Ви є тут

Головна

Наукова діяльність

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2012.

СТАТЕЙ,  усього за 2013 р.:

6

- з них за авторством молодих учених

1

СТАТЕЙ,  у зарубіжних виданнях, усього за 2013 р.:

0

- з них за авторством молодих учених

0

СТАТЕЙ,  у фахових виданнях, усього за 2013 р.:

6

- з них за авторством молодих учених

1

 • Носенко М.І. Розробка способів гарячої деформації порошкових заготовок при отриманні деталей конструкційного призначення / Носенко М.І., Павлов В.О. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудува-нні, ЗНТУ, ? №1, ? 2013. ? С.72?77.
 • Лятуринський В.О. Моделирование послесварочного напряженно-деформированого состояния коробчатых крановых балок с криволинейными швами / Лятуринський В.О., Сидоренко М.В.    //          Нові матеріали і технології в металургії та машинобудува-нні, ЗНТУ, ? №2. ? 2013. ? С. 94?102.
 • Сидоренко М.В. Обгрунтування методики аналізу залишкових напружень в кранових металоконструкціях та деталях на основі когерентної оптики / Сидоренко М.В., Лятуринський В.О. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія. ? Вип. 137. ? 2013. ? С. 208? 214.
 • Мартовицький Л.М. Sin-приводи в машинобудуванні / Мартовицький Л.М., Курлаєва Ю.С., Кутєпов Б.М. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія. ? Вип. 137. ? 2013. ? С. 294?298.
 • Мартовицький Л.М. Обоснование параметров зубчатого рабочего органа для обработки почвы / Мартовицький Л.М., Гальченко Л.В., Шаніна З.М. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія, Вип. 137. ? 2013. ? С. 315?324.
 • Руднєв О.М. Проблемы мониторинга напряженно-деформированного состояния металлоконструкций подъемных сооружений / Руднєв О.М., Попов В.А., Гудошнік В.О., Носенко М.І., Павлов В.О. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія,        Вип. 137. ? 2013. ? С. 214?221.

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2014, 2013, 2012.

СТАТЕЙ,  усього за 2015 р.:

11

- з них за авторством молодих учених

3

 • Лятуринский, В.А. Остаточные напряжения в тавровых сварных соединениях крановых коробчатых балок [Текст]/ В.А. Лятуринский, М.В. Сидоренко // Подъемно-транспорная техника. ? Одеса, 2015.? №2(46). ? 23-36.
 • Мартовицький, Л.М. Способы упрочнения поверхности малого конуса доменной печи [Текст]/ Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель (ДДТУ)//Сб. Науч. тр./ Днепродзерж. госуд. техн. ун-т, т.?ДДТУ, 2015.?№ 1(26). ?С.32-36.
 • Носенко, М.І. Отримання виробів при гарячому деформуванні порошкових заготовок [Текст]/ М.І. Носенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.? ЗНТУ, 2015.?№2.? С.155-157.
 • Руднєв, О.М. Алгоритм ответственности [Текст]/ О.М. Руднєв, Попов В.А. (ПТАН м.Харьків), Гудошник В.А.(Общество технического надзора ДНЕКС)//Подйомные сооружения. Специальная техника.?Одесса,2015.?№10.? С.10-11.
 • Волков, Г.П. Электрошлакова наплавка порошковым електродом валков гарячей прокатки [Текст]/ Г.П. Волков, Г.І. Камель (ДДТУ), П.П.Макаренко (ДДТУ)//Сб. Науч. тр./ Днепродзерж. госуд. техн. ун-т, т.?ДДТУ,2015.?№ 1(26). ?С.36-40.
 • Лятуринський, В.О. Конструктивна та технологічна оптимізація коробчастих балок кранів мостового типу [Текст]/ В.О. Лятуринський, М.В. Сидоренко // Технологічний аудит та резерви виробництва.?2015.?№5/1(25).?С.20-25.
 • Лятуринський, В.О. Дослідження залишкових напружень зварних з’єднань методом свердлення глухого отвору [Текст]/ В.О. Лятуринський, М.В. Сидоренко //Будівництво, матеріалознавство, машинобудування.?Дніпропетровськ, 2015.?№80.?С.363-369.
 • Методы синтеза кривошипно-ползунного механизма кривошипных прессов [Электронный ресурс].?Современная техника и технологии, 2015, №3.?Режим доступу: http://www.technology.snauka.ru/2015/03/6334
 • Явтушенко, А.В. Задачи и методы синтеза кривошипно-ползунного механизма [Текст]/А.В. Явтушенко// Научный вестник ДГМА: сб. науч. тр./Донбасская госуд. машиностр. академия. Краматорск, 2015.?№1(34).?С.114-119.
 • Явтушенко, А.В. Синтез кривошипно-ползунного механизма по коэффициенту средней скорости [Текст]/А.В. Явтушенко// Научный вестник ДГМА: сб. науч. тр./Донбасская госуд. машиностр. академия. Краматорск, 2015.?№1(16Е).?С.108-115.
 • Явтушенко, А.В. Структурный синтез главных исполнительных механизмов механических прессов [Текст]/А.В. Явтушенко//Обработка металлов давлением: сб. науч. тр./Донбасская госуд. машиностр. академия. Краматорск, 2015. ? №1(40). ? С. 231?236.

СТАТЕЙ,  у зарубіжних виданнях, усього за 2015 р.:

1

- з них за авторством молодих учених

1

 • Лятуринський, В.О. Конструктивна та технологічна оптимізація коробчастих балок кранів мостового типу [Текст]/ В.О. Лятуринський, М.В. Сидоренко // Технологічний аудит та резерви виробництва.?2015.?№5/1(25).?С.20-25.

