Ви є тут

Головна

Спеціальність 136 "Металургія"

Освітня програма "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів"

Галузь знань 13 "Механічна інженерія"

Освітній ступінь - бакалавр, професійна кваліфікація - 3117 Технік-технолог (лиття металів)

Проєкт освітньої програма "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів" 2021 р. (завантажити)
Освітня програма "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів" 2020 р. (завантажити)

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» зі спеціальності 136 "Металургія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Національному університеті "Запорізька політехніка"

До уваги стейкхолдерів!

З метою поліпшення освітнього процесу та удосконалення освітньої програми «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» спеціальності 136 «Металургія» для першого освітнього рівня (бакалавр) просимо бажаючих заповнити наступну анкету за посиланням:

Анкета стейкхолдера освітньої програми "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів"

Листи​ підтримки освітноьої програми "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів"

Навчальні плани

 
Протоколи засідань кафедри щодо Освітньої програми
 
  Практична підготовка здобувачів вищої освіти забезпечується наявністю в освітніх компонентах практичних та семінарських робіт, проведенням виробничої та переддипломної (стажування) практики з наступним виконанням кваліфікаційної роботи і регламентується Положенням про проведення практики студентів НУ «Запорізька політехніка».
     Співпраця з роботодавцями відіграє ключову роль у формуванні змісту практики. Урахування останніх тенденцій розвитку в сфері менеджменту організацій у практичній підготовці здобувачів відбувається через: залучення до формування програм практики роботодавців, аналіз зворотного зв’язку з керівниками практики від підприємств. 

 

 

Освітній ступінь - Бакалавр

Шифр галузі Галузь знань Код Назва спеціальності Освітня програма (спеціалізація) Код кваліфікації Кваліфікація (професійна) Qualifications (professional)
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва 3115 Технічний фахівець-механік Mechanical Engineering Technician 
136
 
Металургія Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 3117 Технік-технолог (лиття металів) Production Technician (Metal Casting)

Освітній ступінь - Магістр

Шифр галузі Галузь знань Код Назва спеціальності Освітня програма (спеціалізація) Код кваліфікації Кваліфікація (професійна) Qualifications (professional)
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва 2145 Професіонал в галузі інженерної механіки Professional in engineering mechanics 
2145.2 Інженер-механік Mechanical engineer
2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів University and higher education teacher
136
 
Металургія Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 2147.2 Інженер-технолог (металургія) Production engineer (metallurgy)
2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів University and higher education teacher