Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Електротехнічний факультет

Кафедра теоретичної і загальної електротехніки

1. Чикіна В.О., Шрам О.А. Збірник відібраних задач для підготовки до олімпіад з електротехніки, частина І (Електричні кола): Навчальник посібник. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. - 298 с.

2. Nabokova О.V. Theoretical Electrical Engineering: The schoolbook. - Zaporizhzhia: ZNTU, 2014. - 530 p.

ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2016  (ВИКЛАДАЧІ)
СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>
Керівник секції - доц. С.М.ТИХОВОД

Секретар секції - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ

1.Магнітопружні перетворювачі в системах керування з використанням метода частотного баланса

Автори -доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц. В.В.КОЗЛОВ, доц. О.В.НАБОКОВА

2.Аналого-цифрові перетворювачі для систем автоматичного контролю механічних напруг

Автори - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц. В.В.КОЗЛОВ, доц. О.В.НАБОКОВА

3. Розрахунок накладних електромагнітних перетворювачів з локалізованим магнітним потоком для експрес контролю двошарових феромагнітних матеріалів

Автори доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, старш.викл. І.О.АФАНАСЬЄВА, старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО

4. Спосіб підвищення чутливості й точності вимірів електромагнітними перетворювачами

Автори доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО, старш.викл. І.О.АФАНАСЬЄВА

5. Навчальний сайт electricity.zp.ua як нова форма навчання

Автори доц. С.М.ТИХОВОД, старш.викл. Т.М.КОРНУС

6. Дослідження характеру механічної взаємодії робочих поверхонь розривних контактів методом голографічної інтерферрометрії

Автор доц. О.Г.ВОЛКОВА

ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2015  (ВИКЛАДАЧІ)
СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>

Керівник секції - доц. С.М.ТИХОВОД

Секретар секції - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ

1. До питання обчислення середньої теплопровідності циліндричних обмоток силових трансформаторів у осьовому та радіальному напрямках

Автори –доц.В.В.КОЗЛОВ, доц.О.В.НАБОКОВА, доц.В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ

2. Генератор намагнічування вимірювальних перетворювачів

Автори доц.. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц.. Е.В.ВЛАСЕНКО, старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО

3. Проектування багатофункціональних перетворювачів

Автори - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц. В.В.КОЗЛОВ, доц. О.В.НАБОКОВА, старш.викл. І.О.АФАНАСЬЄВА

4. Частотний метод контролю якості гальванопокриттів

Автори доц.. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц.. Е.В.ВЛАСЕНКО, старш.викл. І.О.АФАНАСЬЄВА, старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО

5. Моделювання перехідних процесів у трансформаторах, навантажених на асинхронні двигуни (на основі магнітоелектричних схем заміщення) (Моделирование переходных процессов в трансформаторах, нагруженных на асинхронные двигатели (на основе магнитоэлектрических схем замещения))

Автори асп. І.В.ТОКМАКОВ, старш.викл. Т.М.КОРНУС

ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2014  (ВИКЛАДАЧІ)
СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>

Керівник секції - доц. Е.В.ВЛАСЕНКО

Секретар секції - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ

1.Використання ефекту Вілларі в системах зважування і дозування

Автори - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, старш.викл. І.О.АФАНАСЬЄВА, старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО

2.Підвищення якості електропровідних виробів за рахунок застосування неоднорідного намагнічування

Автори доц. Е.В.ВЛАСЕНКО, доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ

3.Прилад для бездеформаційного контролю товщини ізоляції

Автори доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц. В.В.КОЗЛОВ,старш.викл. О.В.НАБОКОВА

4.Застосування перетворювачів на ефекті Вілларі для управління руху автотранспорту

Автори - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц. Е.В.ВЛАСЕНКО

5.Удосконалення ітераційних методів розвязку систем нелінійних рівнянь

Автори доц. С.М.ТИХОВОД;старш. викл. Т.М.КОРНУС

6. Використання методу чисельного моделювання при проектуванні комутаційних пристроїв

Автор асист. О.Г.ВОЛКОВА

ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2013  (ВИКЛАДАЧІ)
СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>

Керівник секції доц. Е.В.ВЛАСЕНКО

Секретар секції -  доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ

1 Дослідження інерційності електромагнітних процесів  і розподілу вихрових струмів у феромагнітних матеріалах

Автори В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, Е.В.ВЛАСЕНКО, Г.М.РОМАНІЧЕНКО

