Ви є тут

Головна » Факультети » Інженерно-фізичний

Кафедра обладнання та технології зварювального виробництва

На кафедрі ОТЗВ здійснюється підготовка здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» за двома освітніми програмами:

 • «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»;
 • «Технології та устаткування зварювання».

 

Освітньо-професійна програма «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітньо-професійна програма «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

Навчальний план

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»

 

Листи підтримки освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»:

Шановні, стейкхолдери!

З метою поліпшення освітнього процесу та удосконалення освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» спеціальності 131 «Прикладна механіка» для першого освітнього рівня (бакалаврського) просимо бажаючих заповнити анкети за посиланням:

Освітньо-професійна програма «Технології та устаткування зварювання»

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Ступінь: Бакалавр

Освітньо-професійна програма «Технології та устаткування зварювання»

Навчальний план

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми «Технології та устаткування зварювання» зі спеціальності 131 «Прикладна механіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті «Запорізька політехніка»

 

Листи підтримки освітньої програми «Технології та устаткування зварювання»:

Шановні, стейкхолдери!

З метою поліпшення освітнього процесу та удосконалення освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» спеціальності 131 «Прикладна механіка» для першого освітнього рівня (бакалаврського) просимо бажаючих заповнити анкети за посиланням:

Практична підготовка здобувачів вищої освіти забезпечується наявністю в освітніх компонентах практичних та лабораторних робіт, проведенням ознайомчої, виробничої та переддипломної практики з наступним виконанням кваліфікаційної роботи і регламентується Положенням про проведення практики студентів НУ «Запорізька політехніка». Співпраця з роботодавцями відіграє ключову роль у формуванні змісту практики, що проявляється через їх залучення до формування програм практики та аналіз зворотного зв’язку з керівниками практики від підприємств.

Перелік підприємств для проходження практики:

З метою встановлення науково-освітянських відносин були підписані договори про співпрацю між кафедрою ОТЗВ НУ «Запорізька політехніка» і ТОВ «Тріада ЛТД Ко» та між кафедрою ОТЗВ НУ «Запорізька політехніка» і ТОВ «Мультифлекс»:

Освітні компоненти освітньо-професійної програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»

 

Шановні здобувачі!

Для обрання дисциплін вільного вибору Вам необхідно виконати покрокову інструкцію та заповнити заяву за посиланням. За довідковою інформацією звертайтесь до відповідального на кафедрі ОТЗВ Капустяна Олексія Євгеновича (тел. +38 096 256 7260).

Термін здачі заповненої форми:

 • для здобувачів другого, третього та четвертого курсів з 01 по 20 квітня поточного року;
 • для здобувачів першого курсу - у період з 20 по 30 серпня року вступу або протягом першого тижня після зарахування на навчання (слід зауважити, що в даному випадку вибіркові дисципліни обираються на другий семестр першого року навчання).

Шановні здобувачі!

Із переліком вибіркових дисциплін Ви маєте можливість ознайомитись за посиланням.

Наступним кроком є заповнення відповідної форми із зазначенням переліку обраних дисциплін. Дану форму за власним підписом у паперовому вигляді необхідно надати відповідальному на кафедрі ОТЗВ Капустяну Олексію Євгеновичу (тел. +38 096 256 7260) у період з 20 по 30 серпня року вступу або протягом першого тижня після зарахування на навчання. Слід зауважити, що вибіркові дисципліни обираються на другий семестр першого року навчання у магістратурі.

Освітні компоненти освітньо-професійної програми «Технології та устаткування зварювання»

Нормативні дисципліни:

 

Шановні здобувачі!

Для обрання дисциплін вільного вибору Вам необхідно виконати покрокову інструкцію та заповнити заяву за посиланням. За довідковою інформацією звертайтесь до відповідального на кафедрі ОТЗВ Капустяна Олексія Євгеновича (тел. +38 096 256 7260).

Термін здачі заповненої форми:

 • для здобувачів другого, третього та четвертого курсів з 01 по 20 квітня поточного року;
 • для здобувачів першого курсу - у період з 20 по 30 серпня року вступу або протягом першого тижня після зарахування на навчання (слід зауважити, що в даному випадку вибіркові дисципліни обираються на другий семестр першого року навчання).

Нормативні дисципліни:

Шановні здобувачі!

Із переліком вибіркових дисциплін Ви маєте можливість ознайомитись за посиланням.

Наступним кроком є заповнення відповідної форми із зазначенням переліку обраних дисциплін. Дану форму за власним підписом у паперовому вигляді необхідно надати відповідальному на кафедрі ОТЗВ Капустяну Олексію Євгеновичу (тел. +38 096 256 7260) у період з 20 по 30 серпня року вступу або протягом першого тижня після зарахування на навчання. Слід зауважити, що вибіркові дисципліни обираються на другий семестр першого року навчання у магістратурі.

