Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Факультет будівництва, архітектури та дизайну

Кафедра будівельного виробництва та управління проектами

1. Івко А.В., аспірант, Лук’янова Т.В., магістрант
ОБ’ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ, СТАТИСТИЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
 
2. Доненко В.І., д.т.н., професор, Попов М.Є., аспірант
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ГОСПОДАРСТВОМ В МІСТІ ЗАПОРІЖЖЯ
 
3. Іщенко О. С., аспірант, Нема Х. Ф., магістрант
ОРГАНІЗАЦІЙНО-СОЦІАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
 
4. Одінцова Єлизавета Олександрівна, аспірант
РОЗКРИТТЯ ОСНОВ КОМФОРТНОСТІ СЕЛЬБИЩНОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА МІКРОРАЙОНУВАННЯ, ЯК СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ЖИТЛОВОЇ СЕРЕДИ
 
5. Якімцов Ю.В., аспірант, Кравченко Д.В., магістрант
СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАСТАРІЛИХ ЖИТЛОВИХ КВАРТАЛІВ
 
Тези конференції:
Перша міжнародна науково-практична конференція «Перезавантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент»
 
6. Якімцов Ю.В., асистент
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕДПРОЕКТНОЇ ПІДГОТОВКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ
 
7. Доненко В.І.. проф., д.т.н., зав.каф. будівельного виробництва та управління проектами
ЕНЕРГОСЕРВІСНІ ПОСЛУГИ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЯК РУШІЙНА СИЛА ДО МАСШТАБНОЇ САНАЦІЇ БУДІВЕЛЬ В УКРАЇНІ
 
8. Доненко В.І., проф., д.т.н., зав.каф. будівельного виробництва та управління проектами, Іщенко О.С., асистент
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "АДАПТІОГЕНЕЗ " ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ  ДО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
 
9. Доненко І.В., доц., к.т.н., доцент кафедри будівельного виробництва та управління проектами
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ГЕНЕТИЧНОГО ПОШУКУ ПРИ РОЗРОБЦІ НОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИ РІШЕННІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ

Оцінка ефективності проектів і програм відновлення житлового фонду
Доповідач – магістрант гр. ІФ-810 Ю.В. БЕЛОВ
Автори – проф. В.І. ДОНЕНКО, магістрант гр. ІФ-810 Ю.В. БЕЛОВ
 
Шляхи забезпечення відновлення експлуатаційної надійності багатоквартирних житлових будинків в сучасних умовах господарювання.
Доповідач – студ. гр. ІФ-810 І.В. МАРИШЕВ
Автори – доц. Л.В.ЩЕРБИНА, студ. гр. ІФ-810 І.В. МАРИШЕВ
 
Будівельно-економічний аналіз системи зовнішніх стін КНАУФ Аквапанель
Доповідач – студ. гр. ІФ-814 А.І. ПОДОПРИГОРА.
Автори – доц. Л.В. ЯРОВА, магістрант. ІФ-814 А.І. ПОДОПРИГОРА
 
Особливості реконструкції готелю «Дніпро» в м. Запоріжжя
Доповідач – студ. гр. ІФ-814 Я.О. ТРЕТЬЯКОВА
Автори – доц. А.А. БОБРАКОВ, студ. гр. ІФ-814 Я.О. ТРЕТЬЯКОВА
 
Методи інженерно-технічного аналізу втрат енергії будівель та споруд
Доповідач – магістрант гр. ІФ-810 Х.Ф. НЕМА
Автори – проф. В.І. ДОНЕНКО, магістрант гр. ІФ-810 Х.Ф. НЕМА
 
Розвиток методів оцінки незавершеного будівництва в Україні
Доповідач – магістрант гр. ІФ-810 Т.В. ЛУК’ЯНОВА
Автори – доц. О.О. ГРІН, магістрант гр. ІФ-810 Т.В. ЛУК’ЯНОВА
 
Розвиток Запоріжжя в умовах необхідності проведення термомодернізації житлового фонду: пошук шляхів вирішення
Доповідач – магістрант гр. ІФ-810 Х.Ф. НЕМА
Автори – проф. В.І. ДОНЕНКО, магістрант гр. ІФ-810 Х.Ф. НЕМА
 
Проблеми реформування відносин власності у будівництві та інвестиційній сфері
Доповідач – магістрант гр. ІФ-810 А.С. ПРОКОФЬЕВ
Автори – доц. Л.В. ЯРОВА, магістрант гр. ІФ-810 А.С. ПРОКОФЬЕВ
 
Формування організаційно-технологічних рішень планування ремонтно-будівельних робіт житлових будинків.
Доповідач – студ. гр. ІФ-810 С.В. ЛИХАЧЕВ.
Автори – доц. А.А. БОБРАКОВ, студ. гр. ІФ-810 С.В. ЛИХАЧЕВ
 
Технологія монтажу металоконструкцій в умовах діючого виробництва.
Доповідач – магістрант гр. ІФ-810 Д.В. КРАВЧЕНКО
Автори – асист. О.С. ІЩЕНКО, магістрант гр. ІФ-810. Д.В. КРАВЧЕНКО
 

Сторінки