Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Кафедра мікро- та наноелектроніки

Список навчально-методичних робіт

Актуальні наукові теми:

 • 04318 Дослідження впливу деяких збуджень та збурень на характеристики металів, плівок і кластерів. Керівник: Поросов Валентин Вальтерович
 • 04328 Структурно-магнітні зміни аустеніту, моделювання інформаційно-вимірювальних систем та метрологічне забезпечення контролю якості. Керівник: Сніжной Геннадій Валентинович

Наукові школи кафедри:

На засідання постійно діючого семінару з нанофізики і наноелектроніки запрошуються не тільки викладачі випускаючої кафедри, а всі зацікавлені фахівці університету. На семінарі обговорюються результати досліджень науковців ЗНТУ, розглядаються напрямки майбутніх досліджень, методи використання інформаційних технологій. Результати наукових досліджень доповідалися на національних та міжнародних конференціях.

 • Держбюджетна тема 06113 «Зарядові ефекти в наноструктурах і кластерах» (2004-2006) (науковий керівник проф.Погосов В.В.).
 • Держбюджетна тема 04026 «Дослідження впливу атомарного водню на тонкі металеві плівки та гетероструктури з металевими плівками» (2006-2008) (науковий керівник Матюшин В.М.).
 • Держбюджетна тема 04016 «Зарядові і розмірні ефекти в наноструктурах і кластерах» (2006-2008) (науковий керівник Погосов В.В.).
 • Держбюджетна тема Ф25/669-2007/4037 «Дослідження оптичних коефіцієнтів, електрофізичних властивостей суцільних і острівцевих металевих і діелектричних плівок» (2007) (науковий керівник Погосов В.В.).
 • Держбюджетна тема ІТ/476-2007/4027: Створення електронного підручника «Основи нанофізики і нанотехнологій» (2007-2008) (науковий керівник Погосов В.В.).
 • Держбюджетна тема 04319 «Оптичні, поверхневі і тунельні ефекти в металевих наноструктурах» (2009-2011) (науковий керівник Погосов В.В.).
 • Держбюджетна тема 04313 «Розмірні електронні ефекти в металевих наноструктурах і нанодефектах металу» (2013-2015) (науковий керівник Погосов В.В.).

Резолюції міжнародних конференцій з нанотехнологій свідчать про пріоритетний напрямок дослідницьких робіт на кафедрі «Мікро- та наноелектроніки». Налагоджено і скоординовано творчі зв'язки.

Робота групи проф. Погосова В.В. підтримувалась грантами і міжнародними програмами: Soros Scientific Foundation, Російський фонд фундаментальних досліджень, Soros travel grant, Soros Education Program, Wroclaw University Scientific Program, Mianovsky Fund, NATO «Science for Peace« Programme (Russia-Ukraine-Unite Kingdom-Germany). Доц. Сніжной Г.В. одержав грант Soros Scientific Foundation за роботу, пов'язану з математичним моделюванням технологічних процесів.

Усвідомлення стратегічної важливості робіт з наносистем призвело до того, що у різних країнах на рівні урядів і найбільших фірм створені і успішно виконуються програми робіт з нанотехнології. Практично не залишається жодного розділу науки і техніки, який кардинально не зміниться з розвитком нанотехнології, який за кордоном називають нанотехнологічною революцією. Вироби на базі нанотехнології, створені за допомогою оптимальної збірки атомів і молекул, дозволять реалізувати гранично можливі характеристики, порівняно з якими інші вироби будуть неконкурентноспроможними.

За останні 5 років захищено 3 кандидатські дисертації.

 

Списки наукових публікацій за попередні роки: 201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012

 • Коротун А.В. Оптичні характеристики біметалевих нанокуль [Текст] / А. В. Коротун , А.О. Коваль , В.В. Погосов  // Український фізичний журнал T. 66, N2, c. 10-18 (2021).
 • Василенко О.В. Підвищення ефективності моделювання енергетичних характеристик нанокластерів[Текст] / О.В. Василенко , В.І. Рева, В.В. Погосов // Журнал фізичних досліджень Т. 25, № 1 1001(8 p.) (2021).
 • Коротун А.В. К расчету оптических характеристик и размерных сдвигов поверхностных плазмонов сферических биметаллических наночастиц [Текст] / А.В. Коротун, В.В. Погосов // Физика твердого тела, T. 63, N1, c. 120-130 (2021).
 • Коваль, А. А. Диэлектрическая функция металлической наночастицы [Текст] / А.А. Коваль, А. В. Коротун // ФММ. – 2021. – Т. 122. – №3. – С. 248–254.
 • Сніжной Г.В. Прогнозування і контроль механічних властивостей високомарганцевих сталей за атомно-магнітним станом аустеніту [Текст] / Г.В. Сніжной, В.Ю. Ольшанецький, В.М. Сажнєв // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2020. - №1 - С. 21-24.
 • Томашевський О.В. Дослідження показника ефективності експлуатації засобів вимірювальної техніки методом комп’ютерного моделювання [Текст] / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т». 2020. – № 8(168). – С.166-169.
 • Снежной Г.В. Магнитометрический подход к изучению влияния углерода и азота на коррозионную стойкость аустенитных хромоникелевых сталей [Текст] / Г.В. Снежной, В.Л. Снежной // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т». 2020. – № 7(167). – С.47-51.
 • Коротун, А. В. Инфракрасное поглощение ахиральными углеродными нанотрубками [Текст] / А. В. Коротун, Я. В. Карандась // ФНТ. – 2020. – Т. 46. – №1. – С. 63–70.
 • Коротун, А. В. Оптическое поглощение композита на основе двухслойных металл-диэлектрических сферических наночастиц [Текст] / А.В. Коротун, А.А. Коваль, И. Н. Титов // ЖПС. – 2020. – Т. 87. – №2. – С. 224–232.
 • Погосов В.В. К вопросу о влиянии вакансий на характеристики металла. Работа выхода и поверхностная энергия  [Текст] / В.В. Погосов // Физика твердого тела 2019, T. 61, №. 2, c.
 • Reva V.I. Simulation of Spherical Metal Nanoclusters Containing Monovacancy [Text] / V.I. Reva, O.V. Vasylenko, V.V. Pogosov // J. NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS Vol. 11 No 5, 05018(8pp) (2019).
 • Томашевський О.В. Визначення функції надійності не відновлюваних технічних систем при неповних даних [Текст] / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т». 2019. – № 8(160) . – С.129-132.
 • Ольшанецький В.Ю. О магнитном упорядочивании кластерных зон в аустенитных сталях при изменении их состава или деформационном воздействии [Текст] / В.Ю. Ольшанецький, Г.В. Сніжной // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2019. - № 2. - С. 100-101.
 • Коротун, А. В. Розмірні осциляції енергії Фермі металевих наноплівок із періодично модульованою поверхнею [Текст] / А. В. Коротун, І. М. Тітов // ЖФД. – 2019. – Т. 23. – №2. – 2602 (4 с.)
 • Коротун, А. В. Оптичне поглинання композитів із двошаровими наночастинками [Текст] / А. В. Коротун, А. О. Коваль, В. І. Рева // ЖФД. – 2019. – Т. 23. – №2. – 2604 (5 с.)
 • Коротун, А. В. Диэлектрический тензор металлической нанопроволочки с эллиптическим сечением [Текст] / А.В. Коротун, А.А. Коваль // ФММ. – 2019. – Т. 120. – №7. – С. 675–680.
 • Коротун, А.В. Влияние оксидного покрытия на поглощение электромагнитного излучения сферическими металлическими наночастицами [Текст] / А.В. Коротун, А. А. Коваль, В. И. Рева // ЖПС. – 2019. – Т.86. – №4. – С. 549–556.
 • Коротун, А. В. Енергетичні характеристики металевих нанодротів з періодично модульованою поверхнею [Текст] / А. В. Коротун, Я. В. Карандась // УФЖ. – 2019. – Т. 64. – №9. – С. 841–846.
 • Коротун, А. В. Розмірні і частотні залежності поверхневої оптичної провідності одностінних вуглецевих нанотрубок із металевими властивостями [Текст] / А. В. Коротун, Я. В. Карандась, І. М. Тітов, В. І. Третяк // ЖФД. – 2019. – Т. 23. – №4. 4701 (6 с.)
 • Коротун, А.В. Оптическое поглощение композита на основе биметаллических наночастиц. Классический подход [Текст] / А.В. Коротун, А.А. Коваль, В. И. Рева, И. Н. Титов // ФММ. – 2019. – Т. 120. – №11. – С. 1136–1142.
 • Коротун, А. В. Оптические свойства сферических металлических наночастиц, покрытых слоем оксида [Текст] / А.В. Коротун, А. А. Коваль // Оптика и спектроскопия. – 2019. – Т. 127. – №12. – С. 1032–1038.
 • Правда, М.І Зіткнення куль у лабораторному фізичному практикумі [Текст] /М.І. Правда, В.П. Курбацький// Наукові записки. Випуск 13 . – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. - Кропивницький: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2019. – с. 71-73