2020-2021 н.р.; 2019-2020 н.р.; 2018-2019 н.р.; 2017-2018 н.р.; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013

Список навчально-методичних робіт кафедри за 2021-2022 навчальний рік

 • 1. Методичні вказівки до виконання практичної роботи №1 «Методика розрахунку механічних стендів з клавішними притискачами для листових конструкцій» з дисципліни «Допоміжне обладнання для зварювання та інженерії поверхні» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 16 с.
 • 2. Методичні вказівки до виконання практичної роботи №2 «Розрахунок важільних затискних пристроїв на прикладі кондуктора-кантувача для складання і зварювання таврових балок» з дисципліни «Допоміжне обладнання для зварювання та інженерії поверхні» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 14 с.
 • 3. Методичні вказівки до виконання практичної роботи №3 «Розрахунок роликових зварювальних стендів» з дисципліни «Допоміжне обладнання для зварювання та інженерії поверхні» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 18 с.
 • 4. Методичні вказівки до виконання практичної роботи №4 «Методика розрахунку допоміжних пристроїв для переміщення зварювальних апаратів» з дисципліни «Допоміжне обладнання для зварювання та інженерії поверхні» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: М.Ю. Осіпов, М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 26 с.
 • 5. Методичні вказівки до виконання практичної роботи №5 «Методика розрахунку маніпулятора для зварювання швів різноманітно зорієнтованих у просторі» з дисципліни «Допоміжне обладнання для зварювання та інженерії поверхні» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 22 с.
 • 6. Методичні вказівки до виконання практичної роботи №6 «Методика розрахунку ланцюгового кантувача для зварювання прямолінійних швів» з дисципліни «Допоміжне обладнання для зварювання та інженерії поверхні» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 15 с.
 • 7. Методичні вказівки до виконання практичної роботи №7 «Методика розрахунку важільно-домкратних кантувачів» з дисципліни «Допоміжне обладнання для зварювання та інженерії поверхні» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 15 с.
 • 8. Методичні вказівки до виконання практичної роботи №8 «Методика проектування важільно-книжкового кантувача для зварювання швів різноманітно зорієнтованих у просторі» з дисципліни «Допоміжне обладнання для зварювання та інженерії поверхні» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 16 с.
 • 9. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Допоміжне обладнання для зварювання та інженерії поверхні» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021 – 15 с.
 • 10. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Допоміжне обладнання для зварювання та інженерії поверхні» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 58 с.
 • 11. Конспект лекцій з дисципліни «Допоміжне обладнання для зварювання та інженерії поверхні» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 91 с.
 • 12. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 17 с.
 • 13. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Розрахунки та проектування зварних конструкцій» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 56 с.
 • 14. Методичні вказівки до виконання практичної роботи №1 «Методика розрахунку клинових притискачів з пневмоциліндрами» з дисципліни «Складально-зварювальне оснащення» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 18 с.
 • 15. Методичні вказівки до виконання практичної роботи №2 «Методика розрахунку і проектування важільно-пневматичних притискачів» з дисципліни «Складально-зварювальне оснащення» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: М.Ю. Осіпов, М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян. – НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 18 с.
 • 16. Методичні вказівки до виконання практичної роботи №3 «Методика розрахунку і проектування гвинтових притискачів» з дисципліни «Складально-зварювальне оснащення» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 14 с.
 • 17. Методичні вказівки до виконання практичної роботи №4 «Методика розрахунку ексцентрикових притискачів» з дисципліни «Складально-зварювальне оснащення» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 13 с.
 • 18. Методичні вказівки до виконання практичної роботи №5 «Базування деталей та вузлів в складально-зварювальних пристроях» з дисципліни «Складально-зварювальне оснащення» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 17 с.
 • 19. Методичні вказівки до виконання практичної роботи №6 «Розрахунок сил в стендах для листових конструкцій» з дисципліни «Складально-зварювальне оснащення» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 14 с.
 • 20. Методичні вказівки до виконання практичної роботи №7 «Відпрацювання практичних навиків створювання загального виду пристрою для збирання деталей під зварювання» з дисципліни «Складально-зварювальне оснащення» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл.: М.Ю. Осіпов, М.І. Андрущенко О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 10 с.
 • 21. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Складально-зварювальне оснащення» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка освітніх програм «Технології та устаткування зварювання» і «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 14 с.
 • 22. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Теорія процесів зварювання» для студентів галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл. О.Є. Капустян, Г.М.Лаптєва. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. - 15 с.
 • 23. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Зварювальні джерела живлення» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» всіх форм навчання / Укл. Ю.М. Савонов, О.Є. Капустян. - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. - 81 с.
 • 24. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Інженерні розрахунки та проектування в CAE системах» для студентів галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технології та устаткування зварювання» усіх форм навчання / Укл.: Г.М. Лаптєва. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 62 с.
 • 25. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інженерні розрахунки та проектування в CAE системах» для студентів галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітніх програм «Технології та устаткування зварювання», «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» усіх форм навчання / Укл. Г.М. Лаптєва. - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. - 13 с.
 • 26. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи випробувань на зношування» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл. М.М. Бриков. - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. - 28 с.
 • 27. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Методи випробувань на зношування» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / М.М. Бриков. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 7 с.
 • 28. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання в триботехніці» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл. М.М. Бриков. - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. - 36 с.
 • 29. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Моделювання в триботехніці» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / М.М. Бриков. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 8 с.
 • 30. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні процеси та комплекси зміцнення та відновлення деталей машин» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / Укл. М.М. Бриков. - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. - 51 с.
 • 31. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Технологічні процеси та комплекси зміцнення та відновлення деталей машин» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» всіх форм навчання / М.М. Бриков. - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. - 18 с.

Кафедра ОТЗВ НУ «Запорізька політехніка» проводить наукову роботу з трьох основних напрямків:

 1. Удосконалення зварювальних процесів та технологій зварювання різних сплавів - під керівництвом проф. Овчинникова О. В., доц. Куликовського Р. А.
 2. Підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин - під керівництвом проф. Овчинникова О. В.
 3. Матеріалознавство в машинобудуванні - під керівництвом проф. Овчинникова О. В.

