Ви є тут

Головна

Вже с початку існування кафедри її співробітниками проводились наукові дослідження. За напрямом підвищення надійності та економічності роботи електричних пристроїв в енергетиці та системах електропостачання виконувалися таки роботи:
—        Оптимізація систем електропостачання та ЕТУ з метою енергозбереження та покращення експлуатаційних характеристик
—        Розробка заходів для підвищення ефективності експлуатації й проектування систем електропостачання та ЕТУ
—        Дослідження способів зменшення втрат в струмообмежуючих реакторах і збільшення вимикаючої здатності масляних вимикачів;
—        Підвищення надійності вимикачів для електропостачання дугових сталеплавильних печей;
—        Розробка та дослідження приладів для пошуку землі в колах оперативного постійного струму.
—        Дослідження виникнення перенапруг в мережі 6 кВ власних потреб Запорізької АЕС;
—        Дослідження виникнення перенапруг та розробка заходів з їх обмеження в мережах 6-10 кВ промислових підприємств та в мережах 110-150 кВ.
—        Оцінювання енергетичних і структурних станів розподільних електричних мереж 6-10 кВ і живлячих мереж 150 кВ комбінату "Запоріжсталь"; розробка рекомендацій з підвищення ефективності режимів роботи силових трансформаторів і засобів штучної компенсації реактивної потужності; розробка енергетичних паспортів систем електропостачання трьох виробничих площадок комбінату.
—        Розробка рекомендацій з організації і здійснення передпроектних досліджень у системах електропостачання з метою підвищення якості проектних рішень при реконструкції. На основі запропонованих рекомендацій ДПІ "Укрдіпромез" (Запорізька філія) розробив СТП "Методичні вказівки до організації і проведення передпроектних досліджень у діючих системах електропостачання підприємств чорної металургії".
—        Розробка положень і рекомендацій з оцінювання фактичних енергетичних станів діючих систем електропостачання; на їх основі розроблений Державний стандарт України "Енергозбереження".
Найбільш плодотворним в історії кафедри стали наукові роботи за напрямом  «Використання низькотемпературної плазми для інтенсифікації технологічних процесів»:
—        Дослідження умов виникнення та властивостей об'ємного несамостійного розряду;
—        Розробка плазматронреактора та технології рафінування алюмосилікатних сумішей;
—        Розробка та дослідження процесу іонноплазмової цементації;
—        Розробка та дослідження процесу дифузійного хромування;
—        Розробка технології та обладнання для іонношлікерної обробки;
—        Розробка установки та технології високотемпературної обробки вуглецевих волокон;
—        Розробка установки та технології модифікації поверхні скла;
—        Розробка установок та технології підвищення ефективності згоряння палива на теплових електростанціях.