2 Дослідження перетворювача контролютитску для агресивних середовищ

Автори В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, В.В.КОЗЛОВ, О.В.НАБОКОВА, І.О.АФАНАСЬЬЄВА

Участь студентів кафедри у Всеукраїнських олімпіадах з електротехніки:

  1. У 2014 році перше місце здобув студент Полянський В.В., група Е-120 (науковий керівник - старший викладач Романіченко Г.М.).
  2. У 2014 році перше командне місце здобули студенти Полянський В.В., група Е-120 та Сакун В.В., група Е-111 (науковий керівник - старший викладач Романіченко Г.М.)
  3. У 2012-2013 роках студент Полянський В.В. виборов трете місце під керівництвом старшого викладача кафедри Романіченко Г.М.
  4. У 2009 році Давідович К. В. посів друге місце (науковий керівникдоцент В.М. Немикіна).
  5. У 2005 році Лишняк І. здобула почесне трете місце.
  6. У 2003 році Кулешов О. виборов трете місце.
Файл: 

ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2016  (СТУДЕНТИ)

СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>

Керівник секції- доц. С.М.ТИХОВОД

Секретар секції- студ. А.І.ЧЕРЕУТА
1. Відео уроки – нова прогресивна форма навчання
Доповідач студ. гр. Е 125сп КРИВОРУЧЕНКО Н.О., КЛІМЕНКО Р.Ю.
Автори доц. С.М.ТИХОВОД ;студ. гр. Е 125сп КРИВОРУЧЕНКО Н.О., КЛІМЕНКО Р.Ю.
2. Ваговий контроль потоків автотранспорту через мости та інші споруди
Доповідач – студ. гр. Т-513 В.А. ВАСЬКОВ
Автори доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, студ. гр. Т-513 В.А.ВАСЬКОВ
3. Використання методу кінцевих елементів для розрахунку теплових полів  у електротехнічному обладнанні
Доповідач студ. гр. Е 814 Ю.В.АЗОРСЬКА
Автори доц. В.В.КОЗЛОВ, студ. гр. Е 814 Ю.В.АЗОРСЬКА
4. Особливості перекладу наукової літератури за електротехнічною тематикою
Доповідач – студ. гр. Е 424а О.В.ПОЛЯКОВА
Автори доц. О.В.НАБОКОВА, студ. гр. Е 424а О.В.ПОЛЯКОВА
5. Дослідження впливу характеру замикання розривних контактів на перехідний опір
Доповідач студ. гр. Е 814;В.Д.ДЕРКАЧ
Автори доц. О.Г.ВОЛКОВА, студ. гр. Е 814 В.Д.ДЕРКАЧ
6. Дослідження магнітного поля циліндричної котушки
Доповідач студ. гр. Е 514 В.О. СОБОЛЕВСКИЙ
Автори старш. викл.О.АФАНАСЬЄВА, студ. гр.Е514В.О.СОБОЛЕВСКИЙ
Автори старш. викл. І.О.АФАНАСЬЄВА, студ. гр.Е514В.О.СОБОЛЕВСКИЙ
7. Магнітне поле циліндричної котушки в ближній зоні випромівування
Доповідачі студ. гр. Е 114; А.І.ЧЕРЕУТА
Автори старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО, студ. гр. Е 114; А.І.ЧЕРЕУТА
 

ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2015  (СТУДЕНТИ)

СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>

Керівник секції- доц. С.М.ТИХОВОД

Секретар секції  - студ. гр. Е-213 С.С.Кочетков
1. Використання ефекту Вілларі в електромагнітних перетворювачах
Доповідач студ. гр. Т-513 В.А. ВАСЬКОВ
Автори доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, студ. гр. Т-513 В.А.ВАСЬКОВ
2. Закони Кірхгофа. З історії винахіду
Доповідач студ. гр. Е-213 С.С.КОЧЕТКОВ
Автори доц. В.В.КОЗЛОВ, студ. гр. Е-213 С.С.КОЧЕТКОВ
3. Особливості електротехнічної термінології у англійській мові
Доповідач студ. гр. Е-313 О.С.ТРУФАНОВ
Автори доц. О.В.НАБОКОВА, студ. гр. Е-313 О.С. ТРУФАНОВ
4. Розроблення відео уроків з дисципліни ТОЕ
Доповідач студ. гр. Е-112 В.А.СУІНОВ
Автори доц. С.М.ТИХОВОД,  студ. гр. Е-112 В.А. СУІНОВ
5. Аналіз ушкоджень трансформаторного встаткування ТМН-4000/35
Доповідач студ. гр. Е-113 Е.М.СОБКО
Автори доц. О.Г.ВОЛКОВА, студ. гр. Е-113 Е.М.СОБКО
6. Підвищення коефіцієнта потужності зварювальних трансформаторів
Доповідач студ. гр. М-813 С.Н.КРИВОРУЧКО, О.В.МОЛТЯНОВА
Автори старш. викл. І.О.АФАНАСЬЄВА, студ. гр. М-813 С.Н.КРИВОРУЧКО, О.В.МОЛТЯНОВА
7. Ближня зона випромінювання класичного диполя
Доповідачі студ. гр. Е-113 А.В.ДІДЕНКО
Автори старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО, студ. гр. Е-113 А.В.ДІДЕНКО

ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2014  (СТУДЕНТИ)

СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>

Керівник секції- доц. В.Ф. БЕЗОТОСНИЙ

Секретар секції – студ. гр. Е-410 О.В.ЧЕРНЯВСЬКА
1. Норми коливання напруги в системах енергопостачання
Виконавець студ. гр. ІФ-510 В.О.КАРАСЬ
Науковий керівник доц. Е.В.ВЛАСЕНКО
2. Прилад для бездеформаційного контролю товщини неелектропроводної ізоляції
Виконавець студ. гр. Т-510 Д.М.ВАРАКУТА
Науковий керівник доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ
3. Закони Кірхгофа та особливості їх застосування у магнітних колах
Виконавець студ. гр. Е-410 О.В.ЧЕРНЯВСЬКА, Д.В.ДІДАЧ
Науковий керівник доц.В.В.КОЗЛОВ
4. Особливості перекладу електротехнічної термінології з англійскої на українську мову
Виконавець – студ. гр. Еа-420 Н.Є.ТКАЧОВА
Науковий керівник старш.викл. О.В.НАБОКОВА
5. Розрахунок інтегро-диференціальних рівнянь, що складаються за законами Кірхгофа, поліномами Чебишева
Виконавець студ. гр. Е-510 Я.Є.ГВУЗКОВ
Науковий керівник доц. С.М.ТИХОВОД
6. Розрахунок електричних кіл в середовищі MathCAD
Виконавець студ. гр. РП-211 Д.М.БАБІЧ
Науковий керівник асист. О.Г.ВОЛКОВА
7. Вплив індуктивного та ємнісного елементів на форму несинусоїдного струму
Виконавець студ. гр. ІФ-310 М.М.ЮЖАКОВ
Науковий керівник старш.викл. І.О.АФАНАСЬЄВА
8. Розподіл фазових швидкостей векторів ЕМП у близькій зоні випромінювання диполя Герца
Виконавець студ. гр. Е-120 В.В.ПОЛЯНСЬКИЙ
Науковий керівник старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО

ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2013  (СТУДЕНТИ)

СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>

Керівник секції- доц. В.Ф. БЕЗОТОСНИЙ

Секретар секції – студ. гр. E-311 Н.О.ЛІСІЦИНА
1. Моделювання розподілу вихрових струмів в феромагнітних радіотехнічних матеріалах
Доповідач студ. гр. РТ-411 Р.М.КОРНІЄНКО
Автори доц. В.Ф. БЕЗОТОСНИЙ, студ. гр. РТ-411 Р.М.КОРНІЄНКО
2. Гіратор як невзаємний ідеалізований елемент кола
Доповідач студ. гр. РТ-212 М.В.БАЛЕБРУХ
Автори доц. Е.В.ВЛАСЕНКО, студ. гр. РТ-212 М.В.БАЛЕБРУХ
3. Питання економії електричної енергії в побутових умовах
Доповідач студ. гр. Е-311 Н.О.ЛІСІЦИНА
Автори доц. В.В.КОЗЛОВ, студ. гр. Е-311 Н.О.ЛІСІЦИНА
4. Застосування графічного метода розрахунку по першим гармонікам струмів та напруг
Доповідач студ. гр. Е-222 Н.І.БУРКА
Автори старш.викл. О.В.НАБОКОВА, студ. гр. Е-222 Н.І.БУРКА
5. Розроблення відео уроків для поглибленого вивчення дисципліни ТОЕ
Доповідач студ. гр. Е -122 С.А.СИДОРЕНКО
Автори доц. С.М.ТИХОВОД, студ. гр. Е-122 С.А.СИДОРЕНКО
6. Особливості розрахунку електричних кіл в системах автоматизованого проектування
Доповідач студ. гр. Е-122 С.В. ГОНЧАРЕНКО
Автори асист. О.Г.ВОЛКОВА, студ. гр. Е-122 С.В. ГОНЧАРЕНКО
7. Дослідження трифазного електричного кола із сполученням споживачів зіркою в аварійних режимах
Доповідач студ. гр. Іф-311 Б.І. ВЛАСЕНКО
Автори старш. викл. І.О. АФАНАСЬЄВА, студ. гр. Іф-311 Б.І. ВЛАСЕНКО
8. Розподіл компонентів електромагнітного поля в ближній зоні випромінювання диполя Герца
Доповідач студ. гр. Е-120 В.В. ПОЛЯНСЬКИЙ
Автори старш. викл. Г.М. РОМАНІЧЕНКО, студ. гр.Е-120В.В.ПОЛЯНСЬКИЙ