На кафедрі проводиться робота з підготовки фахівців вищої категорії. Сформована наукова школа «Титан і цирконій: металургія та машинобудування» професора Овчинникова О. В., члени якої захистили дисертації на присвоєння ступеня: кандидата технічних наук — Т.А. Митина – 2012 р., А.А. Скребцов – 2015 р., Т.Б. Янко – 2016 р., А.Г. Селиверстов – 2016 р.; доктора технічних наук — Д.В. Павленко - 2021 р.

Перелік науково-дослідних робіт кафедри ОТЗВ:

 • ДБ 02712 «Дослідження закономірностей зв’язку між зносостійкістю високовуглецевих низьколегованих сталей і їх складом, структурою та іншими властивостями» (№ Держреєстрації - 0112U002021); керівник д.т.н. М.М. Бриков, виконувалась у 2012 – 2015 р.р. Вперше проведено бейнітне перетворення аустеніту із вмістом вуглецю 1,2 % та марганцю 3 %. Раніше вважалося, що бейнітне перетворення в аустеніті такого складу не перебігає; вперше застосовано обробку за схемою «гартування + ізотермічна витримка», для якої не потрібні сольові або лужні ванни. Це принципово спрощує процес термічної обробки і надає можливість проводити витримку зразків впродовж багатьох діб при необхідних температурах, застосовуючи звичайні повітряні печі опору.
 • ДБ 02712 «Підвищення надійності і зносостійкості матеріалів і деталей машин та обладнання» (№ Держреєстрації - 0115U004669); керівник д.т.н. М.М. Бриков, виконувалась у 2012 – 2015 р.р. Встановлено залежності впливу марганцю на процеси структуроутворення та твердість зносостійких високохромистих чавунів. Виконано дослідження впливу основних параметрів плазмового напилювання дротом, який веде струм, на якість покриттів. Показано, що плазмово-дугове нанесення покриттів є ефективним способом, який дозволяє наносити покриття з різноманітних матеріалів без деформацій і зміни структури основного металу і отримувати цільні покриття з мінімальною пористістю на деталях широкої номенклатури. Експериментально встановлений вплив параметрів режимів зварювання тертям на формування структури й механічні властивості зварних з'єднань титанового сплаву ВТЗ-1. Проведені експериментальні дослідження зварювання тертям з перемішуванням шин токопроводу трансформатора.
 • ДБ 02715«Забезпечення надійності та зносостійкості матеріалів і деталей машин та обладнання що експлуатуються в екстремальних умовах» (№ Держреєстрації - 0115U004671); керівник д.т.н. М.М. Бриков, виконувалась у 2015 – 2018 р.р.
 • ДБ № 01115 «Розробка та дослідження ресурсозберігаючих технологій виготовлення відповідальних деталей авіаційних двигунів із титанових сплавів»; керівник д.т.н. О.В. Овчинников, виконувалась у 2015 – 2018 р.р.
 • ГД 2115 «Разработка технологий изготовления и ремонта деталей ГТД аддитивными методами наращивания с применением ресурсосберегающих и импортозамещающих порошков титановых сплавов отечественного производства, обеспечивающих требуемые механические свойства»; керівник докт.техн.наук О.В. Овчинников, виконувалась у 2015 – 2017 р.р.
 • ГД 2715(УГМет) «Разработка технологического процесса диффузионной сварки применительно к детали 7120170710 «Блок усилителя» из стали 14Х17Н2»; керівник канд.техн.наук Куликовський Р.А., виконувалась у 2015 – 2017 р.р.
 • ГД 2116 «Разработка технологии изготовления и ремонта деталей двигателей АИ28 и МС700 аддитивными методами с применением ресурсосберегающих сферических и перспективных несферических порошков титановых сплавов обеспечивающих требуемые механические и служебные свойства наращенного слоя»; керівник докт.техн.наук О.В. Овчинников, виконувалась у 2016 – 2017 р.р.
 • ГД 2716 «Розробка технічних умов на лопатки до газоперекачувальних агрегатів: ГТ-750-6, ГТК-10 та ГТН-6 (ГТ-6-750)»; керівник канд.техн.наук Куликовський Р.А., виконувалась у 2016 р.
 • ГД 2124 «Проведення комплексу конструкторсько-технологічних досліджень для виробництва лопаток ГТД із титанових сплавів на основі методів порошкової металургії та інтенсивної пластичної деформації»; керівник докт.техн.наук О.В. Овчинников, виконувалась у період з 2015 р. по червень 2021 р.
 • ГД 2125 «Розробка нового жароміцного матеріалу і технології його отримання на основі алюмініду титану для перспективних конструкцій деталей ГТД»; керівник докт.техн.наук О.В. Овчинников, виконується з 2015 р. по теперешній час.

Викладачами кафедри протягом 2006-2021 років видано 10 навчальних посібників, 5 монографій та 1 підручник:

2021 рік

 • Овчинников, О.В. Порошкові титанові сплави для адитивних технологій: структура, властивості, моделювання: монографія / О.В. Овчинников, З.А. Дурягіна, Т.Є. Романова, І.А. Лемішка, А.В. Панкратов, В.В. Кулик, Ю.Ф. Басов, М.В. Хазнаферов. – Київ: Наукова думка, 2021. – 196 с.
 • Биковський, О.Г. Зварювання, різання й контроль якості під час виробництва металоконструкцій: підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти / О.Г. Биковський. – Київ: Основа, 2021. – 396 с.

2020 рік

 • Чигиринский, В.В. Теория и производство асимметричных тонкостінний профилей проката для металлургии и машиностроения / В.В. Чигиринский, О.В. Овчинников, А.Б. Найзабеков, С.Н. Лежнев // Монография. - МОН Республики Казахстан. Рудный: РИИ. 2020. - 335 С.

