Ви є тут

Головна

До складу факультету входять чотири випускаючих кафедри: “Інформаційні технології електронних засобів” (ІТЕЗ), “Радіотехніка та телекомунікації” (РТТ), “Захист інформації” (ЗІ), “Мікро- і наноелектроніка” (МіНЕ).

На сьогоднішній день колектив висококваліфікованих викладачів здійснює підготовку фахівців за наступними спеціальностями:

  • “Радіотехніка” (кафедра РТТ, зав. каф. д.т.н., проректор з перспективного розвитку ЗНТУ, професор Піза Д.М.);
  • “Інформаційні мережі зв’язку” (кафедра РТТ, зав. каф. д.т.н., проректор з перспективного розвитку ЗНТУ, професор Піза Д.М.);
  • “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” (кафедра ЗІ, зав.каф. д.т.н., професор Карпуков Л.М.);
  • “Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки” (кафедра ЗІ, зав.каф. д.т.н., професор Карпуков Л.М.);
  • “Радіоелектронні апарати та засоби” (кафедра ІТЕЗ, зав. каф. академик Академії комп’ютерних наук, професор Крищук В.М.);
  • “Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки” (кафедра ІТЕЗ, зав. каф. академік Академії комп’ютерних наук, професор Крищук В.М.);
  • “Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої”, спеціалізація “Комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення виробів електроніки” (кафедра МіНЕ, зав. каф. д.ф.-м. н., професор Погосов В.В.);
  • “Якість, стандартизація та сертифікація” (кафедра МіНЕ, зав. каф. д.ф.-м. н., професор Погосов В.В.).

Радіотехніка

Проектування, експлуатація та ремонт сучасних радіотехнічних систем - систем зв’язку з рухомими об’єктами (стільниковий і транкинговий зв’язок стандарти GSM, WCDMA, CDMA 2000, TETRA, стандарт цифрового бездротового зв’язку DECT); Wi-Fi, Wi-Max мереж бездротового доступу; систем кабельного та цифрового телебачення (стандарти DVB-T, DVB-T2); програмування в галузі IT-технологій. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з радіотехніки, технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій; спеціаліст з радіотехніки, інженер в галузі електроніки та телекомунікацій; магістр з радіотехніки, професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Інформаційні мережі зв’язку

Проектування, експлуатація та ремонт сучасних систем зв’язку та телекомунікацій - комп’ютерні мережі та Internet; телефонні мережі загального користування, рухомий радіозв’язок, професійні системи рухомого радіозв’язку PMR, PAMR, системи персонального радіовиклику; Wi-Fi, Wi-Max мережі бездротового доступу; комунікаційні технології, що застосовуються для організації цифрових каналів передавання інформації (технологія PDH, SDH, протоколи SLIP, HDLC, PPP); технологія CISCO; телематичні служби (телетекст, телефакс, відеотекст, служба обробки повідомлень –електронна пошта, телетекст). Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з телекомунікацій, технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій; спеціаліст з інформаційних мереж зв'язку, інженер в галузі електроніки та телекомунікацій; магістр з інформаційних мереж зв'язку, професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Вивчення теоретичних та практичних основ інформаційної безпеки. Опанування апаратного та програмного забезпечення сучасних інформаційних і комунікаційних систем. Освоєння сучасних програмних методів та засобів захисту інформації для різних каналів зв’язку – антивірусні технології, прикладна криптологія, мережеві технології і протоколи, web – програмування. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з безпеки інформаційних і комунікаційних систем, фахівець із організації інформаційної безпеки; спеціаліст з безпеки інформаційних і комунікаційних систем, інженер з організації інформаційної безпеки; магістр з безпеки інформаційних і комунікаційних систем, професіонал із організації інформаційної безпеки, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

Вивчення правових основ інформаційної безпеки. Освоєння сучасних фізико-технічних методів і засобів протидії перехопленню інформації по побічним каналам, експлуатація сучасних програмно-апаратних комплексів захисту інформації. Проектування безпечних телекомунікаційних систем зв’язку, менеджмент інформаційної безпеки. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з систем технічного захисту інформації, Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом; спеціаліст з систем технічного захисту інформації, автоматизації її обробки, інженер Інженери з організації захисту інформації з обмеженим доступом; магістр з систем технічного захисту інформації, автоматизації її обробки, Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Радіоелектронні апарати та засоби

Вивчення сучасних автоматизованих систем проектування PCAD, AutoCAD, Solid Edge, Unigraphics, LabView, Altium, КОМПАС, які дозволяють виконувати проектування складних друкованих плат та мікрозбірок, найскладніші креслення, створювати тривимірні твердотільні та поверхневі параметризовані моделі, технологічні процеси виготовлення виробів та програми для станків з ЧПУ. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з радіоелектронних апаратів, технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій; спеціаліст з радіоелектронних апаратів та засобів, інженер в галузі електроніки та телекомунікацій; магістр з радіоелектронних апаратів та засобів, професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Проектування, налагодження та обслуговування спеціалізованої апаратури з використанням мікроелектромеханічних систем (MEMS) - від систем моніторингу до складних електронних пристроїв космічних систем. Мікросистемні технології є базою для розвитку роботизованих та складних оптоволоконних систем. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з радіоелектронних апаратів, технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій; спеціаліст з інтелектуальних технології мікросистемної радіоелектронної техніки, інженер в галузі електроніки та телекомунікацій; магістр з інтелектуальних технології мікросистемної радіоелектронної техніки, професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої

Проектування і виробництво великих і надвеликих інтегральних схем, побудова сучасних мікропроцесорів і мікроконтролерів, моделювання та програмне забезпечення виробів мікроелектроніки, проектування пристроїв наноелектроніки. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з мікро- та наноелектроніки, технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій; спеціаліст з мікро- та наноелектронних приладів і пристроїв, інженер-електронік, інженер-конструктор (електроніка); магістр з мікро- та наноелектронних приладів і пристроїв, професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Якість, стандартизація та сертифікація

Підготовка фахівців нової формації, які зорієнтовані на забезпечення конкурентоздатності продукції в умовах ринкової економіки. Спеціаліст з якості, стандартизації і сертифікації відповідає за виконання норм і правил підчас створення і експлуатації продукції, за дотримання вимог стандартів, технологічних процесів і т.і., тобто усіх чинників, що складають менеджмент якості і економіки виробництва. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з мікро- та наноелектроніки, технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій; спеціаліст з якості, стандартизації та сертифікації, інженер із стандартизації та якості; магістр з якості, стандартизації та сертифікації, професіонал в галузі якості, стандартизації та сертифікації, викладач університетів та вищих навчальних закладів.