Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Електротехнічний факультет

Кафедра електричних та електронних апаратів

 
 З 2015р. на кафедрі проводиться науково-дослідна робота за такими держбюджетними темами:
 •    "Розробка та дослідження напівпровідникових перетворювачів для електроприводу за схемою струмопараметричного асинхронно-вентильного каскаду". (№0115U002566, тривалість: 2015–2016 рр., обсяг фінансування – 271,33 тис. грн., науковий керівник – д-р техн. наук, професор Андрієнко П. Д);
 •    " Енергоощадне керування експлуатаційними характеристиками та параметрами систем електричної тяги автономного електрорухомого складу" (№0115U002567 тривалість: 2015–2016 рр., обсяг фінансування – 507,426 тис. грн., науковий керівник – д-р техн. наук, професор Андрієнко П. Д);

 

 

Список навчальних посібників кафедри електричних та електронних апаратів

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ,   усього: 5
- з них за авторством молодих учених      0
 1. Снігірьов, В. М.  Електромеханічні апарати автоматики [Текст] / В. М. Снігірьов, Л. Б. Жорняк; навч. посіб. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –120 с. ISBN 978-617-529-142-9.
 2. Bliznyakov A.V. Thermal Behavior Analysis of Power Electricand Electronic Equipment: The educational textbook. – Zaporizhzhya : ZNTU, 2013. – 134 p. (англійською мовою, лист № 1/11-863 від 30.01.2013 р.).
 3. Близняков О.В. Дослідження та випробування електричних апаратів: Навчальний посібник. 2-е вид., перероб. і доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 126 с. (лист № 1/11-4062 від 26.03.2012 р.)
 4. Близняков О.В. Дослідження та випробовування електричних апаратів: Навч. посібник,  Запоріжжя: ЗНТУ, 2005 – 94 c.
 5. Рассальський О.М. Теплові режими силового електроустаткування: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 144 с.

Список монографій кафедри електричних та електронних апаратів

МОНОГРАФІЙ, усього 3
- з них за авторством молодих учених 1
 1. Андриенко П. Д. Особенности построения энергоэффективной системы регулирования приводов электротехнических комплексов [Текст] / П. Д. Андриенко, М. И. Коцур, Д. А. Кулагин // Современная наука – обществу XXI века: коллективная монография / под ред. И. Н. Титаренко. – Ставрополь: Логос, 2015. – Гл. 3. – С. 48 – 65. 
 2. Поляков М.О., Ларіонова Т.Ю. Системи керування електричними машинами та апаратами// В кн. Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу: монографія/ За заг. ред. Карстена Хенке – Запоріжжя: Дике поле. 2015; с.87-153.
 3. Kotsur M. Creation of a structural model of an power transformers in the form of ac transforming complexes [Electronic Resource] / D. Yarymbash, М. Kotsur // Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect: collective monograph / scientific editor. A. Jankovska. –  Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. – Chapter 3. – pp. 285 – 305.

 

Список наукових публікацій за 2020 рік кафедри електричних та електронних апаратів у зарубіжних виданнях