2017 рік

 • Быковский О. Г. Сварочное дело [Текст] : учеб. пособие / О.Г. Быковский, В.А. Фролов, Г.А. Краснова. – М.: Кнорус, 2017. – 272 с. (Средние профессиональное образование).

2014 рік

 • Биковський О.Г. Довідник зварника: навчальний посібник / О.Г. Биковський - К.: Основа - 2014. -448 с.
 • Быковский О.Г. Сварка и резка цветных металлов: справочное пособие / О.Г. Быковский, В.А. Фролов, В.В. Пешков. - М.: Альфа -М.: Инфра . - 2014. с.336.
 • Брыков М.Н. Износостойкость сталей и чугунов при абразивном изнашивании: монографія / М.Н. Брыков, В.Г. Ефременко, А.В. Ефременко - Херсон: Гринь Д.С., 2014. -364 с.

2013 рік

 • Джерела живлення для дугового зварювання та наплавлення / Александров О.Г., Антонюк Д.А., Капустян О.Є. Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Львів: Новий Світ – 2000, 2013. – 224 с.
 • Камель Г.І. Дослідженн конічних трибосистем в промисловому транспорті: монографія / Г.І. Камель, В.В. Перемітько, А.В. Єршов, Р.А. Куликовський. - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. -313 с.

2011 рік

 • Быковский О.Г. Справочник сварщика: навчальний посібник / О.Г. Быковский, В.Р. Петренко, В.В Пешков - М.: Машиностроение - 2011. - 336 с.
 • Биковський О.Г. Зварювання та різання кольорових металів:Довідковий посібник: навчальний посібник /О.Г. Биковський - К.: Основа, 2011. - 392 с
 • Проектування та експлуатація обладнання для дугового зварювання / Александров О.Г., Антонюк Д.А.: Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Львів: Новий Світ – 2000, 2011. – 312 с.

2010 рік

 • Триботехнічні та матеріалознавчі аспекти руйнування сталей та сплавів при зношуванні / Попов С.М., Антонюк Д.А., Нетребко В.В. : Навчальний посібник (з грифом МОН України). – Запоріжжя: ЗНТУ, ВАТ «Мотор Січ», 2010. – 368 с.
 • Попов С.М. Антонюк Д.А. Нетребко В.В. Трибологічні та матеріалознавчі аспекти руйнування сталей і сплавів при зношуванні: Монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ, ВАТ «Мотор Січ», 2010. – 364 с.

2006 рік

 • Зносостійкість сплавів, відновлення та зміцнення деталей машин: навчальний посібник / Бережний С.П., Бриков М.М., Бриков М.М., Биковський О.Г., Гордієнко В.Н., Гук В.А., Капустян O.Є., Нетребко В.В., Попов В.С, Попов С.Н., Ткаченко Ю.М., Шумікін О.Б., Шумілов А.О. – Запоріжжя: ВАТ «Мотор Січ», 2006. – 420 с.
 • Износостойкость сплавов, восстановление и упрочнение деталей машин: учебное пособие / Бережный С.П., Брыков М.М., Брыков М.М., Быковський О.Г., Гордієнко В.Н., Гук В.А., Капустян O.Є., Нетребко В.В., Попов В.С, Попов С.Н., Ткаченко Ю.М., Шумикин О.Б., Шумилов А.О. Запорожье: Изд-во ОАО «Мотор Січ», 2006. – 420 с.

2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011

Список наукових публікацій кафедри за 2021 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у зарубіжних виданнях, усього 3
З них за авторством молодих учених 3

1. Brykov, Michail Nikolaevich Abrasive Wear of High-Carbon Low-Alloyed Austenite Steel: Microhardness, Microstructure and X-ray Characteristics of Worn Surface / Michail Nikolaevich Brykov, Taisiia Oleksandrivna Akrytova, Michail Jurievich Osipov, Ivan Petryshynets, Viktor Puchy, Vasily Georgievich Efremenko, Kazumichi Shimizu, Maik Kunert, Olaf Hesse // Materials, 2021. – 14. – 6159.

2. Antoniuk, K. Ukraine’s foreign trade with the EU from the perspective of consumption security / K. Antoniuk, A. Mokiy, D. Antoniuk // Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej w Poznaniu. – 2021. – V. 92 (1). – Pp. 51-59.

3. Antoniuk, K. SMART-specialization of the region and subregion as a tool to ensure consumption safety / K. Antoniuk, A. Mokiy, D. Antoniuk // Zeszyty Naukowe Politechniki Czestochowskiej. – 2021. – Nr. 43. – s. 7–15.

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у фахових виданнях, усього 12
З них за авторством молодих учених 9

1. Brykov, M.N. High-carbon steel: microstructure and abrasive wear resistance of heat affected zone after welding with fast cooling / M.N. Brykov, V.G. Efremenko, M.Yu. Osipov, A.E. Kapustyan, T.A. Akrytova, Yu.A. Kalinin // Problems of Tribology. – 2021. – 1 (99). – P. 59-65.

2. Popov, S. N. Study of the features of the wear of a friction pair of a drive wheel with a mover caterpillar under abrasive conditions / S. N. Popov, S. O. Shumykin // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2020. – № 1. – С. 49 – 54.

3. Popov, S. M. Mathematical simulation of welded deposit layers as for adaptation of materials to failure in quasidissipative tribosystems / S. M. Popov, S. O. Shumykin, H.M. Laptieva // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2020. – № 2. – С. 82 – 87.