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2018, 20172016, 2015, 2014, 2013, 2012

 • Сніжной Г.В. Магнітометричний підхід до прогнозування пітінготривкісті аустенітних хромонікелевих сталей у хлоридвмісних середовищах / Г.В. Сніжной, В.Л. Сніжной // Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. „Прикладні науково-технічні дослідження”, 1–3 квіт. 2020р . – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2020. – С. 74.
 • Сніжной Г.В. Модель контуру системи регуляції температури в інформаційно-вимірювальній системі / Г.В. Сніжной, О.В. Василенко, М.О. Кузьміна / Матеріали ІX Міжнародної науково-технічної конференції «Інформатика. Математика. Автоматика», 20-24 квітня 2020 р. – Суми: МОНУ, Сумський державний університет, 2020. – С.194-195.
 • Kolodka A.A. Implementation of highly loaded innovate clusters for data processing and data storing / А.А. Kolodka, G.V. Snizhnoi / Матеріали ІX Міжнародної науково-технічної конференції «Інформатика. Математика. Автоматика», 20-24 квітня 2020 р. – Суми: МОНУ, Сумський державний університет, 2020. – С.69-70.
 • Сніжной Г.В. Неоднозначний вплив вмісту вуглецю на корозійну стійкість сталі AISI 321 / Г.В. Сніжной, В.Л. Сніжной // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 38-40.
 • Погосов В.В. Про розмірну залежність поверхневої енергії нанокластера / В.В. Погосов, Г.В. Сніжной, К.В .Ситник  // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 44-46.
 • Сніжной Г.В. Модель системи регуляції температури для термоактиваційної спектроскопії / Г.В. Сніжной, О.В. Василенко // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 48-49.
 • Томашевський О.В. Моделювання коефіцієнта ефективності експлуатації засобів вимірювальної техніки / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 49-50.
 • Kolodka A. Innovation clusters for processing and storing data / A. Kolodka, G. Snіzhnoi, V. Pogosov // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 50-51.
 • Snіzhnoi G. Thermodynamic aspects of formation martensite phases at deformation of austenitic steels / G. Snіzhnoi, V. Ol’shanetskii, V. Snіzhnoi // Тиждень науки-2020. Інженерно-фізичний факультет. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 19-21.
 • Томашевський О.В. Дослідження показника ефективності експлуатації засобів вимірювальної техніки методом комп’ютерного моделювання / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной // XXV міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей, 8-13 вересня 2020 р. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2020. – C.70-71.
 • Снежной Г.В. Магнитометрический подход к изучению влияния углерода и азота на коррозионную стойкость аустенитных хромоникелевых сталей / Г.В. Снежной, В.Л. Снежной // XXV міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей, 8-13 вересня 2020 р. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2020. – C.72-73.
 • Сажнєв В.М. Механічні властивості високомарганцевих аустенітних сталей при низьких температурах / В.М. Сажнєв, Г.В. Сніжной / Матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Літво. Металургія. 2020», 8-10 вересня 2020 р./ Під. заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В., 2020. – С.125-127.
 • Kolodka A.A. Creation a secure network infrastructure of unied information processing systems-clusters / A.A. Kolodka, G.V. Snizhnoi // Матеріали X Ювілейної Міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», 7-9 жовтня 2020 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.174-176.
 • Сніжной Г.В. Оптимізація методики проведення спільних вимірювань для визначення параметрів технологічного процесу / Г.В. Сніжной // Матеріали X Ювілейної Міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», 7-9 жовтня 2020 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.196-197.
 • Сніжной Г.В. Комп’ютерне моделювання фізичних параметрів хромонікелевих сталей. / Г.В. Сніжной, А.О. Червоненко // Матеріали X Ювілейної Міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», 7-9 жовтня 2020 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.194-195.
 • Томашевський О.В. Визначення показника ефективності експлуатації  засобів вимірювальної техніки. / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной // Матеріали X Ювілейної Міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», 7-9 жовтня 2020 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.198-199.
 • Червоненко А.О. Графічний інтерфейс для моніторингу технологічних процесів. / А.О. Червоненко, Г.В. Сніжной // Матеріали X Ювілейної Міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», 7-9 жовтня 2020 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.200-201.
 • Сніжной Г.В. Інтелектуальне реле для системи керування термоактиваційною спектроскопією / Г.В. Сніжной, О.В. Василенко, Н.А. Смирнова, С.А. Івченко // Матеріали VI Міжнар. наук.-техн. конф. з нагоди 90-річчя УДХТУ «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем», 4-6 листопада 2020 р. – Дніпро: УДХТУ, 2020. – С. 92-93.
 • Коротун, А. В. Вплив геометрії наноструктур на їх термодинамічні характеристики [Електронний ресурс] / А. В. Коротун, В. І. Рева, Н. А. Смирнова, В. П. Курбацький, В. В. Погосов // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 133 с – С. 40 – 42.
 • Коротун, А. В. Вплив оксидного шару на ефективність поглинання сонячної радіації [Електронний ресурс] / А. В. Коротун, В. П. Курбацький, Д. В. Михайлов // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 133 с – С. 42 – 43.
 • Курбацький, В. П. Оцінка граничної чутливості сквіда [Електронний ресурс] / В. П. Курбацький, В. В. Погосов, А. В. Коротун // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 133 с – С. 53 – 55.
 • Korotun, A. V. The anisotropy of absorption of electromagnetic radiation by a composite with metal whiskers [Text] / A. V. Korotun, N. I. Pavlishche, I. M. Titov // International Advanced Study Conference «Condensed Matter and Low Temperature Physics 2020» (CM&LTP 2020), devoted to 60th anniversary of B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine (8 - 14 June 2020, Kharkiv): Conference Program and Book of Abstracts / Ed. Nina Gamayunova. – Kharkiv: FOP Panov A.M., 2020. – 177 p. – P. 115.
 • Koval’, A. O. Optical conductivity of metal quantum wires in a dielectric environment [Text] / A. O. Koval’, A. V. Korotun // The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2020). Abstract Book of participants of the International research and practice conference, 26 – 29 August 2020, Lviv. Ed. by Dr. O. Fesenko. – Kyiv: LLC «Computer-publishing, information center», 2020. –552 p. – P. 519.
 • Karandas, Ya. V. More on the effect of anisotropies on the polarizability of single-walled carbon nanotubes [Text] / Ya. V. Karandas, A. V. Korotun // I st International Research and Practice Conference «Nanoobjects & Nanostructuring» (N&N‒2020). September 20‒23, 2020, Lviv, Ukraine: Book of Abstracts / Ivan Franko National University of Lviv; Shevchenko Scientific Society; O. Reshetnyak, L. Boichyshyn, I. Marchuk (Eds.). − Lviv: Re-search and Publishing Center of the Shevchenko Scientific Society, 2020. − 136 + xii p. – P. 94.
 • Smirnova, N. A. The size dependence of Hamaker constant of metal nanoparticles [Text] / N. A. Smirnova, A. V. Korotun, V. P. Kurbatsky, V. V. Pogosov // I st International Research and Practice Conference «Nanoobjects & Nanostructuring» (N&N‒2020). September 20‒23, 2020, Lviv, Ukraine: Book of Abstracts / Ivan Franko National University of Lviv; Shevchenko Scientific Society; O. Reshetnyak, L. Boichyshyn, I. Marchuk (Eds.). − Lviv: Research and Publishing Center of the Shevchenko Scientific Society, 2020. − 136 + xii p. – P. 115.