Усього 8
З них за авторством молодих учених 1
 1. Kotsur M.I. Electromagnetic Processes Simulation of Power Transformers in Operation and in No-load Modes [Text] / D.S. Yarymbash, M.I. Kotsur, S.T. Yarymbash, I.M. Kylymnyk // Problemele energeticii regionale. – 2020. - №1(45). – P. 1-13.
 2. Kotsur, M. An Inductance Determination of a Synchronous Machine with Combined Armature Winding by Field Simulation Methods [Electronic Resource] / M. Kotsur, D. Yarymbash, I. Kotsur, S. Yarymbash // IEEE: 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), February 25-29, Lviv-Slavske, Ukraine, 2020, pp. 117-122.
 3. Yarymbash D. Electromagnetic Properties Determination of Electrical Steels [Electronic Resource] / D. Yarymbash, M. Kotsur, S. Yarymbash, I. Kylymnyk, T. Divchuk // IEEE: 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), February 25-29, Lviv-Slavske, Ukraine, 2020, pp. 185-189.
 4. Yarymbash, D. An accuracy enhancement of parameters calculation of the jiles-atherton model [Text] / D. Yarymbash, M. Kotsur, S. Yarymbash, I. Kylymnyk // 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-6,
 5. Kotsur, M.I. Determination of a busbar’s parameters by electromagnetic field simulation [Text] / M.I. Kotsur, D.S. Yarymbash, Yu.S. Bezverkhnya, I.M. Kotsur // 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-4
 6. Kotsur, M. Determination of stray-load losses from field current ripple of a synchronous machine by field simulation methods [Text] / M. Kotsur, D. Yarymbash, I. Kotsur, S. Yarymbash // 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-6
 7. Poliakov M., Vasilevskij V., Andrienko P. Layered Model of the Consumption of the Insulation Resource of the Windings of a Power Oil-Immersed Transformer. - PAEP 2020: Proceedings 25th IEEE International Conference “Problems of automated electrodrive. Theory and practice” September 21-25, 2020, Kremenchuk, Ukraine. pp. 1-4.
 8. Andrienko P., Synchronizing Properties of Impulse-Current Controlled Electric Drive of Coordinated Rotation in the Circuit of Electrically Coupled Rectifiers of the Rotor / P. Andrienko, D. Andrienko, A. Andrienko, O. Nemykina and O. Blyzniakov // 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), Kremenchuk, Ukraine, 2020, pp. 1-5

Список наукових публікацій за 2020 рік кафедри електричних та електронних апаратів у фахових виданнях

Усього 3
З них за авторством молодих учених 0

 

 1. Kotsur, M. Improving efficiency in determining the inductance for the active part of an electric machine's armature by methods of field modeling [Electronic Resource] / M. Kotsur, D. Yarymbash, I. Kotsur, S. Yarymbash // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 6, № 5 (102). – рр. 39-47. 
 2. Жорняк, Л.Б.  Особливості обрання теоретичного закону розподілу при оцінці надійності зовнішньої ізоляції газонаповнених вимірювальних трансформаторів / Л.Б. Жорняк, О.І. Афанасьєв, В.О. Поляков, Ж.О. Кулік, Р.В. Кот, І.О. Кравець // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – 2020. – №1. – С. 10-14
 3. Мохнач, Р.Э. Медные и сталемедные композиционные материалы с высокими электротехническими свойствами / Р.Э. Мохнач, П.Д. Андриенко //  Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – 2020. – №1. – С. 47-52

 

Тез доповідей конференцій, усього 5
з них за авторством молодих учених 1

1. M. Poliakov and I. Rida, "Remote laboratories for engineering education: status and prospects," 2020 Advances in Science and Engineering Technology International Conferences (ASET), Dubai, United Arab Emirates, 2020, pp. 1-6

2. Поляков М. А. Комплекс математических моделей функциональных элементов и структур интегрированных и когнитивных систем / М.А. Поляков //  Материалы международной научно-технической конференции информационные технологии в металлургии и машиностроении имени профессора Михалева А. И. (НМетАУ, 17 – 19 марта 2020 року), Днепр. – С. 228 - 233.

3 Поляков М.А., Салейчук К.С. Использование квадрокоптеров для контроля состояния и параметров объектов электроэнергетики / М.А. Поляков, К. Салейчук Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції, 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. C. 48 – 49.

5. Поляков М.А. Программно-информационный способ саморазвития автономной системы - Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції, 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. C. 88 – 89.

4. Поляков М.А., Поляков А.М. Модели состояний конечного автомата для его семантической модели. - Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції, 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. C. 86 – 87.

5. Sakhno A.A. Сomparative analysis of methods for residual life of current transformers prediction / A.A. Sakhno, S.V. Domoroshchin, L.S. Skrupskaya // Global science and education in the modern realities ‘2020, 2020, pp. 7-10

Сторінки