4. Білоник, І.М. Вибір матеріалу і способу зміцнення ударної частини молотків механізму струшування електрофільтрів / І.М. Білоник, М.М. Береговенко, Д.І. Білоник, О.Є. Капустян, А.Е. Смакограй, С.О. Шумикін // Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наук. праць. Вип. 41. – Маріуполь, 2020. – С. 52 – 59.

5. Білоник, І.М. Виготовлення електрошлаковим наплавленням ударної частини молотків механізму струшування електрофільтрів / І.М. Білоник, О.Є. Капустян, Д.І. Білоник, , С.О. Шумикін, О.А. Шумілов, Є.Я. Губарь // Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наук. праць. Вип. 42. – Маріуполь, 2021. – С. 14 – 21.

6. Нетребко, В.В. Особливості руйнування високохромистих чавунів за абразивного зношування / В. В. Нетребко, І. П. Волчок, С. М. Попов, І. В. Акімов // Фізико-хімічна механіка руйнування. – 2021. – Випуск № 4. – С. 5-11.

7. Антонюк, К.І. Інституціональне убезпечення споживання на ринках країн-членів ЄС / К.І. Антонюк, Д.А. Антонюк, А.І. Мокій // Економічний вісник Дніпровської політехніки. – 2021. – № 2 (74). – С. 92–102.

8. Мокій, А.І. Моделювання мультиагентської взаємодії в убезпеченні споживання в умовах інституціональної нестабільності / А.І. Мокій, К.І. Антонюк, Д.А. Антонюк // Економіка України. – 2021. – № 8 (717). – С. 3–4.

9. Antoniuk, K. Implementation of sustainable development principles in enterprises in the context of consumption safety / K. Antoniuk, A. Mokiy, L. Bukharina, D. Antoniuk // Management and Entrepreneurship: Trends of Development. – 2021. – V.3. – Vyp. 17. – Pp. 8–17.

10. Berezhnyy, Stanislav Development of resource-saving and environmentally safe beryllium bronze soldering technology / Stanislav Berezhnyy, Oleksii Kapustian, Ruslan Kulykovskyi, Ihor Avdeev, Danylo Uriekin // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2020. — Vol 4. — No 100. — P. 46–54.

11. Анікін, П.С. Система автоматизованого керування робототехнічною платформою 3D-друку з використанням технології електродугового зварювання / П.С. Анікін, Г.М. Шило, Р.А. Куликовський, Д.Є. Молочков // Електротехніка та електроенергетика – 2020. № 4. – С. 35-48.

12. Гнатенко, М.О. Виготовлення авіаційних деталей з жароміцних нікелевих сплавів методом адитивного плазмового наплавлення / М.О. Гнатенко, С.Л. Чигілейчик, С.С. Сахно // Авіаційно-космічна техніка і технологія. – 2021. – № 5.

2020; 2019; 2018; 2017; 2016

Тези доповідей на конференціях за 2021 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Тез доповідей конференцій, усього 22
З них за авторством молодих учених 14

1. Акритова, Т.О. Вплив термічної обробки на структуру, механічні та експлуатаційні властивості сталі 140Х12Ф1 (Огляд): матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Литво. Металургія. 2021" Запоріжжя, 18-20 травня 2021 р.: тези доповідей / Т.О. Акритова, М.М. Бриков, М.Ю. Осіпов, О.Є.Капустян // Запоріжжя. – 2021. – С. 251-254.

2. Акритова, Т.О. Зміцнення наплавленого металу цементацією: матеріали Міжнародної науково-методичної конференції "Сучасні проблеми зварювання та споріднених технологій проблеми ресурсо- та енергозбереження зварювальних процесів удосконалення підготовки кадрів" Маріуполь, 18-19 травня, 2021 р. : тези доповідей / Т.О. Акритова, М.І. Андрущенко, Р.А. Куликовський, О.Є. Капустян, М.Ю. Осіпов // Маріуполь: ПДТУ. – 2021. – С. 60.

3. Акритова, Т.О. Технологія наплавлення кромок штампів прес-форм: матеріали Міжнародної науково-техничної конференції "Університетська наука – 2021" Маріуполь, 19-20 травня 2021 р.: тези доповідей / Т.О. Акритова, М.М. Бриков, О.Є. Капустян // Маріуполь: ПДТУ. – 2021. – С. 68-69.

4. Акритова, Т.О. Відновлення наплавленням цементованих штампів прес-форм: матеріали Міжнародної конференції "Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні PolyWeld – 2021" Київ, 27-28 травня 2021 р.: тези доповідей / Акритова Т.О., Куликовський Р.А., Капустян О.Є., Осіпов М.Ю. // Київ. – 2021. – С. 17-19.

5. Биковський, О.Г. Аналіз роботи захисного покриття графітованого електроду нанесеного плазмовим напиленням з використанням струмоведучого дроту: матеріали Міжнародної конференції "Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні PolyWeld – 2021" Київ, 27-28 травня 2021 р.: тези доповідей / О.Г. Биковський, Г.М. Лаптєва, Р.А. Кідун // Київ. – 2021. – С. 20-21.

6. Ovchinnikov, O. Application of resource-saving technology of electroslag remelting for regeneration of machine-building waste from titanium alloy: Fundamental and applied research in the modern world : the 2nd International scientific and practical conference, 23-25 September 2020 : abstracts / O. Ovchinnikov, D. Bilonyk, S. Shumykin, I. Bilonyk // Boston, 2020. – Pp. 81 – 84.

7. Popov, S. Fracture analysis of friction surfaces of tracks of caterpillar mechanisms during abrasive wear: Actual trends of modern scientific research : the 5th International scientific and practical conference, 8-10 November 2020 : abstracts / S. Popov, S. Shumykin, N. Kotov // Munich, 2020. – Pp. 131 – 135.