 • Korotun, A. V. The polarizability of metal nanoislands on a dielectric substrate [Text] / A. V. Korotun, I. M. Titov, V. M. Rubish // Materials of the International Meeting ”Clusters and nanostructured materials (CNM-6)“ (2020, October 5-9, Uzhgorod Vodohraj), Uzhgorod, Ukraine, 2020 – 374 p. – P. 99–102.
 • Karandas, Ya. V. The dielectric function of the composite with the metal-graphene nanorods [Text] / A. V. Korotun, Ya. V. Karandas, I. M. Titov // Materials of the International Meeting ”Clusters and nanostructured materials (CNM-6)“ (2020, October 5-9, Uzhgorod Vodohraj), Uzhgorod, Ukraine, 2020 – 374 p. – P. 229–232.
 • Korotun, A. V. The maps of the electromagnetic waves in the nanocomposite with metallic 1D-inclusions [Text] / A. V. Korotun, N. I. Pavlishche // Materials of the International Meeting ”Clusters and nanostructured materials (CNM-6)“ (2020, October 5-9, Uzhgorod Vodohraj), Uzhgorod, Ukraine, 2020 – 374 p. – P. 250–253.
 • Карандась, Я. Вплив шару оксиду на частоту поверхневих плазмонів у металевих нанодротах [Текст] / Я. Карандась, А. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2020“ (Жовтень, 06-07, 2020). Львів. – 2020. – С. C7.
 • Павлище, Н. Усереднений переріз поглинання ансамблю сферичних наночастинок [Текст] / Н. Павлище, А. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2020“ (Жовтень, 06-07, 2020). Львів. – 2020. – С. C14.
 • Чиглашвілі, С. Вільна енергія вандерваальсівської взаємодії сферичних наночастинок [Текст] / С. Чиглашвілі, Н. Смирнова, А. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2020“ (Жовтень, 06-07, 2020). Львів. – 2020. – С. C17.
 • Карандась, Я. В. Поверхневі плазмони у композиті на основі масиву вуглецевих на-нотрубок [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун, В. В. Погосов // Тези доп. X Ювілейної Міжнар. науково-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Конференція  присвячена 120-річчю з дня заснування національного університету «Запорізька політехніка». – 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». – С. 178–180.
 • Коротун, А. В. Розмірна залежність ефективного ступеня втрати когерентності для сферичних металевих наночастинок [Текст] / А. В. Коротун, А. О. Коваль // Тези доп. X Ювілейної Міжнар. науково-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Конференція  присвячена 120-річчю з дня заснування національного університету «Запорізька політехніка». – 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». – С. 180–181.
 • Курбацький, В. П. Застосування діелектричного тензору у метрології металевих наносистем [Текст] / В. П. Курбацький, В. В. Погосов, А. В. Коротун // Тези доп. X Ювілейної Міжнар. науково-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Конференція  присвячена 120-річчю з дня заснування національного університету «Запорізька політехніка». – 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». – С. 180–183.
 • Павлище, Н. І. Поверхневі плазмон-поляритони у композиті з хаотично розташованими нанострижнями [Текст] / Н. І. Павлище, А. В. Коротун, В. П. Курбацький // Тези доп. X Ювілейної Міжнар. науково-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Конференція  присвячена 120-річчю з дня заснування національного університету «Запорізька політехніка». – 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». – С. 186–187.
 • Погосов, В. В. Перенормування площі поверхні та розмірна залежність поверхневого натягу нанокластера [Текст] / В. В. Погосов, В. П. Курбацький, А. В. Коротун // Тези доп. X Ювілейної Міжнар. науково-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Конференція  присвячена 120-річчю з дня заснування національного університету «Запорізька політехніка». – 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». – С. 188–189.
 • Koval, A. O. The conductivity tensor off-diagonal components of metal nanowire in a dielectric environment [Text] / A. O. Koval, A. V. Korotun // Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ», присвяченої 90-річчю від дня народження академіка НАН України О.О. Чуйка – Київ, 2020. – 210 с. (Жовтень, 21 – 23, 2020). – С. 97.
 • Коротун, А. В. Характеристики сенсорів на поверхневому плазмонному резонансі [Текст] / А. В. Коротун, В. І. Рева, О. М. Луценко, І. М. Тітов // VІ Міжнародна науково-технічна конференція з нагоди 90-річчя УДХТУ «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» (КМОСС-2020) (Листопад, 4-6, 2020). – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, Україна. – С. 190–191.
 • Курбацький, В. П. Граничні характеристики сканувального тунельного мікроскопа [Текст] / В. П. Курбацький, А. В. Коротун, В. В. Погосов // VІ Міжнародна науково-технічна конференція з нагоди 90-річчя УДХТУ «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» (КМОСС-2020) (Листопад, 4-6, 2020). – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, Україна. – С. 192–193.
 • Korotun, A. The optical properties of the hyperbolic metamaterials with the whiskers [Text] / A. Korotun, N. Pavlishche, V. Reva, I. Titov // XI International Scientific Conference “Functional Basis of Nanoelectronics” (FBN-2020)» (November, 24 – 26, 2020). – Kharkiv – Odesa // Collection of scientific works. – ХI.: KNU, 2020. – 130 p. – P. 64–68.
 • Korotun, A. More on the size effects of polarizability of the single-wall achiral carbon nanotubes [Text] / A. Korotun, Ya. Karandas // XI International Scientific Conference “Functional Basis of Nanoelectronics” (FBN-2020)» (November, 24 – 26, 2020). – Kharkiv – Odesa // Collection of scientific works. – ХI.: KNU, 2020. – 130 p. – P. 69–73.
 • Korotun, A. The effect of dielectric on the polarizability of the two-layer metal-dielectric semisphere on the substrate [Text] / A. Korotun // XI International Scientific Conference “Functional Basis of Nanoelectronics” (FBN-2020)» (November, 24 – 26, 2020). – Kharkiv – Odesa // Collection of scientific works. – ХI.: KNU, 2020. – 130 p. – P. 83–87.
 • Smirnova, N. The size effects in Van der Waals interaction between the spherical metallic nanoparticles / N. Smirnova, A. Korotun, V. Tretiak, I. Titov // XI International Scientific Conference “Functional Basis of Nanoelectronics” (FBN-2020)» (November, 24 – 26, 2020). – Kharkiv – Odesa // Collection of scientific works. – ХI.: KNU, 2020. – 130 p. – P. 112–116.
 • Кузьміна, М.О. Спектральний аналіз багаторівневого інвертора Василенко, О.В. Тези доповіді [Текст] / М.О. Кузьміна, О.В. Василенко Науково-практична конференція "Тиждень науки", Секція Мікро- та наноелектроніка, НУ ЗП, Запоріжжя, 16-19 квітня 2020 р. - С.46-47.
 • Vasylenko, O.V. Information system for DC motor`s data acquisition. Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції, 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] /Редкол. : С. В. Морщавка (відпов. ред.) Електрон. дані. –Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 176-177.
 • Koval’, A. O. More on the size dependence of surface plasmons frequency of metal nanoparticle [Text] / A. O. Koval’, A. V. Korotun, V. V. Pogosov // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XVII International conference. Abstract book (May, 20–25, 2019). Ivano-Frankivsk. – 2019. – P. 54.
