Ви є тут

Головна

Напрямки наукових досліджень кафедри:

1.Розробка методів підвищення надійності технічних систем, що працюють в умовах агресивних середовищ

2. Прогнозування наслідків негативного впливу техногенних процесів на навколишнє середовище та на умови життєдіяльності людини

Згідно тематичного плану науково-дослідних робіт кафедри на 2012-2015 роки співробітниками кафедри виконано роботу з розробки методів підвищення надійності технічних систем, що працюють в умовах агресивних середовищ. Зокрема було проведено аналіз умов експлуатації технічних систем, що працюють в агресивних середовищах, теоретично обгрунтувано застосування новітніх методів підвищення стійкості виробів, теоретично обгрунтувано застосування новітніх методів підвищення жаростійкості виробів, що працюють в умовах підвищених температур.

Згідно тематичного плану науково-дослідних робіт кафедри на 2015-2018 роки заплановано проведення досліджень з прогнозування наслідків негативного впливу техногенних процесів на навколишнє середовище та на умови життєдіяльності людини, а саме розробка теоретичних основ ресурсо- та енергозбереження та основних напрямків розвитку методів утилізації відходів, аналіз джерел електромагнітного забруднення та сутність його негативного впливу на навколишнє середовище та на умови життєдіяльності людини, дослідження сучасного стану інформаційного забруднення та підходів до мінімізації його негативного впливу на психофізіологічний стан людини.