СТАТЕЙ,  у фахових виданнях, усього за 2015 р.:

10

- з них за авторством молодих учених

2

 • Лятуринский, В.А. Остаточные напряжения в тавровых сварных соединениях крановых коробчатых балок [Текст]/ В.А. Лятуринский, М.В. Сидоренко // Подъемно-транспорная техника. ? Одеса, 2015.? №2(46). ? 23-36.
 • Мартовицький, Л.М. Способы упрочнения поверхности малого конуса доменной печи [Текст]/ Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель (ДДТУ)//Сб. Науч. тр./ Днепродзерж. госуд. техн. ун-т, т.?ДДТУ, 2015.?№ 1(26). ?С.32-36.
 • Носенко, М.І. Отримання виробів при гарячому деформуванні порошкових заготовок [Текст]/ М.І. Носенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.? ЗНТУ, 2015.?№2.? С.155-157.
 • Руднєв, О.М. Алгоритм ответственности [Текст]/ О.М. Руднєв, Попов В.А. (ПТАН м.Харьків), Гудошник В.А.(Общество технического надзора ДНЕКС)//Подйомные сооружения. Специальная техника.?Одесса,2015.?№10.? С.10-11.
 • Волков, Г.П. Электрошлакова наплавка порошковым електродом валков гарячей прокатки [Текст]/ Г.П. Волков, Г.І. Камель (ДДТУ), П.П.Макаренко (ДДТУ)//Сб. Науч. тр./ Днепродзерж. госуд. техн. ун-т, т.?ДДТУ,2015.?№ 1(26). ?С.36-40.
 • Лятуринський, В.О. Дослідження залишкових напружень зварних з’єднань методом свердлення глухого отвору [Текст]/ В.О. Лятуринський, М.В. Сидоренко //Будівництво, матеріалознавство, машинобудування.?Дніпропетровськ, 2015.?№80.?С.363-369.
 • Методы синтеза кривошипно-ползунного механизма кривошипных прессов [Электронный ресурс].?Современная техника и технологии, 2015, №3.?Режим доступу: http://www.technology.snauka.ru/2015/03/6334
 • Явтушенко, А.В. Задачи и методы синтеза кривошипно-ползунного механизма [Текст]/А.В. Явтушенко// Научный вестник ДГМА: сб. науч. тр./Донбасская госуд. машиностр. академия. Краматорск, 2015.?№1(34).?С.114-119.
 • Явтушенко, А.В. Синтез кривошипно-ползунного механизма по коэффициенту средней скорости [Текст]/А.В. Явтушенко// Научный вестник ДГМА: сб. науч. тр./Донбасская госуд. машиностр. академия. Краматорск, 2015.?№1(16Е).?С.108-115.
 • Явтушенко, А.В. Структурный синтез главных исполнительных механизмов механических прессов [Текст]/А.В. Явтушенко//Обработка металлов давлением: сб. науч. тр./Донбасская госуд. машиностр. академия. Краматорск, 2015. ? №1(40). ? С. 231?236.
 • Сочава А.І. До розрахунку деталей машин., що працюють в умовах асиметрії циклу[Текст] / А.І. Сочава, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Р.О. Фролов, О.А. Задорожній // Подьемные сооружения. Специальная техника.- 2020.-№11.- с.17-20.
 • Мартовицький Л.М. Трансформація підйомно-транспортних кранів в роботи[Текст] /  Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, З.М. Шаніна, О.І. Федерякін// Підйомно-транспортна техніка.- 2020.-№3.- с.66-80.
 • Мартовицький Л.М. Точність переміщення зливків металургійними кліщовими кранами [Текст]/  Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, З.М. Шаніна //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.65 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Сочава А.І. Вплив концентрації напружень на механізм втоми металів в умовах асиметрії циклу [Текст]/  А.І. Сочава, В.І. Глушко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.67 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Мартовицький Л.М. Діагональне розміщення призматичних шпонок в з’єднаннях [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, Є.Д.Медведенко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.51 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Сочава А. І. Дослідження циклічної повзучості конструкційних сталей [Текст]/  А.І. Сочава, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.98 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Мартовицький Л. М. Основи проектних розрахунків приводів кранів з граничними параметрами [Текст]/   Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, З.М. Шаніна //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.99-100 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Мартовицький Л. М. Конструктивні особливості грейферів для зачерпування круглих лісоматеріалів[Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, М.О. Бут //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.85 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Сочава А. І. Як концентратор напружень впливає на циклічну втому сталі [Текст]/  А.І. Сочава,  В.І. Глушко, Л.М. Мартовицький,А. О. Сиромолотов //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.85-87 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Мартовицький Л.М. Проектування механізмів підйому кранів граничної вантажопідйомності [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, Г.В. Клименко //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.245 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Мартовицький Л.М. Дослідження доцільності різноманіття металоконструкцій козлових перевантажувачів[Текст]/Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, А.А. Мураховський //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.251 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Сочава, А.І. Вплив асиметрії циклу на величину ефективного коефіцієнта концентрації напружень[Текст]/ А.І. Сочава, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Є.С. Кримов, Р.О. Фролов  //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒ЗНТУ, 2017.‒№1.‒С.70-76.
 • Мартовицький, Л.М. Стійкость стінок коробчатих пролітних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, З. М. Шаніна, Є. В. Коцюк, А.Г. Зеленська //Підйомно-транспортна техніка.‒Одеса, 2017.‒№1(53).‒С.36-41.
 • Мартовицький, Л.М. Проектування механізмів підйому кранів граничної вантажопідйомності [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, С.А. Луговський // Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ? №1(49). ? С. 32-37.
 • Мартовицький, Л.М. Апаратне забезпечення для дослідження динаміки руху мостового крана [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава // Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ?№2(50).?С. 17-24.
 • Мартовицький, Л.М. Подовження ресурсу роботи прогінних балок важкозавантажених кранів [Текст]/ Л.М. Мартовицький, О.М. Руднєв, А.І, Сочава, В.І. Глушко//Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2016.?С.149-150. 
 • Мартовицький, Л.М. Подовження ресурсу важкозавантажених прогінних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, О.М. Руднєв, Г.В. Клименко, М.С. Мулін, О.П. Коваленко //Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ? №3(51). ? С. 27-35.
 • Сочава А.І. Дослідження низьколегованих сталей на опір втомі в умовах асиметрії циклу / Сочава А.І, Глушко В.І., Мартовицький Л.М., Курлаєва Ю.С. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, ЗНТУ. ? 2012. ? №1. ? С. 55?60.
 • Мартовицкий Л.М. Конструктивные и эксплуатационные предпосылки создания подъемно-транспортных кранов-роботов в машиностроении /Л.М. Мартовицкий, В.И. Глушко, А.И. Сочава, И.А. Федерякин, Л.В. Гальченко, З.М. Шанина, А.В. Клименко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні № 1, 2010.
 • Мартовицький Л.М. Використання теорії вкладань та покриттів до розкрою листових матеріалів при виготовленні металоконструкцій ПТМ/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, А.В. Клименко// Науково-технічний та виробничий журнал «Підйомно-транспортна техніка» №3 (31), 2009.
 • Сочава А.І. Опір втомі сталі 09Г2С в умовах асиметрії циклу /А.І.Сочава, В.І.Глушко, Л.М.Мартовицький, О.М.Сакара//Збірка матеріалів XI Міжнародної науково-технічної конференції. Запоріжжя. 8-10 жовтня 2008 р., с. 101-103.
 • Сочава А.І. Вплив рівно-середніх напружень па опір втомі низьколегованих сталей./ А.І.Сочава, В.І.Глушко, Л.М. Мартовицький, О.М. Сакара // Підйомно-транспортна техніка-№3-2008 р., с.45-54.
 • Мартовицький Л.М. Лінії впливу для системи із змінною статичною визначеністю/Л.М.Мартовицький, А.І.Сочава, Д.В.Кугай.//Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, ЗНТУ.-№2-2008р.