 • Карандась, Я. В. Вплив квантово-розмірних ефектів на поверхневий плазмонний резонанс в ахіральних одностінних вуглецевих нанотрубках [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун, В. В. Погосов // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): 4–6 грудня 2019 р. — Київ, 2019. — С. 163.
 • Koval’, A. O. More on the size dependence of surface plasmons frequency of metal nanoparticle [Text] / A. O. Koval’, A. V. Korotun, V. V. Pogosov // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XVII International conference. Abstract book (May, 20–25, 2019). Ivano-Frankivsk. – 2019. – P. 54.
 • Карандась, Я. В. Вплив квантово-розмірних ефектів на поверхневий плазмонний резонанс в ахіральних одностінних вуглецевих нанотрубках [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун, В. В. Погосов // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): 4–6 грудня 2019 р. — Київ, 2019. — С. 163.
 • Коротун, А. В. Діелектрична функція біметалевих наночастинок [Текст] / А. В. Коротун, В.В. Погосов, В. П. Курбацький, Ю. Ю. Бєлякін(РТз-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 35–37.
 • Погосов, В. В. Про вимірювання роботи виходу електронів металу фотоелектричним методом [Текст] / В. В. Погосов, А. В. Коротун, В. П. Курбацький // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 68–70.
 • Курбацький, В. П. До питання про граничну роздільність електронного мікроскопу [Текст] / В. П. Курбацький, В. В. Погосов, А. В. Коротун, Д. А. Пехотін(РТ-318сп)// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 70–71.
 • Курбацький, В. П. Розрахунок шумових характеристик приладів нанометрології [Текст] / В. П. Курбацький, В. В. Погосов, А. В. Коротун, Р. О. Малиш(РТ-318сп)// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 72–74.
 • Vasylenko O.V. Design of microcontrollers ACS for magnetic susceptibility measurement / O.V. Vasylenko, V.I. Reva, G.V. Snizhnoi // Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. „Прикладні науково-технічні дослідження”, 3–5 квіт. 2019р . – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2019. – С. 95.
 • Vasylenko O. Simulation of ACS for Magnetic Susceptibility Measurements in ECAD Based on Time Domain Functions / O. Vasylenko, V. Reva, G. Snizhnoi [Electronic resuorce] // Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine, April 15–19, 2019 – (CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2353, P. 689-701).
 • Нестеренко Ю.А. Системи якості освіти Європи та США. Вдосконалення системи якості освіти України / Ю.А. Нестеренко, Г.В. Сніжной // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя, ЗНТУ, 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 76-77.
 • Чумак К.І. Забезпечення якості виробів на підприємстві / К.І. Чумак, Г.В. Сніжной // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя, ЗНТУ, 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 78.
 • Томашевський О.В. Визначення функції надійності не відновлюваних технічних систем при неповних даних / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной // XXIV міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей, 2-7 вересня 2019 р. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2019. – C.84.
 • Ольшанецкий В.Е. Формирование мартенситных фаз с позиции термодинамики при деформации аустенитных сталей / В.Е. Ольшанецкий, Г.В. Снежной // ХІV Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя, 08-10 жовтня 2019 р.: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С. 112-113.
 • Снежной Г.В. Определение большого содержания альфа-фазы и остаточного аустенита весовым магнитометрическим методом / Г.В. Снежной, В.Л. Снежной // ХІV Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя, 08-10 жовтня 2019 р.: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С. 121-122.
 • Сніжной Г.В. Кореляційний зв'язок між механічними властивостями при низьких температурах високомарганцевих аустенітних сталей і магнітним станом аустеніту до випробувань / Г.В. Сніжной, В.М. Сажнев // ХІV Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя, 08-10 жовтня 2019 р.: Збірка матеріалів. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С. 161-163.
 • Сніжной Г.В. Декомпозиційна математична модель витрат на якість виробів впродовж життєвого циклу / Г.В. Сніжной, О.В. Василенко, О.В. Томашевський // Матеріали V Міжнар. наук.-техн. конф. Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем, 6-8 лист. 2019 р. – Дніпро: УДХТУ, 2019. – С. 222-223.
 • Матюшин, В. М. Створення випрямляючої напівпровідникової структури при низькотемпературній дії активного водневого середовища [Текст] / В. М. Матюшин, В. Є. Павлюк // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 44–46.
 • Matyushin, V. М. Stimulation of diffusion processes in structure copper film - germany under atomic hydrogen [Текст] / V. М. Matyushin, М. V. Velikanov(РТ-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 46–49.
 • Павлище, Н. І. Ван-дер-ваальсівська взаємодія атому з еліптичним металевим на-нодротом [Текст] / Н. І. Павлище, А. В. Коротун // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2019 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 23-26, 2019 : Тези доповідей – Суми. – 2019. – С. 40.
 • Дем’яненко, Д. В. Детектування плазмових хвиль вуглецевими нанотрубками [Текст] / Д. В. Дем’яненко, Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2019 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 23-26, 2019 : Тези доповідей – Суми. – 2019. – С. 44.
 • Тітов, В. В. Переріз поглинання електромагнітного випромінювання метал-оксидними наночастинками [Текст] / В. В. Тітов, А. О. Коваль, А. В. Коротун // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2019 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 23-26, 2019 : Тези доповідей – Суми. – 2019. – С. 47.
 • Редька, Д. О. Вплив розмірного квантування на дисперсію плазмових хвиль у вуглецевих нанотрубках із металевою провідністю [Текст] / Д. О. Редька, Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2019 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 23-26, 2019 : Тези доповідей – Суми. – 2019. – С. 49.
 • Коротун, А. В. Вільна енергія ван-дер-ваальсівської взаємодії двох металевих нано-циліндрів еліптичного перерізу [Текст] / А. В. Коротун, Н. І. Павлище, І. М. Тітов // Конференція «Функціональні матеріали для інноваційної енергетики – ФМІЕ-2019». Збірка тез конференції (Травень, 13-15, 2019). – Київ. – С. 111.
 • Карандась, Я. В. Плазмонні резонанси у металевій нанотрубці [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Конференція «Функціональні матеріали для інноваційної енергетики – ФМІЕ-2019». Збірка тез конференції (Травень, 13-15, 2019). – Київ. – С. 112.
 • Дем’яненко, Д. В. Про розмірну залежність плазмової частоти ахіральних вуглецевих нанотрубок [Текст] / Д. В. Дем’яненко, Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2019“ (Травень, 14-16, 2019). Львів. – 2019. – С. D6.
 • Павлище, Н. І. Вплив геометричних характеристик MNG-метаматеріалу на резо-нансну частоту [Текст] / Н. І. Павлище, Н. А. Смирнова, А. В. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2019“ (Травень, 14-16, 2019). Львів. – 2019. – С. D11.
 • Karandas, Ya. V. More on the size dependence of the high-frequency surface conductivity of achiral carbon nanotubes [Text] / Ya. V. Karandas, D. V. Demianenko, A. V. Korotun // Матеріали Всеукраїнської конференції  з міжнародною участю «Хімія, фізика і технологія поверхні» і семінару «Синтез та застосування біосумісних наносистем на основі металів» – Київ, 2019. – 232 с. (Травень, 15 – 17, 2019). – С. 94.
