Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Газетно-журнальне виробництво» є формування у студентів уявлення про практичну діяльність редакції друкованого періодичного видання, його структуру,  ознайомлення з основними способами й формами газетного виробництва, із основними принципами й законами діяльності репортерсько-інформаційних служб сучасних редакцій газет.
Завдання навчальної дисципліни полягає у виявленні системи зв’язків ЗМІ в цілому і обґрунтуванні своєрідної природи газетної репортерської роботи, як старішого виду журналістської діяльності; виробленні у студентів практичних навичок для самостійної роботи в редакції газети та підготовці творів газетних жанрів.
За підсумками вивчення курсу студент повинен знати:
-    специфіку репортерської газетної роботи в системі ЗМІ;
-    систему функцій сучасних друкованих видань;
-    жанри й стильові модифікації сучасного газетярства;
-    особливості репортерської мови;
-    принципи формування газетно-журнальної аудиторії та шляхи й способи її вивчення, впливу на неї;
уміти:
-    всебічно використовувати набуті теоретичні знання на практиці;
-    застосовувати практичні рекомендації в процесі створення професійних репортерських матеріалів для друкованих ЗМІ.
Програма передбачає проведення семінарських і практичних занять з метою освоєння методів використання теоретичних знань про закономірності розвитку газетної журналістики, а також для закріплення теоретичних знань.
У самостійну роботу студента по освоєнню дисципліни входить:
- читання й аналіз додаткової літератури  з курсу;
- виконання домашніх завдань;
- підготовка до семінарів;
- підготовка до контрольних робіт з дисципліни;
Дисципліна «Газетно-журнальне виробництво» (7 кредитів; 210год.) вивчається студентами ІІ курсу протягом 3 навчального семестру. Аудиторна робота становить 23 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді практичних занять (48 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 108 год, для виконання індивідуальних завдань – 54 год. Після вивчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладає старший викладач кафедри журналістики Островська Наталія Василівна.