 • Руднєв О.М. Методи визначення напружень мостових кранів [Текст]/ О.М. Руднєв, В.О.Лятуринський //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.67-70 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Руднєв О.М. Проблеми моніторингу напружено-деформованого стану металоконструкцій вантажопідіймальних кранів  і паспорти    магнітного контролю [Текст]/ О.М. Руднєв, В.С. Базаря //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.62 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Руднєв О. М. Дослідження можливості подовження терміну експлуатації прогінних кранових балок[Текст]/  О.М. Руднєв, Л.М. Мартовицький //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.111-113 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Руднєв О. М. Дослідження роботи редукторів з великим передатним числом в механізмах підйому при екстремальних умовах експлуатації[Текст]/  О.М. Руднєв, А. О. Путятін//Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.89-91 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Руднєв О.М. Вплив стану екології в металургійному виробництві на корозію металоконструкцій[Текст]/О.М. Руднєв, Л.М. Мартовицький, О.Е. Гришун //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.252-253 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Руднєв, О.М. Промышленная безопасность и уровень подготовки научно-технических и управленческих кадров [Текст]/ О.М. Руднєв // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 228-229 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Мартовицький, Л.М. Подовження ресурсу важкозавантажених прогінних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, О.М. Руднєв, Г.В. Клименко, М.С. Мулін, О.П. Коваленко //Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ? №3(51). ? С. 27-35.
 • Руднєв, О.М. Алгоритм ответственности [Текст]/ О.М. Руднєв, Попов В.А. (ПТАН м.Харьків), Гудошник В.А.(Общество технического надзора ДНЕКС)//Подйомные сооружения. Специальная техника.?Одесса,2015.?№10.? С.10-11.
 • Руднєв О.М. Проблемы мониторинга напряженно-деформированного состояния металлоконструкций подъемных сооружений / Руднєв О.М., Попов В.А., Гудошнік В.О., Носенко М.І., Павлов В.О. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія,        Вип. 137. ? 2013. ? С. 214?221.
 • Руднєв О.М. О состоянии диагностики грузоподъемных кранов: Почему упал мостовой кран на ОАО ФСК «Море» / Руднєв О.М., Мартовицький Л.М. // Подъемные сооружения. Специальная техника, НТА «Подъемные сооружения», г. Одесса, ? 2012. С. 7?10.
 • Руднєв О.М. Время уходит, проблемы остаются. Почему появляются  неполноценные заключения по технической диагностике подъемно- транспортной техники? / Руднєв О.М., Попов В.А. //          Подъемные сооружения. Специальная техника, НТА «Подъемные сооружения», г. Одесса. ? 2012. ? №6. ? С. 14?18.
 • Руднєв О.М. Аналіз напруженого стану мостових кранів / Руднєв О.М. , Лятуринский В.О. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія,        Вип. 133. ? 2012. ? С. 246?248.
 • Руднев А.М. Экология и рудные перегружатели         / Руднев А.М., Лятуринский В.А. //      Сборник научных трудов Вестник СевНТУ. – 2011. – №120. – С. 258–264.
 • Сидоренко М.В. САЕ-поддержка жизненного цикла кранов ферменной конструкции на этапе эксплуатации/М.В.Сидоренко, В.И.Глушко, А.М.Руднев, Б.Н.Кутепов, А.И.Вильчек // Подъемно-транспортная техника. №2. – 2010.
 • Руднев А.М. Напряженно-деформированное состояние узла соединения главных и концевых балок стыковой конструкции мостовых кранов / А.М. Руднев, М.В. Сидоренко, Б.Н. Кутепов // Подъемно-транспортная техника. – 2007р. – №1. – с. 71-76.
 • Руднев А..М. Напряженно-деформированное состояние узла соединения главных и концевых балок этажной конструкции мостовых кранов / А.М. Руднев, М.В. Сидоренко, Б.Н. Кутепов // Подъемно-транспортная техника. – 2007р. – №2. – с. 30-34.
 • Сидоренко М.В. Акустико-эмиссионный контроль узлов соединения главных и концевых балок мостовых кранов / М.В. Сидоренко, А.М. Руднев // Нові матеріали і технології в металлургії та машинобудуванні. – 2007р. – №2.- с. 40-45.
 • Сидоренко М.В. Определение остаточной долговечности узлов соединения главных и концевых балок мостовых кранов с использование метода акустических эмиссии. / М.В. Сидоренко, А.М. Руднев.// Восточно-европейский журнал передовых технологий.-№4.-2007.-с.34-37.
 • Клименко Г.В. Вплив попереднього підігріву на післязварний стан поясного з'єднання коробчастої балкив [Текст]/ Г.В. Клименко, В.О.Лятуринський, М.В. Сидоренко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.70-72 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Сидоренко М. В. Дослідження методів для визначення напруженого стану металоконструкцій мостових кранів [Текст]/   М.В. Сидоренко, Г.В. Клименко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.102-104 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Лятуринський В. О. Вплив швидкості накладання валику на післязварний стан поясного з'єднання коробчастої балки [Текст]/ В. О. Лятуринський, М.В. Сидоренко, Г.В. Клименко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.105-106 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Лятуринський В.О. Вплив товщин листових елементів коробчастої балки на післязварний стан поясного з'єднання [Текст]/В.О. Лятуринський, М.В. Сидоренко //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.246 -248 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Фролов Р.О. Модернізація системи керування дослідних стендів МКВ-К [Текст]/Р.О. Фролов, М.В. Сидоренко,О.О. Зборовський //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.254 -255 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Лятуринский, В. А. Оптимізація технологічного стану поясних зварних з'єднань коробчастих балок [Текст]/ В.О. Лятуринський, М.В. Сидоренко// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 222-224 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Фролов, Р.О. Стенд для определения максимальных нагрузок в точках страховки систем для промышленного альпинизма на основе микроконтроллера STM32F [Текст]/ Р.О. Фролов, М.В. Сидоренко, А.І. Куліш (ст. гр. М-313) //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с.230 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Сидоренко, М.В. Приборное и методическое обеспечение измерения остаточных напряжений в областях высокоградиентных полей [Текст]/ М.В. Сидоренко, Д.В. Павленко (каф. ТАД),   В.А. Лятуринский // Приборостроение — 2016 : IX міжн. наук-техн. конф., 23-25 ноября 2016 г.: тези доповіді рос. мовою.  – Мінськ. – С.90-91.
 • Лятуринский, В. А. Проектирование и изготовление коробчатых балок мостовых кранов с учетом сварочных остаточных напряжений  [Текст]/ В.О. Лятуринський, М.В. Сидоренко//Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2016. С.145-148.
 • Лятуринский, В.А. Остаточные напряжения в тавровых сварных соединениях крановых коробчатых балок [Текст]/ В.А. Лятуринский, М.В. Сидоренко // Подъемно-транспорная техника. ? Одеса, 2015.? №2(46). ? 23-36.
 • Лятуринський, В.О. Конструктивна та технологічна оптимізація коробчастих балок кранів мостового типу [Текст]/ В.О. Лятуринський, М.В. Сидоренко // Технологічний аудит та резерви виробництва.?2015.?№5/1(25).?С.20-25.
 • Лятуринський, В.О. Дослідження залишкових напружень зварних з’єднань методом свердлення глухого отвору [Текст]/ В.О. Лятуринський, М.В. Сидоренко //Будівництво, матеріалознавство, машинобудування.?Дніпропетровськ, 2015.?№80.?С.363-369.
 • Лятуринский В.О. Технологическое напряженное состояние коробчатой краной балки с учетом наложения нескольких сварных швов / Лятуринский В.О., Сидоренко М.В. // "Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія,  Вип. 148. ? 2014. ? С. 154?160.
 • Лятуринський В.О. Моделирование послесварочного напряженно-деформированого состояния коробчатых крановых балок с криволинейными швами / Лятуринський В.О., Сидоренко М.В.    //          Нові матеріали і технології в металургії та машинобудува-нні, ЗНТУ, ? №2. ? 2013. ? С. 94?102.
 • Сидоренко М.В. Обгрунтування методики аналізу залишкових напружень в кранових металоконструкціях та деталях на основі когерентної оптики / Сидоренко М.В., Лятуринський В.О. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія. ? Вип. 137. ? 2013. ? С. 208? 214.
