Ви є тут

Головна

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

У 2002 році з радіоприладобудівного факультету було виділено три спеціальності, з яких утворився факультет Інформатики та обчислювальної техніки, а саме: «Програмне забезпечення автоматизованих систем», «Комп'ютерні системи та мережі», «Спеціалізовані комп'ютерні системи».

Декан факультету з 2002 року – к.т.н., доцент Касьян Микола Миколайович, заступник декана – старший викладач кафедри комп'ютерних систем та мереж Рибін Вадим Олегович.

Наказом №187 від 17.04.13 року факультет перейменовано у Факультет комп'ютерних наук і технологій.

Факультет має у своєму складі три профілюючі кафедри:

Програмного забезпечення – зав. каф. д.т.н., професор Субботін С.О.

8.05010301 «Програмне забезпечення автоматизованих систем»

8.05010302 «Інженерія програмного забезпечення»

8.05010102 «Інформаційні технології проектування»

8.05010104 «Системи штучного інтелекту»

Комп'ютерних систем та мереж – зав. каф. к.т.н., доцент Кудерметов Р.К.

8.05010201 «Комп'ютерні системи та мережі»

8.05010203 «Спеціалізовані комп'ютерні системи»

Системного аналізу та обчислювальної математики – зав. каф. д.ф.-м.н., професор Корніч Г.В.

8.04030301 «Системний аналіз і управління»

Навчання ведеться за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра денного та заочного відділень.

На факультеті навчається 878 студентів денної форми навчання та 134 студенти заочної форми навчання.