 • Karandas, Ya. V. Fermi energy of a thin metal nanotube of elliptical section [Text] / Ya. V. Karandas, A. V. Korotun, I. M. Titov // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XVII International conference. Abstract book (May, 20–25, 2019). Ivano-Frankivsk. – 2019. – P. 51.
 • Koval’, A. O. More on the size dependence of surface plasmons frequency of metal nanoparticle [Text] / A. O. Koval’, A. V. Korotun, V. V. Pogosov // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XVII International conference. Abstract book (May, 20–25, 2019). Ivano-Frankivsk. – 2019. – P. 54.
 • Коваль, А. О. Вплив розмірних ефектів на поляризовність металевої нанооболонки [Текст] / А. О. Коваль, Н. А. Смирнова, А. В. Коротун // Матеріали Школи-конференції молодих вчених «Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології» (СМФХТ – 2019) (Травень, 27 – 31, 2019). Ужгород. – 2019. – С. 173-174.
 • Коротун, А. В. Размерная зависимость плазменной частоты в метаматериалах ENG-типа [Текст] / А. В. Коротун, Н. И. Павлище, И. Н. Титов // VIII Міжнародна науково-практична конференція пам’яті І. І. Мартиненка «Енергозабезпечення технологічних процесів» (Червень, 13 – 14, 2019). Мелітополь. – 2019. – С. 33.
 • Смирнова, Н. А. Про науково-методичне забезпечення курсу «Нанометрологія» [Текст] / Н. А. Смирнова, А. В. Коротун, І. М. Тітов // «Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції»: матеріали міжнародного науково-практичного форуму (21-22 червня 2019р.) ТДАТУ ім. Д. Моторного; за заг. ред. д.т.н. проф. Надикто В.Т. – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019. –Частина 2. – 420 с. – С. 392–395.
 • Korotun, A. V. The dielectric function of a disordered bimetallic nanoparticle [Text] / A. V. Korotun, A. O. Koval’, I. M. Titov // The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2019). Abstract Book of participants of the International Summer School and International research and practice conference, 27–30 August 2019,  Lviv. / Ed. by Dr. O. Fesenko. – Kiev: LLC «Computer-publishing, information center», 2019. – 744 p. – P. 695.
 • Karandas, Ya. V. Fermi energy of a thin metal nanotube of elliptical section [Text] / Ya. V. Karandas, A. V. Korotun, I. M. Titov // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XVII International conference. Abstract book (May, 20–25, 2019). Ivano-Frankivsk. – 2019. – P. 51.
 • Koval’, A. O. More on the size dependence of surface plasmons frequency of metal nanoparticle [Text] / A. O. Koval’, A. V. Korotun, V. V. Pogosov // Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XVII International conference. Abstract book (May, 20–25, 2019). Ivano-Frankivsk. – 2019. – P. 54.
 • Korotun, A. V. The dielectric function of a disordered bimetallic nanoparticle [Text] / A. V. Korotun, A. O. Koval’, I. M. Titov // The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2019). (August, 27–30). – Lviv. – 2019. – P. 695.
 • Коротун, А. В. Поляризовність діелектричного наноциліндра, вкритого металевим шаром змінної товщини [Текст] / А. В. Коротун // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): 4–6 грудня 2019 р. — Київ, 2019. — С. 79.
 • Коваль, А. О. Класичний розмірний ефект в оптичному поглинанні металевою еліпсоїдальною наночастинкою [Текст] / А. О. Коваль, А. В. Коротун // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): 4–6 грудня 2019 р. — Київ, 2019. — С. 109.
 • Карандась, Я. В. Вплив квантово-розмірних ефектів на поверхневий плазмонний резонанс в ахіральних одностінних вуглецевих нанотрубках [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун, В. В. Погосов // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): 4–6 грудня 2019 р. — Київ, 2019. — С. 163.
 • Коротун, А. В. Діелектрична функція біметалевих наночастинок [Текст] / А. В. Коротун, В.В. Погосов, В. П. Курбацький, Ю. Ю. Бєлякін(РТз-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 35–37.
 • Погосов, В. В. Про вимірювання роботи виходу електронів металу фотоелектричним методом [Текст] / В. В. Погосов, А. В. Коротун, В. П. Курбацький // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 68–70.
 • Курбацький, В. П. До питання про граничну роздільність електронного мікроскопу [Текст] / В. П. Курбацький, В. В. Погосов, А. В. Коротун, Д. А. Пехотін(РТ-318сп)// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 70–71.
 • Курбацький, В. П. Розрахунок шумових характеристик приладів нанометрології [Текст] / В. П. Курбацький, В. В. Погосов, А. В. Коротун, Р. О. Малиш(РТ-318сп)// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 72–74.
 • Павлище, Н. І. Оптичні властивості композитів із хаотично орієнтованими металевими віскерами [Текст] / Н. І. Павлище, А. В. Коротун, І. М. Тітов // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): Тези VI Наук. конф. (Київ, 4–6 грудня 2019 р.) / редкол.: А. Г. Наумовець [та ін.]. — Київ, 2019. — XXVIII с. + 240 с. – С. 90.
 • Коваль, А. О. Класичний розмірний ефект в оптичному поглинанні металевою еліпсоїдальною наночастинкою [Текст] / А. О. Коваль, А. В. Коротун // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): Тези VI Наук. конф. (Київ, 4–6 грудня 2019 р.) / редкол.: А. Г. Наумовець [та ін.]. — Київ, 2019. — XXVIII с. + 240 с. – С. 109.
 • Карандась, Я. В. Вплив квантово-розмірних ефектів на поверхневий плазмонний резонанс в ахіральних одностінних вуглецевих нанотрубках [Текст] / Я. В. Карандась, А. В. Коротун, В. В. Погосов // Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології (НАНСИС-2019): Тези VI Наук. конф. (Київ, 4–6 грудня 2019 р.) / редкол.: А. Г. Наумовець [та ін.]. — Київ, 2019. — XXVIII с. + 240 с. – С. 163.
 • Василенко, О.В. Автоматизоване проектування мехатронних систем. Тези доповіді [Текст] / О.В. Василенко, І.О. Алексєєнко / Науково-практична конференція «Тиждень науки», ЗНТУ, Запоріжжя, 16-19 квітня 2019 р. – С.849-850.
 • Василенко, О.В. Макромоделювання фотодіодів в ECAD. Тези доповіді [Текст] / О.В. Василенко, Т.В. Степаненко / Науково-практична конференція «Тиждень науки», ЗНТУ, Запоріжжя, 16-19 квітня 2019 р. – С.849-850.
 • Василенко, О.В. Автоматизована система розумний будинок «Smart-House». Тези доповіді [Текст] / О.В. Василенко, С.С. Медведков / Науково-практична конференція «Тиждень науки», ЗНТУ, Запоріжжя, 16-19 квітня 2019 р. – С.849-850.
 • Алексєєнко, І. О. Автоматизоване проектування мехатронних систем [Текст] / І. О. Алексєєнко(РТ-318м), О. В. Василенко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 50–52.
 • Степаненко, Т. В. Макромоделювання фотодіодів в ECAD [Текст] / Т. В. Степаненко (РТз-314), О. В. Василенко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 54–55.
 • Медведков, С. С. Автоматизована система розумний будинок «SMART-HOUSE» [Текст] / С. С. Медведков(РТ-318м), О. В. Василенко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 56–57.
 • Томашевський, О.В. Вплив використання засобів вимірювальної техніки з прихованими відмовами на втрати від браку [Текст]/ О. В. Томашевський, Т. С. Заярна, В. У. Ігнаткін// Прикладні науково-технічні дослідження: : матеріали III міжнар. наук.-прак. конф., 3-5 квіт. 2019 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019.-С.94.
 • Нікішин, В. В. Автоматичне керування штучного освітлення вітрин та зовнішніх рекламних щитів [Текст] / В. В. Нікішин(РТз-318м), В. І. Рева // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 52–53.