 • Вільчек О.І. Исследование влияния покрытия латунью стали 16Х3НВФМБ-Ш на ее контактную выносливость       / Вільчек О.І., Замковой В.Є., Єдінович А.Б., Сидоренко М.В. // Вісник двигунобудування. – 2011. – №1. – С. 166–169.
 • Вільчек О.І. Исследование влияния типа масла на контактную выносливость цементируемых сталей       / Вільчек О.І., Шевченко С.Н., Сидоренко М.В. //          «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні». – 2011. – №1. – С.81–85.
 • Сидоренко М.В. САЕ-поддержка жизненного цикла кранов ферменной конструкции на этапе эксплуатации/М.В.Сидоренко, В.И.Глушко, А.М.Руднев, Б.Н.Кутепов, А.И.Вильчек // Подъемно-транспортная техника. №2. – 2010.
 • Вильчек А.И. Исследование контактной выносливости комплексно-легированных теплостійких сталей/ А.И.Вильчек, М.В.Сидоренко// Вестник СевНТУ. – 2010.
 • Вильчек А.И. Исследование влияния покрытия латунью стали 16ХЗНВФМБ-Ш на ее контактную выносливость/А.И.Вильчек, М.В.Сидоренко, В.Е.Замковой, А.Б.Единович//Вестник двигателестроения. – 2010.
 • Вильчек А.И. Исследование влияния типа масла на контактную выносливость цементуемых сталей / А.И.Вильчек, М.В.Сидоренко, С.Н.Шевченко // Вестник двигателестроения. – 2010.
 • Руднев А.М. Напряженно-деформированное состояние узла соединения главных и концевых балок стыковой конструкции мостовых кранов / А.М. Руднев, М.В. Сидоренко, Б.Н. Кутепов // Подъемно-транспортная техника. – 2007р. – №1. – с. 71-76.
 • Руднев А..М. Напряженно-деформированное состояние узла соединения главных и концевых балок этажной конструкции мостовых кранов / А.М. Руднев, М.В. Сидоренко, Б.Н. Кутепов // Подъемно-транспортная техника. – 2007р. – №2. – с. 30-34.
 • Сидоренко М.В. Акустико-эмиссионный контроль узлов соединения главных и концевых балок мостовых кранов / М.В. Сидоренко, А.М. Руднев // Нові матеріали і технології в металлургії та машинобудуванні. – 2007р. – №2.- с. 40-45.
 • Сидоренко М.В. Определение остаточной долговечности узлов соединения главных и концевых балок мостовых кранов с использование метода акустических эмиссии / М.В. Сидоренко, А.М. Руднев.// Восточно-европейский журнал передовых технологий.-№4.-2007.-с.34-37.
 • Носенко М.І. Вплив гарячої деформації на рівень механічних властивостей порошкового титану [Текст]/  М.І. Носенко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.66 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Носенко М.І. Вплив технологічних методів на надійну роботу конічних трибовузлів промислового транспорту [Текст]/ М.І. Носенко, Г.І. Камель, В.Є. Мілонін, Д.Р. Карамушка //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.53-55 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Носенко М.І. Виготовлення обичайки армованої рівномірно розподіленими за об’ємом зернами карбідів, борідів, нітридів і силіцидів різних металів [Текст]/ М.І. Носенко, Г.І. Камель, Р.Ю. Білий, Є.О. Жабіна //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.55-57 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Носенко М. І. Дослідження формозміни в процесі гарячої деформації порошкових заготовок [Текст]/   М. І. Носенко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.101-102 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Носенко М. І. Особливості зварювання литого сталевого корпусу зі втулкою з монель-металу, отриманої відцентровим литтям [Текст]/   М.І. Носенко,П.С. Сезоненко, Г.І. Камель,  В.С. Коляда //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.94-96 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Носенко М. І. Дослідження методики вимірювання зношування деталей конічних трибовузлів [Текст]/   М.І. Носенко,А.В. Лаговський, Г.І. Камель,  Д.Р. Карамушка //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.96-98 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Носенко М.І. Вплив конструктивних особливостей штампового оснащення на ущільнення порошкового матеріалу[Текст]/ М.І. Носенко//Неметалеві включення і гази у ливарних сплавах: Збірник тез 15 міжнародної наук.техн. конференції м.Запоріжжя, 11-12 жовтня 2018р.: тези доповіді укр. мовою.‒С.311-312.
 • Носенко М.І. Особливості деформування порошкових заготовок при гарячому штампування із елементами витікання [Текст]/М.І. Носенко //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.250 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Носенко М.І. Дослідження процесу ущільнення порошкового титану при гарячому деформуванні [Текст]/М.І. Носенко, О.В. Зирянова //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.255 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Носенко, М.І.Розподіл здеформованого стану по об’єму порошкової заготовки при гарячому штампуванні [Текст]/ М.І. Носенко, В.О. Завєдєєв (ст.гр. М-135сп) // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 241 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Камель, Г.І. Исследование материалов для изготовления деталей конических трибосистем [Текст]/ Г.І. Камель (ДДТУ), М.І. Носенко, Р.В. Бігняк (ст. гр.ТУЗ-14-1-1д) //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с.237 -239- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Камель, Г.І. Особливості спрацювання деталей конічних трибосистем в екстремальних умовах [Текст]/ Г.І. Камель (ДДТУ), М.І. Носенко, Д.А. Полянський, Ю.Ю Скрипка (ст. гр. ТУЗ-14-1д)//Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с.231 -233- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Носенко, М.І. Вплив здеформованого стану на ущільнення порошкового титану в процесі гарячої деформації [Текст]/ М.І. Носенко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 226-227 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Носенко, М.І. Особливості формування структури порошкового титану в процесі гарячої деформації [Текст]/ М.І. Носенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒  ЗНТУ, 2016.‒№2.‒ С.55-65.
 • Носенко, М.І. Раціональний вибір параметрів та схем гарячої деформації при отриманні порошкових титанових матеріалів різного експлуатаційного призначення [Текст]/ М.І. Носенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.?  ЗНТУ, 2015.?№2.? С.54-64.
 • Носенко, М.І. Аналіз закономірностей формування структури порош- кового титану в процесі гарячого штампування пористих заготовок [Текст]/ М.І.Носенко// Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні: ІV міжн. наук-практ. конф. ЗНТУ, 03-04 листопада 2016р.: тези доповіді укр. мовою.- АТ „Мотор Січ”.- Запоріжжя, 2016 р. –С.146-147.
 • Носенко, М.І. Дослідження нагріву порошкових титанових матеріалів в технології гарячого штампування [Текст]/ М.І. Носенко//Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2016.?С.144-145.
 • Носенко, М.І. Отримання виробів при гарячому деформуванні порошкових заготовок [Текст]/ М.І. Носенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.? ЗНТУ, 2015.?№2.? С.155-157.
 • Носенко М.І. Розробка способів гарячої деформації порошкових заготовок при отриманні деталей конструкційного призначення / Носенко М.І., Павлов В.О. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудува-нні, ЗНТУ, ? №1, ? 2013. ? С.72?77.
 • Носенко М.І. Оптимізація процесів гарячої деформації пористих заготовок з порошків титану, міді, алюмінію при отриманні деталей конструкційного призначення / М.І. Носенко, В.О. Павлов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – ЗНТУ, 2011. – №2. – С. 79–82.
 • Носенко М.І. Вплив технологічних параметрів на формування структури порошкового титану [текст] /М.І. Носенко // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» - ЗНТУ, 2010.
 • Носенко М.І. Застосування системи компас 3Д при проектуванні деталей машин [текст] /М.І. Носенко // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2010.
 • Носенко М.І. Дослідження механічних властивостей порошкових титанових матеріалів при гарячому штампуванні [текст] /М.І. Носенко, В.О. Павлов // Міжнародна науково-техн. конф. «Нові сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів». – ЗНТУ, 2008.

