Ви є тут

Головна

Кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» - одна з провідних кафедр Національного університету «Запорізька політехніка».

                                                Колектив кафедри (2020 р.)

Заснована у 1933 році як кафедра ливарної справи за роки свого існування вона двічі змінювала свою назву: у 1944 році – кафедра ливарного виробництва, у 1961 році – кафедра машини і технологія ливарного виробництва і ця назва залишилася до сьогодення.

Підготовку як інженерів-ливарників у минулі часи, так і бакалаврів, магістрів, докторів філософії у теперішній час кафедра плідно поєднує з науково-дослідною діяльністю.

Професорсько-викладацький склад кафедри основним потенціалом у своїй роботі вважає тезис, що генерувати високі ідеї, вести фундаментальні дослідження, на їх основі створювати конкурентноздатні зразки нової техніки і технологій, проводити підготовку кадрів, що відповідають вимогам сьогодення, можливо тільки в інтегрованому освітньому і інформаційному середовищі, де процес навчання безпосередньо зв’язаний з виробництвом і отримання фундаментальних знань, їх використання у прикладних розробках нової техніки і технологій, проведенням експериментальних досліджень і виробничих випробувань, доведенням до дослідних і серійних зразків. Середовища, в якому студент, аспірант, докторант, професор працюють пліч-о-пліч з інженером, конструктором, технологом і є безпосередніми учасниками творчого процесу, а не сторонніми наглядачами.

На кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» таке середовище забезпечується наявністю наукової школи ливарного виробництва, створення якої та постійне зростання її потужності тісно зв’язані з розвитком наукоємних виробництв запорізького регіону. Основну частину їх складають підприємства машинобудування, металургії, теплоенергетичної, електротехнічної галузей, для яких ливарне виробництво є  заготівельною базою, від  якої  залежить якість їх продукції.

Початок діяльності наукової школи ливарного виробництва відноситься до 30-х років минулого століття, хоча офіційно вона була зареєстрована у 1946 році. Основні напрями науково-дослідних робіт завжди визначалися профілем запорізьких підприємств, а починаючи з 60-х років і всієї країни, коли на кафедрі була створена галузева лабораторія холодостійких та зносостійких сталей та сплавів Міністерства кольорової  металургії СРСР. Географія науково-дослідних робіт та впровадження їх результатів була дуже широкою: від Крайньої Півночі – Норильськ до Казахстану; від Далекого сходу  - Магадан до Прибалтики й Заходу України.

За роки свого існування наукова школа зробила значний внесок у розвиток ливарного виробництва та стала базою для підготовки висококваліфікованих фахівців.

У всі роки з дня заснування кафедри і наукової школи студенти залучалися до наукової роботи. Спочатку це були наукові кружки, а з 1948 року було започатковане наукове студентське товариство, де одержали перші навички науково-дослідницької роботи відомі в майбутньому вчені-ливарники, металознавці, зварювальники.

В подальшому студенти почали залучатися і залучаються на сьогодні до виконання науково-дослідних робіт за загальним і спеціальним фондами державного бюджету, також була відкрита філія кафедри на підприємстві ВАТ «Мотор Січ». Результати виконання всіх видів робіт служать підґрунтям для виконання курсових науково-дослідних робіт, науково-дослідних розділів дипломних проєктів, науково-дослідних випускних кваліфікаційних робіт, раніше спеціалістів, а сьогодні – бакалаврів та магістрів з ливарних спеціалізацій. Студенти-ливарники щорічно стають переможцями олімпіад з ливарного виробництва, конкурсів наукових робіт студентів, а на підприємствах випускники кафедри добре адаптуються до умов виробництва та успішно вписуються в складні за технологією виробничі процеси високотехнологічних конкурентноспроможних підприємств.

Історія кафедри "Машини і технологія ливарного виробництва"