Підручники

Обкладинка Назва
Погосов В.В., Корніч Г.В., Васютін Є.В., Пугіна К. В., Кіпріч В.І. Основи  нанофізики і нанотехнологій / Електронний підручник – Запоріжжя: ЗНТУ 2008,  630с.

Посібники

Обкладинка Назва
Погосов, В. В. Введение в физику зарядовых и размерных эффектов. Поверхность, кластеры, низкоразмерные системы [Текст] : Учеб. пособие для студ. обуч. по спец. "Прикладная математика и физика" / В. В. Погосов. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 328 с.
Томашевський О.В.,  Рисіков В.П. Комп'ютерні  технології статистичної обробки даних / Навчальний посібник (з грифом МОНУ). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006.-175с.
Сніжной Г.В. „Менеджмент якості в електронній галузі”  / Навчальний  посібник. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. - 126 с.
Сніжной Г.В., Степаненко С.М.  „Менеджмент і нормативне забезпечення якості у електронній галузі”  / Навчальний  посібник (з грифом МОНУ). -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - 126 с.
Погосов В.В., Куницький Ю.А., Бабіч А.В., Коротун А.В., Шпак А.П. Нанофізика і нанотехнології / Навчальний посібник (з грифом МОНУ), Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 368 с.
Коротун А.В., Тітов І.М., Куницький Ю.А., Погосов В.В. Збірник задач з фізики конденсованого стану, Навчальний посібник (з грифом МОНУ), Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – Т 1 (Структурні властивості) – 358 с.
Коротун А.В., Тітов І.М., Куницький Ю.А., Погосов В.В. Збірник задач з фізики конденсованого стану, Навчальний посібник (з грифом МОНУ), Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – Т 2 – 470 с.
Овруцький А.М., Прохода О.С., Расщупкіна М.С. Комп’ютерне моделювання фазових перетворень та поверхневих явищ / Навчальний посібник (з грифом МОНУ),  Дніпропетровськ: Інновація, 2011. – 280 c.
Томашевський, О.В. Комп'ютерні  технології статистичної обробки даних: 2-ге видання навч. посібника,  [Текст] / О.В Томашевський, В.П Рисіков. -  Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2015. - 175 с.  (гриф МОНУ № 1/11-5523 від 15.04.2014
А.В. Коротун, Я.В. Карандась, В.В. Погосов “НАРИС СУЧАСНИХ НАПРЯМКІВ В НАНОТЕХНОЛОГІЯХ”: Навчальний посібник Ужгород: ФОП Сабов А.М., 2019. – 392 с.

Монографії

Обкладинка Назва
Шпак А.П. Введение в физику ультрадисперсных сред [Текст]: Монографія/ А.П. Шпак, В.В. Погосов, Ю.А. Куницкий ; Киев: Академпериодика, 2006. - 420 с.
Погосов, В.В. Елементи фізики поверхні, нано- структур і технологій [Текст]: Монографія/ Погосов В.В., Куницький Ю.А., Бабіч А.В., Коротун А.В. ; Запорізький нац. техн. університет. - Запоріжжя. : ЗНТУ, 2010. - 366 с.
Матюшин В.М., Жавжаров Е.Л. Плазмо-радикальна обробка плівкових структур, Монографія , Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - 190 с.
Метрологічне забезпечення контролю якості продукції : монографія / [Ігнаткін В. У., Туз Ю. М., Левківський К. М., Томашевський О. В.]. за ред. Ігнаткін В. У. – Запоріжжя : Запорізький національний технічний університет, – 2017. – 202 с.
Взаємодія електромагнітного випромінювання з наночастинками [Текст] / А. В. Коротун, В. М. Коржик, І. М. Тітов, А. О. Коваль, Ю. А. Куницький, В. А. Татаренко. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2017. – 314 с.
Вступ до нанометрології [Текст] / А. В. Коротун, В. М. Коржик, В. М. Рубіш, В. В. Петров, А. А. Крючин, Н. А. Смирнова, В. В. Погосов; за ред. Ю. А. Куницького. – Київ: ІПРІ НАНУ, 2017. – 306 с.
Нанофотоніка. Фізичні основи та застосування [Текст] / А. В. Коротун, І. М. Тітов, А. О. Коваль, В. С. Стащук, Ю. А. Куницький, А. А. Крючин; за ред. В. С. Стащука та Ю. А. Куницького. – Вінниця: Твори, 2018. – 316 с.

На кафедрі  приділяється велика увага роботі з обдарованою молоддю. Результати наукової роботи студентів доповідаються на університетських наукових конференціях, на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та форумах у містах Києві, Дніпропетровську, Харкові та Донецьку.