 • Носенко М.І. Дослідження формування структури порошкових титанових матеріалів при гарячому деформуванні [текст] /М.І. Носенко, В.О. Павлов // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2008. – т.1. – С.100-103.

 • Носенко М.І. Формування структури порошкових конструкційних титанових матеріалів при гарячому штампуванні [текст] / М.І. Носенко, В.О. Павлов, О.П. Ляшенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – ЗНТУ, 2008. – №2. – С.14-16.

 • Носенко М.І. Вплив технологічних параметрів гарячого штампування на механічні властивості порошкових титанових матеріалів [текст] /М.І. Носенко, В.О. Павлов // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2007, – т.1. – С.89-90.

 • Носенко М.І. Отримання конструкційних титанових матеріалів при гарячому штампуванні / Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007р., №1.- с.89-93.

 • Павлов В.О. Перспективні технологічні процеси порошкової металургії. /В.О. Павлов, О.П. Ляшенко, М.І. Носенко.// Перспективні технологічні процеси порошкової металургії. Тези доповідей міжнародної-технічної конференції «Машини і пластична деформація металів». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007р.-90с.

 • Формування структури та механічних властивостей порошкового титану в процесі гарячої деформації [текст] /М.І. Носенко, В.О. Павлов // Науково-техн. конф. «Тиждень науки» – ЗНТУ, 2006. – т.1. – С.89-91.

 • Носенко М.І. Дослідження гарячого штампування порошкових заготовок/ М.І.Носенко, В.О.Павлов// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2006, №2. – с. 51 – 55.

 

Публікації:

 • Волков Г. П. Беззразкові методи оцінки механічних характеристик металів [Текст]/  Г.П. Волков //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.64 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Волков Г. П. Ринок профнастилу як «ринок лимонів» в українів [Текст]/  Г.П. Волков, В.Е. Ігнатенко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.49 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Волков Г.П. Дослідження гідравлічної транспортної  системи целюлозно-паперового виробництва [Текст]/ Г.П. Волков, Г.І. Камель,А.Г. Гімранов, Н.В. Адамович //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.57-59 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Волков Г.П. Деякі напрямки підвищення надійності роторних живильників целюлозно-паперового виробництва [Текст]/ Г.П. Волков, Г.І. Камель,О.В. Сакун, Д.С. Любченко //Тиждень науки-2020. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. – с.59 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-259-4.
 • Волков Г. П. Логістика виробничих процесів та планування трудових ресурсів в реальному секторі економіки [Текст]/ Г.П. Волков //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.107-108 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Волков Г. П. Парк меліоративних машин в аграрному секторі України[Текст]/  Г. П. Волков, Л. О. Тарабан //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.91-93 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Волков Г.П. Електропривод у сільськогосподарських машинах [Текст]/Г.П. Волков //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.248-250 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Камель, Г.І. Комбінований спосіб відновлення деталей конічних трибосистем [Текст]/ Г.І. Камель (ДДТУ), Г.П. Волков, М.С. Устіменко, А.Ю. Сіваков (ст. гр. ТУЗ-14-1д)//Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с.233 -234- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