8. Ovchinnikov, O. Study of the structure and properties of titanium melted by the electroslag method in an open crystallizer: The world of science and innovation : the 4th International scientific and practical conference, 11-13 November 2020 : abstracts / O. Ovchinnikov, S. Shumykin, D. Bilonyk, Y. Doroshenko, I. Bilonyk // London, 2020. – Pp. 134 – 138.

9. Popov, S.M. Mathematical simulation structure and properties of welded deposit layers [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доп. / S.M. Popov, S.O. Shumykin, H.M Laptieva // Запоріжжя. – 2021. – С. 52 – 54.

10. Попов, С.М. Технологія відновлення та підвищення зносостійкості деталей дорожньо-будівельної техніки [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доп. / С.М. Попов, С.О. Шумикін, Р. Суле // Запоріжжя. – 2021. – С. 54 – 55.

11. Білоник, I.М. Регенерація відходів титану ВТ1-0 з використанням електрошлакового процесу: the 6th International scientific and practical conference "Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects" 21-23 November, 2021: тези доповідей / І.М. Білоник, С.О. Шумикін, Д.І. Білоник, В.І. Мірошниченко, В.Д. Облогін // Berlin. – 2021. – Pp. 233 – 237.

12. Нетребко, В.В. Особливості формування структури високохромистих чавунів: матеріали 81 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» Дніпро 22–23 квітня 2021 р.: тези доповідей / В. В. Нетребко // Дніпро. – 2021. – с. 229-230.

13. Нетребко, В.В. Якість, сертифікація та атестація основа конкурентного виробництва [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доп. / В.В. Нетребко // Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 48.

14. Гнатенко, М.О. Оцінка економічної ефективності при виготовленні заготовок авіаційних деталей з жароміцних нікелевих сплавів методом адитивного плазмового наплавлення: матеріали XXVI Міжнародного конгресу двигунобудівників Запоріжжя 6-11 вересня 2021 р.: тези доповідей / М.О. Гнатенко, С.Л. Чигілейчик, С.С. Сахно // Запоріжжя. – 2021. – С. 96.

15. Antoniuk, K. Ensuring of Consumer Choice Ecologization on the Basis of Consumption Safety: International Experience for Ukraine SHS Web of Conferences. EDP Science / K. Antoniuk, A. Mokiy, M. Pikh, L. Bukharina, D. Antoniuk // 2021. – 100. – 05009.

16. Антонюк, К.І. Методологічні засади дослідження та забезпечення безпеки споживання в Україні в умовах євроінтеграції: матеріали науково-практичної інтернет-конференції "Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем" Кропивницький, 12 травня 2021 р.: тези доповідей / К.І. Антонюк, Д.А. Антонюк, А.І. Мокій // Кропивницький: ЦНТУ. – 2021. – С. 28-31.

17. Мокій, А.І. Мультиагентська взаємодія учасників процесу убезпечення споживання: збірник тез доповідей міжнародної дискусійної платформи "Трансформація функцій держави в умовах глобалізації" 19 травня 2021 р.: тези доповідей / Мокій А.І., Антонюк К.І., Антонюк Д.А. // НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – 2021. – 61–64.

18. Antoniuk, K. Consumption safety as an imperative for sustainable development: a regional aspect: Regional Policy in the Post-Pandemic Europe: Collection of abstracts for the 1st International Discussion Platform within the framework of the EU Jean Monnet Project 612067-ERR-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE "European Regional Policy: Balance of Local, National and Pan-European Interests" Ternopil, April 22, 2021 / K. Antoniuk, D. Antoniuk // Ternopil: WUNU, 2021. – Pp. 54–57.

19. Капустян, О.Є. Отримання зливків цирконієвого сплаву способом переплаву з невитратним електродом у гарнісажній печі: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Литво. Металургія. 2021" Запоріжжя, 18-20 травня 2021 р.: тези доповідей / О. Є. Капустян, О. В. Овчинников // Запоріжжя. – 2021. – С. 292-295.

20. Капустян, О.Є. Деформування зливків цирконієвого сплаву отриманих способом переплаву у гарнісажній печі: матеріали Міжнародної науково-техничної конференції "Університетська наука – 2021" Маріуполь, 19-20 травня 2021 р.: тези доповідей / О. Є. Капустян, О. В. Овчинников // Маріуполь: ПДТУ. – 2021. – С. 66-67.

21. Савонов, Ю.М. Розробка технології зварювання устаткування з двофазної сталі типу Х21Н5Т [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей / Ю.М. Савонов, Р.А. Куликовський, Рамат Суле // Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 56-57.

22. Савонов, Ю.М. Схемотехніка інверторних зварювальних джерел живлення [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей / Ю.М. Савонов, Р.А. Куликовський, Рамат Суле // Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 57-59.

Переможці університетського конкурсу на кращу студентську наукову роботу у секції «Технічна» 2021/2022 навчального року

 

Студент гр. ІФ-310м Кідун Роман Андрійович посів призове перше місце; студент гр. ІФ-411м Суле Рамат посіла призове третє місце (наказ від 11.04.2022 р. №86).

Місце проведення: НУ "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя.

Науковий керівник — професор кафедри ОТЗВ Биковський Олег Григорович.

Лауреати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» за 2019-2020 н.р.

 

Студент гр. ІФ-317 Кононенко Андрій Вікторович нагороджен дипломом ІІ ступеня; Урєкін Данило Володимирович, студент гр. ІФ-317, нагороджен дипломом ІІІ ступеня.