За участь у конкурсі “Samsung Young Scientist Day” (Київ, 2006 р.) асп. Васютіну Є.В.  присуджено ІІ місце.

Студентська робота “Вольт-амперна характеристика одноелектронного транзистора” зайняла І місце на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студ. наукових робіт з фізики у 2007 навчальному році,  а її автор студент гр. РП-311 Бабіч А.В. нагороджений Почесною грамотою.

Випускниками кафедри, які продовжили навчання в аспірантурі, захищені:

- у 2007 р. Васютіним Є.В. кандидатська дисертація на тему “Зарядові і розмірні ефекти в наноструктурах і кластерах”, представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла;

-  у 2010 р. Жавжаровим Є.Л. кандидатська дисертація на тему “Дослідження впливу атомарного водню на поверхню та приповерхневі шари напівпровідникових кристалів”, представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю – 01.04.18 - фізика і хімія поверхні;

-  у 2011р. Бабічем А.В. кандидатська дисертація на тему «Поверхневі та тунельні ефекти в металевих наноструктурах», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла;

-  у 2012р. Коротун А.В. кандидатська дисертація на тему «Оптичні властивості металевих низькорозмірних структур», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла;

- y 2015р. Надежда Драгнева (2011 год выпуска), закінцив курс навчання в аспірантурі  (Lakehead University, Thunder Bay, ON Canada), захистила дисертацію 13 травня 2015 г. на тему «Modelig Molecular mechanisms of biocompatibility of artificial materials» і отримала ступінь Doctor of Philosophy in Biotechnology!

-  у 2016р. Вакула П.В. кандидатська дисертація на тему «Енергетичні стани електронів та позитронів у вакансіях металів та шаруватих наноструктурах», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

У 2010 р. доц. Расщупкіна М.С. проходила стажування в ін-ті Макса Планка (Штутгардт, Німеччина). По закінченню стажування залишилася працювати в в ін-ті Макса Планка за контрактом.

З 1 вересня 2011 р. ст. Драгнєва Н.С. (гр.РП-316) прийнята на навчання у магістратурі Lakehead університету (Канада). По закінченню магістратури поступила на навчання до аспірантури того ж університету.

Списки наукових публікацій за попередні роки: 201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012

