Ви є тут

Головна » Факультети » Гуманітарний

Емблема факультету «Гуманітарний факультет»

Гуманітарний факультет (ГФ)

Рік початку діяльності: 2002

Положення про Гуманітарний факультет

Керівництво:

Декан факультету: канд. іст. наук, доцент Дєдков Микола Васильович

Заступник декана: ст. викл. Мозуленко Дмитро Іванович

 

 

Профілюючі кафедри:

Загальноосвітні кафедри:

 

Спеціальності та освітньо-професійні програми:

Спеціальність 035 «Філологія»,

освітньо-професійна програма 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
освітньо-професійна програма 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»,

освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
освітньо-професійна програма «Міжнародний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Спеціальність 051 «Економіка»

освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка та економічна безпека» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка та економічна безпека» другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Контакти:

адреса деканату: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 273
тел.: +38(061)7698307
e-mail: dekanat_gf@zntu.edu.ua