Місце проведення: НУ "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя.

Наукові керівники — доценти кафедри ОТЗВ Лаптєва Ганна Миколаївна, Бережний Станіслав Петрович.

Лауреат ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Матеріалознавство» за 2019-2020 н.р.

 

Студент гр. ІФ-316 Фетісов Руслан Юрійович нагороджен дипломом другого ступеня.

Місце проведення: Національна металургійна академія України, м. Дніпро.

Науковий керівник — доцент Бережний С.П..

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій» за 2018-2019 н.р.

 

Студент гр. ІФ-316 Котов Микола Миколайович посів призове друге місце; студент гр. ІФ-327сп Гуменюк Артем Сергійович зайняв призове друге місце у практичному турі олімпіади.

Місце проведення: Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропівницький.

Науковий керівник — ст. викладач кафедри ОТЗВ Капустян Олексій Євгенович.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Зварювання» за 2018-2019 н.р.

 

Команда кафедри ОТЗВ у складі студента гр. IФ-314 Гурського Юрія Олександровича, студентів гр. IФ-315 Юхно Валерія Анатолійовича та Лексикова Владислава Олександровича зайняла перше призове місце в командному етапі олімпіади. В індивідуальному — Гурський Ю.О. посів призове друге місце.

Місце проведення: Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь.

Науковий керівник — доцент кафедри ОТЗВ Куликовський Руслан Анатолійович.

Лауреати Міжнародної конференції за напрямом «Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of Machine and Equipment Reliability» за 2018-2019 н.р.

 

Студент гр. ІФ-316 Котов Микола Миколайович посів призове третє місце.

Місце проведення: Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропівницький.

Науковий керівник — доцент кафедри ОТЗВ Андрущенко Михайло Іванович.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» за 2018-2019 н.р.

 

Студент гр. ІФ-316 Фетісов Руслан Юрійович нагороджен дипломом І ступеня; Кузьма Сергій Олександрович, студент гр. ІФ-413м, нагороджен дипломом ІІІ ступеня.

Місце проведення: НУ "Запорізька політехніка", м. Запоріжжя.

Наукові керівники — доценти кафедри ОТЗВ Андрущенко Михайло Іванович, Бережний Станіслав Петрович.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Металургія» за 2018-2019 н.р.

 

Студент гр. ІФ-316 Фетісов Руслан Юрійович нагороджен дипломом І ступеня.

Місце проведення: Національна металургійна академія України, м. Дніпро.

Науковий керівник — доцент кафедри ОТЗВ Бережний Станіслав Петрович.

V-й Міжнародний конкурс магістерських дипломних проектів

 

На V-му Міжнародному конкурсі магістерських робіт студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Прикладна механіка» (напрям «Зварювання») дипломом третього ступеню нагороджено магістерський дипломний проект на тему: «Розробка та дослідження технології зміцнення і відновлення штампотримачів прес-форм для виготовлення силікатної цегли», магістранта Густери Романа Миколайовича; науковий керівник Андрущенко Михайло Іванович, доцент кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Зварювання» за 2017-2018 н.р.

 

Гурський Юрій Олександрович, Молочков Денис Євгенійович студенти гр. IФ-314 та Юхно Валерій Анатолійович студент гр. IФ-315 посіли призове командне друге місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ.

Молочков Денис Євгенійович, студент гр. ІФ-314 — призове друге місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ.

Лауреати Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Ремонт машин» за 2017-2018 н.р.

 

Коротич Юлія Станіславівна, студентка гр. ІФ-414 — призове друге місце, м. Харків. Науковий керівник Капустян Олексій Євгенович, ст. викладач кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» за 2017-2018 н.р.

 

Строгонов Дмитро Вадимович, студент гр. IФ-412м — призове друге місце, м. Запоріжжя. Науковий керівник Биковський Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ.

Участь у міжнародних проектах

В рамках міжінституційної угоди між Католицьким університетом Льовена та Запорізьким національним технічним університетом, Куртов Олександр Анатолійович, студент гр. IФ-312м, успішно пройшов стажування в кампусі Де Наір, Бельгія.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Зварювання» за 2016-2017 н.р.

Дмитренко Юлія Сергіївна, Мигунов Артем Віталійович, студенти гр. IФ-312 та Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — посіли призове командне друге місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ.

Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — призове третє місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ.

Акритова Таїсія Олександрівна. ст. гр. ІФ-412м — призове друге місце, м. Кропивницький. Науковий керівник Капустян Олексій Євгенович, ст. викладач кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» за 2016-2017 н.р.

Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — призове третє місце, м. Дніпро. Науковий керівник Бережний Станіслав Петрович, доцент кафедри ОТЗВ.

Акритова Таїсія Олександріна, ст. гр. ІФ-412м — призове друге місце, м. Кропивницький. Наукові керівники: Овчинников Олександр Володимирович, професор кафедри ОТЗВ, Капустян Олексій Євгенович, ст. викладач кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Зварювання» за 2015-2016 н.р.

Акритова Таїсія Олександрівна. ст. гр. ІФ-412м — призове третє місце, м. Маріуполь. Науковий керівник Капустян Олексій Євгенович, ст. викладач кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Зварювання» за 2015-2016 н.р.

Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — призове друге місце. Науковий керівник Бережний Станіслав Петрович, доцент кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Металургія» за 2015-2016 н.р.

Куртов Олександр Анатолійович, ст. гр. IФ-312м — призове друге місце. Науковий керівник Бережний Станіслав Петрович, доцент кафедри ОТЗВ.

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з предметів та спеціальностей 2014/2015 н.р.