 • Сніжной Г.В. Модель контуру системи регуляції температури в інформаційно-вимірювальній системі / Г.В. Сніжной, О.В. Василенко, М.О. Кузьміна / Матеріали ІX Міжнародної науково-технічної конференції «Інформатика. Математика. Автоматика», 20-24 квітня 2020 р. – Суми: МОНУ, Сумський державний університет, 2020. – С.194-195.
 • Kolodka A.A. Implementation of highly loaded innovate clusters for data processing and data storing / А.А. Kolodka, G.V. Snizhnoi / Матеріали ІX Міжнародної науково-технічної конференції «Інформатика. Математика. Автоматика», 20-24 квітня 2020 р. – Суми: МОНУ, Сумський державний університет, 2020. – С.69-70.
 • Погосов В.В. Про розмірну залежність поверхневої енергії нанокластера / В.В. Погосов, Г.В. Сніжной, К.В .Ситник  // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 44-46.
 • Kolodka A. Innovation clusters for processing and storing data / A. Kolodka, G. Snіzhnoi, V. Pogosov // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. – Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 13-17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 50-51.
 • Сажнєв В.М. Механічні властивості високомарганцевих аустенітних сталей при низьких температурах / В.М. Сажнєв, Г.В. Сніжной / Матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Літво. Металургія. 2020», 8-10 вересня 2020 р./ Під. заг. ред. д.т.н., проф. Пономаренко О.І. – Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В., 2020. – С.125-127.
 • Kolodka A.A. Creation a secure network infrastructure of unied information processing systems-clusters / A.A. Kolodka, G.V. Snizhnoi // Матеріали X Ювілейної Міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», 7-9 жовтня 2020 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.174-176.
 • Сніжной Г.В. Комп’ютерне моделювання фізичних параметрів хромонікелевих сталей. / Г.В. Сніжной, А.О. Червоненко // Матеріали X Ювілейної Міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», 7-9 жовтня 2020 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.194-195.
 • Червоненко А.О. Графічний інтерфейс для моніторингу технологічних процесів. / А.О. Червоненко, Г.В. Сніжной // Матеріали X Ювілейної Міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», 7-9 жовтня 2020 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.200-201.
 • Сніжной Г.В. Інтелектуальне реле для системи керування термоактиваційною спектроскопією / Г.В. Сніжной, О.В. Василенко, Н.А. Смирнова, С.А. Івченко // Матеріали VI Міжнар. наук.-техн. конф. з нагоди 90-річчя УДХТУ «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем», 4-6 листопада 2020 р. – Дніпро: УДХТУ, 2020. – С. 92-93.
 • Коротун, А. В. Вплив оксидного шару на ефективність поглинання сонячної радіації [Електронний ресурс] / А. В. Коротун, В. П. Курбацький, Д. В. Михайлов // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 133 с – С. 42 – 43.
 • Korotun, A. V. The polarizability of metal nanoislands on a dielectric substrate [Text] / A. V. Korotun, I. M. Titov, V. M. Rubish // Materials of the International Meeting ”Clusters and nanostructured materials (CNM-6)“ (2020, October 5-9, Uzhgorod Vodohraj), Uzhgorod, Ukraine, 2020 – 374 p. – P. 99–102.
 • Чиглашвілі, С. Вільна енергія вандерваальсівської взаємодії сферичних наночастинок [Текст] / С. Чиглашвілі, Н. Смирнова, А. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2020“ (Жовтень, 06-07, 2020). Львів. – 2020. – С. C17.
 • Коротун, А. В. Характеристики сенсорів на поверхневому плазмонному резонансі [Текст] / А. В. Коротун, В. І. Рева, О. М. Луценко, І. М. Тітов // VІ Міжнародна науково-технічна конференція з нагоди 90-річчя УДХТУ «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем» (КМОСС-2020) (Листопад, 4-6, 2020). – Дніпро, ДВНЗ УДХТУ, Україна. – С. 190–191.
 • Кузьміна, М.О. Спектральний аналіз багаторівневого інвертора Василенко, О.В. Тези доповіді [Текст] / М.О. Кузьміна, О.В. Василенко Науково-практична конференція "Тиждень науки", Секція Мікро- та наноелектроніка, НУ ЗП, Запоріжжя, 16-19 квітня 2020 р. - С.46-47.
 • Коротун, А. В. Діелектрична функція біметалевих наночастинок [Текст] / А. В. Коротун, В.В. Погосов, В. П. Курбацький, Ю. Ю. Бєлякін(РТз-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 35–37.
 • Matyushin, V. М. Stimulation of diffusion processes in structure copper film - germany under atomic hydrogen [Текст] / V. М. Matyushin, М. V. Velikanov(РТ-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 46–49.
 • Гавриленко, Д. В. Системи автоматичного управління в САЕ [Текст] / Д. В. Гавриленко(РТ-318м)// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 49–50.
 • Матюшин, В. М. Створення випрямляючої напівпровідникової структури при низькотемпературній дії активного водневого середовища [Текст] / В. М. Матюшин, В. Є. Павлюк // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 44–46.
 • Алексєєнко, І. О. Автоматизоване проектування мехатронних систем [Текст] / І. О. Алексєєнко(РТ-318м), О. В. Василенко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 50–52.
 • Нікішин, В. В. Автоматичне керування штучного освітлення вітрин та зовнішніх рекламних щитів [Текст] / В. В. Нікішин(РТз-318м), В. І. Рева // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 52–53.
 • Степаненко, Т. В. Макромоделювання фотодіодів в ECAD [Текст] / Т. В. Степаненко (РТз-314), О. В. Василенко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 54–55.
 • Медведков, С. С. Автоматизована система розумний будинок «SMART-HOUSE» [Текст] / С. С. Медведков(РТ-318м), О. В. Василенко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 56–57.
 • Нагорна, Н. М. Опис функціонально-логічних блоків мовами високого рівня на базі САПР з електроніки [Текст] / Н. М. Нагорна, Ю. П. Жуков(РТ-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 58–61.
 • Нагорна, Н. М. Аналіз пропускної здатності каналів МІМО-систем [Текст] / Н. М. Нагорна, С. Г. Чирва(РТ-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 61–67.
 • Курбацький, В. П. До питання про граничну роздільність електронного мікроскопу [Текст] / В. П. Курбацький, В. В. Погосов, А. В. Коротун, Д. А. Пехотін(РТ-318сп)// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 70–71.
 • Курбацький, В. П. Розрахунок шумових характеристик приладів нанометрології [Текст] / В. П. Курбацький, В. В. Погосов, А. В. Коротун, Р. О. Малиш(РТ-318сп)// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 72–74.
 • Бистров, Я. В. Місце і роль відділу технічного контролю в системі менеджменту якості [Текст] / Я. В. Бистров, С. М. Степаненко(РТ-418м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 74–76.
 • Нестеренко, Ю. А. Системи якості освіти європи та США. Вдосконалення системи якості освіти україни [Текст] / Ю. А. Нестеренко(РТ-418м), Г. В. Сніжной // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 76–77.
 • Сніжной, Г. В. Забезпечення якості виробів на підприємстві [Текст] / Г. В. Сніжной, К. І. Чумак (РТ-418м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 78.
 • Дем’яненко, Д. В. Детектування плазмових хвиль вуглецевими нанотрубками [Текст] / Д. В. Дем’яненко, Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2019 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 23-26, 2019 : Тези доповідей – Суми. – 2019. – С. 44.
 • Тітов, В. В. Переріз поглинання електромагнітного випромінювання метал-оксидними наночастинками [Текст] / В. В. Тітов, А. О. Коваль, А. В. Коротун // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2019 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 23-26, 2019 : Тези доповідей – Суми. – 2019. – С. 47.
 • Редька, Д. О. Вплив розмірного квантування на дисперсію плазмових хвиль у вуглецевих нанотрубках із металевою провідністю [Текст] / Д. О. Редька, Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Фізика, Електроніка, Електротехніка:: 2019 : Науково-техніч. конференція, Квітень, 23-26, 2019 : Тези доповідей – Суми. – 2019. – С. 49.
 • Дем’яненко, Д. В. Про розмірну залежність плазмової частоти ахіральних вуглецевих нанотрубок [Текст] / Д. В. Дем’яненко, Я. В. Карандась, А. В. Коротун // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2019“ (Травень, 14-16, 2019). Львів. – 2019. – С. D6.
 • Karandas, Ya. V. More on the size dependence of the high-frequency surface conductivity of achiral carbon nanotubes [Text] / Ya. V. Karandas, D. V. Demianenko, A. V. Korotun // Матеріали Всеукраїнської конференції  з міжнародною участю «Хімія, фізика і технологія поверхні» і семінару «Синтез та застосування біосумісних наносистем на основі металів» – Київ, 2019. – 232 с. (Травень, 15 – 17, 2019). – С. 94.
 • Коротун, А. В. Діелектрична функція біметалевих наночастинок [Текст] / А. В. Коротун, В.В. Погосов, В. П. Курбацький, Ю. Ю. Бєлякін(РТз-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 35–37.
 • Матюшин, В. М. Створення випрямляючої напівпровідникової структури при низькотемпературній дії активного водневого середовища [Текст] / В. М. Матюшин, В. Є. Павлюк // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 44–46.
 • Matyushin, V. М. Stimulation of diffusion processes in structure copper film - germany under atomic hydrogen [Текст] / V. М. Matyushin, М. V. Velikanov(РТ-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 46–49.
 • Гавриленко, Д. В. Системи автоматичного управління в САЕ [Текст] / Д. В. Гавриленко(РТ-318м)// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 49–50.
 • Алексєєнко, І. О. Автоматизоване проектування мехатронних систем [Текст] / І. О. Алексєєнко(РТ-318м), О. В. Василенко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 50–52.
 • Нікішин, В. В. Автоматичне керування штучного освітлення вітрин та зовнішніх рекламних щитів [Текст] / В. В. Нікішин(РТз-318м), В. І. Рева // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 52–53.
 • Степаненко, Т. В. Макромоделювання фотодіодів в ECAD [Текст] / Т. В. Степаненко (РТз-314), О. В. Василенко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 54–55.
 • Медведков, С. С. Автоматизована система розумний будинок «SMART-HOUSE» [Текст] / С. С. Медведков(РТ-318м), О. В. Василенко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 56–57.
 • Нагорна, Н. М. Опис функціонально-логічних блоків мовами високого рівня на базі САПР з електроніки [Текст] / Н. М. Нагорна, Ю. П. Жуков(РТ-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 58–61.
 • Нагорна, Н. М. Аналіз пропускної здатності каналів МІМО-систем [Текст] / Н. М. Нагорна, С. Г. Чирва(РТ-318м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 61–67.
 • Курбацький, В. П. До питання про граничну роздільність електронного мікроскопу [Текст] / В. П. Курбацький, В. В. Погосов, А. В. Коротун, Д. А. Пехотін(РТ-318сп)// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 70–71.
 • Курбацький, В. П. Розрахунок шумових характеристик приладів нанометрології [Текст] / В. П. Курбацький, В. В. Погосов, А. В. Коротун, Р. О. Малиш(РТ-318сп)// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 72–74.
 • Бистров, Я. В. Місце і роль відділу технічного контролю в системі менеджменту якості [Текст] / Я. В. Бистров, С. М. Степаненко(РТ-418м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 74–76.
 • Нестеренко, Ю. А. Системи якості освіти європи та США. Вдосконалення системи якості освіти україни [Текст] / Ю. А. Нестеренко(РТ-418м), Г. В. Сніжной // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 76–77.
 • Сніжной, Г. В. Забезпечення якості виробів на підприємстві [Текст] / Г. В. Сніжной, К. І. Чумак (РТ-418м) // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 155 с. – С. 78.
 • Томашевський, О. В. Вплив використання засобів вимірювальної техніки з прихованими відмовами на втрати від браку [Текст]/ О. В. Томашевський, Т. С. Заярна, В. У. Ігнаткін// Прикладні науково-технічні дослідження: : матеріали III міжнар. наук.-прак. конф., 3-5 квіт. 2019 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019.-С.94.

Сторінки