 

 

«Теоретичні основи електротехніки» (ТОЕ)

Курс ТОЕ займає основне місце серед фундаментальних та базових дисциплін, які визначають теоретичний рівень підготовки інженерів-електриків.
Предметом вивчення курсу є електромагнітні явища та їх використання для вирішення проблем електротехніки, енергетики, електроніки.

Метою викладання дисципліни є вивчення однієї з форм матерії –; електромагнітного поля, його проявів в різноманітних пристроях техніки, засвоєння сучасних методів моделювання електромагнітних процесів, синтезу й розрахунку електричних кіл, електричних та магнітних полів. Ці знання є необхідними для розуміння й успішного рішення інженерних проблем майбутньої спеціальності.

Курс ТОЕ складається із трьох частин:

  • І ч. – Розрахунок лінійних електричних кіл постійного і змінного струмів;
  • ІІ ч. – Розрахунок перехідних процесів та нелінійні кола;
  • ІІІ ч. – Теорія електромагнітного поля.

Під час вивчення передбачається широке використання засобів та методів обчислювальної техніки. Вивчення ТОЕ сприяє виробленню розвинених уявлень про методи застосування теорії електромагнітних явищ й методології курсу ТОЕ в спеціальних дисциплінах.

 

«Основи теорії електро- і радіотехнічних кіл» (ОТК)

Курс ОТК є базовою інженерною дисципліною для підготовки майбутнього бакалавра радіотехнічного напрямку.
Предметом вивчення курсу є електромагнітні явища в електро- і радіотехнічних колах.

Метою викладання дисципліни є дослідження відгуку радіотехнічного кола на заданий зовнішній вплив в стаціонарних і перехідних режимах роботи, його проявів в різноманітних пристроях електроніки, засвоєння сучасних методів моделювання електромагнітних процесів, синтезу й розрахунку радіотехнічних кіл.

 

«Загальна електротехніка»

Курс Загальної електротехніки складається із трьох різних дисциплін («Електротехніка», («Електротехніка і електроніка», «Електротехніка, електроніка та МПТ»), що відносяться до циклу професійно-орієнтованих дисциплін.

Предметом вивчення курсу є електромагнітні явища в електротехнічних пристроях і устаткуваннях, електричних машинах загального користування.
Метою викладання дисципліни є навчання принципам використання у техніці електромагнітних явищ на основі законів електромагнетизму, а також підготовки майбутнього бакалавра не електротехнічної спеціальності до кваліфікованої експлуатації в умовах ринкової економіки автоматизованого устаткування, електронних приладів та пристроїв мікропроцесорної техніки.

 

«Теорія електричних та електронних кіл» (ТЕ та ЕК)

Курс ТЕ та ЕК відносяться до циклу професійно-орієнтованих дисциплін, які впроваджено для підготовки майбутнього бакалавра напрямку мікро- та наноелектроніка.

Предметом вивчення курсу є основні теореми і методи аналізу електричних та електронних кіл, основні засоби математичного моделювання електро-магнітних процесів, основні засоби математичного опису нелінійних елементів електромагнітних кіл у квазілінійному режимі.
Метою викладання дисципліни є формування сучасного науково-технічного світогляду на суть електромагнітних явищ та їх законів, опанування основних теорем і методів аналізу електричних та електронних кіл а також знайомство з основними засобами математичного опису вхідних сигналів, принципів дії, конструкції, галузей використання і основи розрахунку електричних та електронних кіл.

Сторінки