 • Камель, Г.І. Изготовление рубашки конической трибосистемы фирмы «Камюр» центробежным литьем [Текст]/ Г.І. Камель (ДДТУ), Г.П. Волков, Г.Е. Рожко (ст. гр. ТУЗ-14-1д), Є.С. Таран(ст. гр. ТУЗ-15-1д) //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с.235 -237- 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

 • Волков, Г.П. Особенности работы раздельного привода механизма передвижения козлового крана [Текст]/ Г.П. Волков // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 224-226 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

 • Волков, Г.П. Электрошлакова наплавка порошковым електродом валков гарячей прокатки [Текст]/ Г.П. Волков, Г.І. Камель (ДДТУ), П.П.Макаренко (ДДТУ) // Сб. Науч. тр./ Днепродзерж. госуд. техн. ун-т, т. ? ДДТУ, 2015. ? № 1(26). ? С.36-40.
 • Волков, Г.П. Исследование эксперементальных характеристик привода промышленного транспорта [Текст] / Г.П. Волков, Г.І. Камель (ДДТУ), П.С. Ивченко (ДДТУ), Я.А.Невойса (ДДТУ)//Сб. Науч. тр./ Днепродзерж. госуд. техн. ун-т, т. ? ДДТУ, 2015. ? № 1 (26). ? С.68-71.
 • Камель Г.И. Автоматизация контроля и регулирования непрерывной загрузки измельченной древесины в область высокого давления / Камель Г.И., Яковлева А.Г., Волков Г.П., Ершов А.В. // Вестник ХНТУСХ им. П. Василенко, Харьков. – 2011. – Выпуск 115. – С. 192–198.
 • Волков, Г.П. Перспектива використання електрогідравлічного привода в машинобудуванні [Текст]/ Г.П. Волков, К.О. Рупіч (ст. гр. М-311) //Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13-17 квітня 2015р., в 4 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2015.?С.260.

Патенти:

 • Пат.110755 Україна. Шнековий бур для формування отворів у грунті/ Білий Є.Т.(каф. ОМТ), Волков Г.П.(Україна); заявл. 03.09.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. №3.- Режим доступу: http://www. ukrpatent.org

Публікації:

