Ви є тут

Головна

Проектування автоматизованих систем різного рівня складності на платформі Arduino є перспективним напрямком розвитку робототехніки. Значний інтерес та затребуваність освіти за даним напрямом серед широкого загалу (від 6 до 50 років) показали організовані кафедрою Мікро- та наноелектроніки (МіНЕ) майстер-класи по розробці систем управління на базі апаратно-програмних засобів платформи Arduino, проведені на фестивалі робототехніки 01.10.17 «Green RoboFest», під час літературно-мистецького фестивалю «Книжкова толока» 29.11.2017 та 30.10.17 − в рамках заходів «Корисні канікули» під егідою Департаменту освіти та науки Запорізької обласної державної адміністрації та центру науково-технічної творчості молоді «Політ».

Кафедра Мікро- та наноелектроніки планує і надалі проводити майстер-класи з програмування Arduino. Дати і предмет майстер-класу можна узгодити по тел. 679-83-67.

Заняття безкоштовні.

Більш детальна інформація − на сторінці кафедри:

http://zntu.edu.ua/kafedra-mikro-ta-nanoelektroniki

Напрям підготовки студентів по кафедрі Мікро- та наноелектроніки – «Автоматизація та приладобудування» (шифр 15), що передбачає оволодінням студентами знань щодо мікропроцесорних / мікроконтролерних автоматизованих систем. На початковому етапі вивчення відповідних дисциплін студенти кафедри МіНЕ навчаються розроблювати нескладні системи на базі Arduino, тому для кращого засвоєння інформації, саме студенти виступають в якості персональних тренерів-викладачів в майстер-класах, при загальному керівництві викладачів. Керівники проекту − ст.викл. Рева Віталій Ігорович та доц. Василенко Ольга Валентинівна.

До програми майстер-класів входять задачі різного ступеню складності – від завдання режиму роботи світлодіодів (світлофор, RGB), отримання інформації від різних датчиків (37 видів) до проектування систем керування різними актуаторами – виконавчими технічними об'єктами/механізмами (наприклад, двигунами в залежності від показань датчиків), розробки систем обмеженого доступу, охоронних систем, систем освітлення, інших автоматизованих систем.

Зав. каф. Мікро- та наноелектроніки, ЗНТУ
д.ф.-м.н., проф. Погосов В.В.