Сахно Сергій Сергійович, студ. гр. ІФ-311 – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму „Технологія та устаткування зварювання” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2014/2015 н.р.

Бусов Анатолій Вячеславович, студ. гр. ІФ-310м, Фоменко Артем Володимирович, студ. гр. ІФ-319м – Диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом „Зварювання” (науковий керівник Биковський Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2013/2014 н.р.

Бусов Анатолій Вячеславович, студ. гр. ІФ-310 – Диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом „Зварювання” (науковий керівник Биковський Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з предметів та спеціальностей 2012/2013 н.р.

Куропятник Вячеслав Сергійович, студ. гр. ІФ-318 – ІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності „Технології та устаткування зварювання” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Трубчанінова Кіра Вікторівна, студ. гр. ІФ-419 – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності „Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2012/2013 н.р.

Воронін Денис Ярославович, студ. гр. ІФ-310- Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом „Зварювання” (науковий керівник Биковский Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з предметів та спеціальностей 2011/2012 н.р.

Беседенко Сергій Валентинович, студент групи ІФ-417 – І місце в олімпіаді зі спеціальності „Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Міщенко Андрій Сергійович, студент групи ІФ-318 – ІІ місце в олімпіаді зі спеціальності „Технологія та устаткування зварювання” (науковий керівник Куликовський Руслан Анатолійович, доцент кафедри ОТЗВ)

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2011/2012 н.р.

Беседенко Сергій Валентинович, студент групи ІФ-417 - Диплом ІІ ступеня у конкурсі за напрямом „Зварювання” (науковий керівник Биковский Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Лауреати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з предметів та спеціальностей 2010/2011 н.р.

Беседенко Сергій Валентинович, студент групи ІФ-417- ІІІ місце „Зварювальні установки” (науковий керівник - Капустян Олексій Євгенович, старш. викладач кафедри ОТЗВ)

 

Лауреати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2010/2011 н.р.

Пасько Ганна Миколаївна, студентка групи ІФ-315 - Диплом І ступеня «Зварювання» (науковий керівник Биковський Олег Григорович, професор кафедри ОТЗВ)

Коробова Тетяна Олександрівна, студентка групи ІФ-318 - Диплом ІІ ступеня «Зварювання» (науковий керівник Попов Сергій Миколайович, професор кафедри ОТЗВ)

Прокопченко Олександр Олександрович, студент групи ІФ-417 - Диплом ІІІ ступеня «Зварювання» (науковий керівник Бережний Станіслав Петрович, доцент кафедри ОТЗВ)

Перше місце у ІІ-му етапі Міжвузівської студентської Олімпіади зі спеціальності «Технологія та устаткування зварювання» 2009/2010 навчального року (Приходько Р. Є. керівник старш. викл. Куликовський Р.А.)

2020; 2019; 2018; 2017; 2016

Список наукових публікацій студентів за 2021 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Статей у фахових виданнях 1
Тез доповідей конференцій 7

Статті у фахових виданнях:

Berezhnyy, Stanislav Development of resource-saving and environmentally safe beryllium bronze soldering technology / Stanislav Berezhnyy, Oleksii Kapustian, Ruslan Kulykovskyi, Ihor Avdeev, Danylo Uriekin // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2020. — Vol 4. — No 100. — P. 46–54.

Тези доповідей конференцій:

1. Биковський, О.Г. Аналіз роботи захисного покриття графітованого електроду нанесеного плазмовим напиленням з використанням струмоведучого дроту [Текст]: матеріали Міжнародної конференції "Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні PolyWeld – 2021" Київ, 27-28 травня 2021 р.: тези доповідей / О.Г. Биковський, Г.М. Лаптєва, Р.А. Кідун // Київ. – 2021. – С. 20-21.

2. Popov, S. Fracture analysis of friction surfaces of tracks of caterpillar mechanisms during abrasive wear [Text]: Actual trends of modern scientific research : the 5th International scientific and practical conference, 8-10 November 2020 : abstracts / S. Popov, S. Shumykin, N. Kotov // Munich, 2020. – Pp. 131 – 135.

3. Ovchinnikov, O. Study of the structure and properties of titanium melted by the electroslag method in an open crystallizer [Text]: The world of science and innovation : the 4th International scientific and practical conference, 11-13 November 2020 : abstracts / O. Ovchinnikov, S. Shumykin, D. Bilonyk, Y. Doroshenko, I. Bilonyk // London, 2020. – Pp. 134 – 138.

4. Попов, С.М. Технологія відновлення та підвищення зносостійкості деталей дорожньо-будівельної техніки [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доп. / С.М. Попов, С.О. Шумикін, Р. Суле // Запоріжжя. – 2021. – С. 54 – 55.

5. Білоник, I.М. Регенерація відходів титану ВТ1-0 з використанням електрошлакового процесу [Текст]: the 6th International scientific and practical conference "Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects" 21-23 November, 2021: тези доповідей / І.М. Білоник, С.О. Шумикін, Д.І. Білоник, В.І. Мірошниченко, В.Д. Облогін // Berlin. – 2021. – Pp. 233 – 237.

6. Савонов, Ю.М. Розробка технології зварювання устаткування з двофазної сталі типу Х21Н5Т [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей / Ю.М. Савонов, Р.А. Куликовський, Рамат Суле // Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 56-57.

7. Савонов, Ю.М. Схемотехніка інверторних зварювальних джерел живлення [Електронний ресурс]: матеріали наук.-практ. конф. "Тиждень науки-2021" Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. : тези доповідей / Ю.М. Савонов, Р.А. Куликовський, Рамат Суле // Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 57-59.

Сторінки