 • Martovitsky L. Influence of crane beams mass loss on their dynamic behavior / Leonid Martovitskii, Vasiliy Glushko, Zoja Shaninа, Elena Syvachuk // IJAREM.- ISSN:2456‒2033, 2019.‒ Vol.05.Issue 11‒ p.30‒37.
 • Martovitsky L. Modern methods of box-shaped crane beams design / Leonid Martovitskii, Vasiliy Glushko, Zoja Shaninа,Olga Kalantaeva // IJAREM.‒ ISSN:2456‒2033, 2019.‒Vol.05.Issue 05‒ p.23‒26.
 • Сочава А. І. Дослідження циклічної повзучості конструкційних сталей [Текст]/  А.І. Сочава, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.98 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Мартовицький Л. М. Основи проектних розрахунків приводів кранів з граничними параметрами [Текст]/   Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, З.М. Шаніна //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.99-100 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Мартовицький Л. М. Основи проектних розрахунків приводів кранів з граничними параметрами [Текст]/   Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель, В.І. Глушко, З.М. Шаніна //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.109-110 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Мартовицький Л. М.  Спосіб відновлення і зміцнення долот лемешів плуга[Текст]/   Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель, В.І. Глушко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.110-111 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Руднєв О. М. Дослідження можливості подовження терміну експлуатації прогінних кранових балок[Текст]/  О.М. Руднєв, Л.М. Мартовицький //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.111-113 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Мартовицький Л. М. Конструктивні особливості грейферів для зачерпування круглих лісоматеріалів[Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, М.О. Бут //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.85 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Сочава А. І. Як концентратор напружень впливає на циклічну втому сталі [Текст]/  А.І. Сочава,  В.І. Глушко, Л.М. Мартовицький,А. О. Сиромолотов //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.85-87 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Мартовицький Л. М. Спосіб відновлення і зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин [Текст]/   Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель,  З.М. Шаніна, Д.В. Гаврилов, Б.С. Онежко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.93-94 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Шаніна З.М. Особливості механіки подрібнення грунтового шару при обробці його зубчастим робочим органом[Текст]/ З.М. Шаніна, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒ ЗНТУ, 2018.‒№1.‒ С.108-112.
 • Martovitskii L. Mathematical description of the toothed working tool surface for sail treatment/Leonid Martovitskii, Zoja Shaninа, Olga Kalantaieva // IGM Publication.‒ ISSN-2348, 2018.‒Vol.06.Issne 08//August/‒ p.1837-1843.
 • Мартовицький Л.М. Нова кострукція ковша екскаватора [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Г.І. Камель //Неметалеві включення і гази у ливарних сплавах: Збірник тез 15 міжнародної наук.техн. конференції м.Запоріжжя, 11-12 жовтня 2018р.: тези доповіді укр. мовою.‒С.255-258.
 • Мартовицький Л.М. Проектування механізмів підйому кранів граничної вантажопідйомності [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, Г.В. Клименко //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.245 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Мартовицький Л.М. Дослідження доцільності різноманіття металоконструкцій козлових перевантажувачів[Текст]/Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, А.А. Мураховський //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.251 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Руднєв О.М. Вплив стану екології в металургійному виробництві на корозію металоконструкцій[Текст]/О.М. Руднєв, Л.М. Мартовицький, О.Е. Гришун //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.252-253 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Мартовицький, Л.М. Стійкость стінок коробчатих пролітних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, З. М. Шаніна, Є. В. Коцюк, А.Г. Зеленська //Підйомно-транспортна техніка.‒Одеса, 2017.‒№1(53).‒С.36-41.
 • Сочава, А.І. Вплив асиметрії циклу на величину ефективного коефіцієнта концентрації напружень[Текст]/ А.І. Сочава, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Є.С. Кримов, Р.О. Фролов //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒ЗНТУ, 2017.‒№1.‒С.70-76.
 • Мартовицький, Л.М. Критичний стан кранових металоконструкцій [Електронний ресурс] /Л.М. Мартовицький, О.М., Сочава, В.І. Глушко, Г.В. Клименко, З.М. Шаніна // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 220-221 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Сочава, А.І. Вплив концентрації напружень на опір втомі низьковуглецевої сталі в умовах асиметрії циклу [Текст]/ А.І. Сочава, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Р.О. Фролов //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 221 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Мартовицький, Л.М. Проектування механізмів підйому кранів граничної вантажопідйомності [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, С.А. Луговський // Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ? №1(49). ? С. 32-37. 
 • Мартовицький, Л.М. Апаратне забезпечення для дослідження динаміки руху мостового крана [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава // Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ?№2(50).?С. 17-24.
 • Мартовицький, Л.М. Подовження ресурсу важкозавантажених прогінних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, О.М. Руднєв, Г.В. Клименко, М.С. Мулін, О.П. Коваленко //Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ? №3(51). ? С. 27-35.
 • Мартовицький, Л.М. Способы упрочнения поверхности малого конуса доменной печи [Текст]/ Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель (ДДТУ)//Сб. Науч. тр./ Днепродзерж. госуд. техн. ун-т, т.?ДДТУ, 2015.?№ 1(26). ?С.32-36.
 • Гальченко Л.В. Динамические свойства крановых балок с переменными массой и жесткостью / Гальченко Л.В., Мартовицький Л.М., Глушко В.І., Шаніна З.М.       //        Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія.  ?Вип. 148. ? 2014. ? С.105?111.        
 • Мартовицький Л.М. Дослідження експлуатаційних навантажень важких кранів / Мартовицький Л.М., Глушко В.І., Шаніна З.М. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія,  Вип. 148. ? 2014. ? С. 99?104.
 • Мартовицький Л.М. Sin-приводи в машинобудуванні / Мартовицький Л.М., Курлаєва Ю.С., Кутєпов Б.М. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія. ? Вип. 137. ? 2013. ? С. 294?298.
 • Мартовицький Л.М. Обоснование параметров зубчатого рабочего органа для обработки почвы / Мартовицький Л.М., Гальченко Л.В., Шаніна З.М. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія, Вип. 137. ? 2013. ? С. 315?324.
 • Мартовицький Л.М. Важільний привід для ділильних столів / Мартовицький Л.М., Курлаєва Ю.С., Кутєпов Б.М., Мельник Д.О. //          Нові матеріали і технології в металургії та машинобудува-нні, ЗНТУ. ? 2012. ? №1. ? С. 130?132.
 • Сочава А.І. Дослідження низьколегованих сталей на опір втомі в умовах асиметрії циклу / Сочава А.І, Глушко В.І., Мартовицький Л.М., Курлаєва Ю.С. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, ЗНТУ. ? 2012. ? №1. ? С. 55?60.
 • Мартовицький Л.М. Математическая модель поверхности зубчатого рабочего органа для обработки почвы        / Мартовицький Л.М., Гальченко Л.В., Шаніна З.М. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, ЗНТУ, 2012. ? №1. ? С. 139?143.
 • Мартовицький Л.М. Стабілізація траєкторії руху мостових кранів. / Л.М. Мартовицький, Г.В. Клименко // Науково-технічний та виробничий журнал «Підйомно-транспортна техніка» 1 (30), 2010.
 • Мартовицкий Л.М. Конструктивные и эксплуатационные предпосылки создания подъемно-транспортных кранов-роботов в машиностроении /Л.М. Мартовицкий, В.И. Глушко, А.И. Сочава, И.А. Федерякин, Л.В. Гальченко, З.М. Шанина, А.В. Клименко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні № 1, 2010.
 • Мартовицький Л.М. Використання теорії вкладань та покриттів до розкрою листових матеріалів при виготовленні металоконструкцій ПТМ/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, А.В. Клименко// Науково-технічний та виробничий журнал «Підйомно-транспортна техніка» №3 (31), 2009.
 • Сочава А.І. Опір втомі сталі 09Г2С в умовах асиметрії циклу /А.І.Сочава, В.І.Глушко, Л.М.Мартовицький, О.М.Сакара//Збірка матеріалів XI Міжнародної науково-технічної конференції. Запоріжжя. 8-10 жовтня 2008 р., с. 101-103.
 • Сочава А.І. Вплив рівно-середніх напружень па опір втомі низьколегованих сталей./ А.І.Сочава, В.І.Глушко, Л.М. Мартовицький, О.М. Сакара // Підйомно-транспортна техніка-№3-2008 р., с.45-54.
 • Мартовицький Л.М. Лінії впливу для системи із змінною статичною визначеністю/Л.М.Мартовицький, А.І.Сочава, Д.В.Кугай.//Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, ЗНТУ.-№2-2008р.

Патенти:

 • Пат.104691 Україна. Спосіб підвищення ресурсу важко завантажених прогінних кранових балок/ Л.М.Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, О.М. Руднєв, О.П. Коваленко, М.С. Мулін (Україна); заявл. 03.09.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. №3.- Режим доступу: http://www. ukrpatent.org
 • Пат.104692 Україна. Прогінна балка вантажопідйомного крана/ Л.М.Мартовицький, В.І. Глушко, З.М. Шаніна, А.Г. Зеленська (Україна); заявл. 03.09.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. №3.- Режим доступу: http://www. ukrpatent.org

Публікації:

 • Сочава А. І. Дослідження циклічної повзучості конструкційних сталей [Текст]/  А.І. Сочава, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.98 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Мартовицький Л. М. Основи проектних розрахунків приводів кранів з граничними параметрами [Текст]/   Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, З.М. Шаніна //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.99-100 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Мартовицький Л. М.  Спосіб відновлення і зміцнення долот лемешів плуга[Текст]/   Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель, В.І. Глушко //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.110-111 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Мартовицький Л. М. Конструктивні особливості грейферів для зачерпування круглих лісоматеріалів[Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, М.О. Бут //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.85 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Сочава А. І. Як концентратор напружень впливає на циклічну втому сталі [Текст]/  А.І. Сочава,  В.І. Глушко, Л.М. Мартовицький,А. О. Сиромолотов //Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с.85-87 -1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-219-8.
 • Шаніна З.М. Особливості механіки подрібнення грунтового шару при обробці його зубчастим робочим органом[Текст]/ З.М. Шаніна, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒ ЗНТУ, 2018.‒№1.‒ С.108-112.
 • Мартовицький Л.М. Нова кострукція ковша екскаватора [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Г.І. Камель //Неметалеві включення і гази у ливарних сплавах: Збірник тез 15 міжнародної наук.техн. конференції м.Запоріжжя, 11-12 жовтня 2018р.: тези доповіді укр. мовою.‒С.255-258.
 • Мартовицький Л.М. Проектування механізмів підйому кранів граничної вантажопідйомності [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, Г.В. Клименко //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.245 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Мартовицький Л.М. Дослідження доцільності різноманіття металоконструкцій козлових перевантажувачів[Текст]/Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, А.А. Мураховський //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - с.251 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 • Мартовицький, Л.М. Стійкость стінок коробчатих пролітних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, З. М. Шаніна, Є. В. Коцюк, А.Г. Зеленська //Підйомно-транспортна техніка.‒Одеса, 2017.‒№1(53).‒С.36-41.
 • Сочава, А.І. Вплив асиметрії циклу на величину ефективного коефіцієнта концентрації напружень

  [Текст]/ А.І. Сочава, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Є.С. Кримов, Р.О. Фролов //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒ЗНТУ, 2017.‒№1.‒С.70-76.

 • Мартовицький, Л.М. Критичний стан кранових металоконструкцій [Електронний ресурс] /Л.М. Мартовицький, О.М., Сочава, В.І. Глушко, Г.В. Клименко, З.М. Шаніна // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 220-221 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

 • Сочава, А.І. Вплив концентрації напружень на опір втомі низьковуглецевої сталі в умовах асиметрії циклу [Текст]/ А.І. Сочава, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Р.О. Фролов //Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с. 221 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

 • Мартовицький, Л.М. Стійкість стінок коробчастих прогінних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, С.Б. Подолянчук (ст. гр. М-313)//Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - с.229 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

 • Мартовицький, Л.М. Стійкость стінок коробчатих пролітних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, З. М. Шаніна, Є. В. Коцюк, А.Г. Зеленська //Підйомно-транспортна техніка.‒Одеса, 2017.‒№1(53).‒С.36-41.
 • Сочава, А.І. Вплив асиметрії циклу на величину ефективного коефіцієнта концентрації напружень[Текст]/ А.І. Сочава, Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, Є.С. Кримов, Р.О. Фролов  //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.‒ЗНТУ, 2017.‒№1.‒С.70-76.
 • Мартовицький, Л.М. Проектування механізмів підйому кранів граничної вантажопідйомності [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, С.А. Луговський // Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ? №1(49). ? С. 32-37. 
 • Мартовицький, Л.М. Апаратне забезпечення для дослідження динаміки руху мостового крана [Текст] / Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава // Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ? №2(50). ? С. 17-24. 
 • Мартовицький, Л.М. Подовження ресурсу важкозавантажених прогінних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, О.М. Руднєв, Г.В. Клименко, М.С. Мулін, О.П. Коваленко // Підйомно-транспортна техніка.?Одеса, 2016. ? №3(51). ? С. 27-35.
 • Мартовицький, Л.М. Подовження ресурсу роботи прогінних балок важкозавантажених кранів [Текст]/ Л.М. Мартовицький, О.М. Руднєв, А.І, Сочава, В.І. Глушко//Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді. ? Запоріжжя, 2016. ? С. 149-150. 
 • Мартовицький, Л.М. Діагностування втомних пошкоджень в прогінних балках мостових кранів та попередження їх руйнування [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І, Сочава, В.І. Глушко // Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді. ? Запоріжжя, 2016. ? С. 150-151.
 • Мартовицький, Л.М. Дослідження зносу опорно-ходових коліс мостових кранів комбінату «Запоріжсталь» [Текст] / Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, М.А. Уманський (ст. гр. М-321м) // Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р., в 5 томах, т.1: тези доповіді. ? Запоріжжя, 2016. ? С.152.
 • Руднєв, О.М. Сучасне забезпечення контролю залишкових напружень при виробництві вантажопідйомних кранів  [Текст]/О.М. Руднєв,  М.В. Сидоренко,В.І. Глушко, В.О. Лятуринський //Тиждень науки: внутривузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13-17 квітня 2015р., в 4 томах, т.1: тези доповіді.?Запоріжжя, 2015.?С.254-255.
 • Гальченко Л.В. Динамические свойства крановых балок с переменными массой и жесткостью / Гальченко Л.В., Мартовицький Л.М., Глушко В.І., Шаніна З.М. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія,  Вип. 148,СНТУ, 2014-с.105-111.
 • Мартовицький Л.М. Дослідження експлуатаційних навантажень важких кранів / Мартовицький Л.М., Глушко В.І., Шаніна З.М. // Вісник СевНТУ: Механіка, енергетика, екологія,  Вип. 148,СНТУ, 2014-с.99-104.

Патенти:

 • Пат.104691 Україна. Спосіб підвищення ресурсу важко завантажених прогінних кранових балок/ Л.М.Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, О.М. Руднєв, О.П. Коваленко, М.С. Мулін (Україна); заявл. 03.09.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. №3.- Режим доступу: http://www. ukrpatent.org
 • Пат.104692 Україна. Прогінна балка вантажопідйомного крана/ Л.М.Мартовицький, В.І. Глушко, З.М. Шаніна, А.Г. Зеленська (Україна); заявл. 03.09.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. №3.- Режим доступу: http://www. ukrpatent.org

1. Заболотний, А. П. Формирование узлов нагрузки при синтезе структуры ЦЭС радиальной топологи [Текст] / А. П. Заболотный, Д. В. Федоша, А. М. Меньков, В. С. Мамбаева // Наукові праці донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика» – 2013. – №1(14). – С. 96-99. – ISSN 2074-2630.
2. Метельский, В. П. Синтез структуры систем цехового электроснабжения радиальной топологии, содержащих электроприёмники с рекуперацией [Текст] / В. П. Метельский, А. П. Заболотный, Д. В. Федоша, Ю. В. Даус // Ползуновский вестник. – № 4-2. – 2013. – С. 143 -147. – ISSN 2672-8821.
3. Заболотный, А. П. Синтез структури систем цехового електропостачання. / А. П. Заболотний, Д. В. Федоша [Текст] // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів. Збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів: 18-19 жовтня 2012 р., м. Донецьк. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – С. 22-23.
4. Федоша, Д. В. Формирование узлов загрузки при синтезе структуры ЦЭС содержащей электроприемники с функцией рекуперации [Текст] / Д. В. Федоша // Сучасні проблеми систем електропостачання промислових та побутових об’єктів. Збірник наукових праць І Міжнародної науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів: 17-18 жовтня 2013 р., м. Донецьк . – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – С. 98-99. 5. Пат. 61405 Україна. МПК H02J 3/00. Спосіб формування структури радіальної дворівневої мережі [Текст] / І. В. Авдєєв, А. П. Заболотний, Д. В. Федоша, В. С. Мамбаєва (Україна). – № u201012561 ; заявл. 25.10.2010 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14.

Сторінки