції дизайну у сучасному світі»: М-во освіти і науки України, Сумський державний університет; редкол. : О.А.Устименко-Косоріч (голов. ред.)  [та ін.]. — Суми : СНПУ, 2020. — С. 78-80 —  Мова укр.
  • Потапенко Г.М. Семіотика в дизайні плакату [Текст] / Г. М. Потапенко, М.В. Потапенко // V Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 11—13 вересня 2019 р./ «Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу»: М-во освіти і науки України, Херсонський нац. техн. ун-т ; редкол. : О.В. Чепелюк (голов. ред.) [та ін.]. — Херсон : ХНТУ, 2019. — С. 98-100 — Мова укр.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2002р.

Мови спілкування: українська, російська 

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія : 500, 285
тел.: +380(61)7698509, 0677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua