Ви є тут

Головна

Участь у конференціях:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 (Грибко В. (СН-316), Кіпоренко І. (СН-316), Куцик Т. (СН-323), Лебедєв С. (СН-314), Медведєва Г. (СН-313), Миргородець Н. (СНз-314), Пархоменко А. (СН-313м), Постол А. (СН-314м), Сировешкіна В. (СН-313м), Цвітанська Ю. (Сн-313), Шаповал Л. (СНз-313м),  Шульга М. (СН-314), Яценко А. (СНз-313м), Губа А.(СНз-314), Шарабура О. (СНз-314), Шишкіна С. (СН-317).

Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2018», 16 – 20 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018 (Пузир Д. (СН-325), Якімцова Ю. (СН-314), Андрієць В.(СН-314), Самусєва Ю. (СНз-314), Коромислеченко Г. (СНз-324), Молокова А. (СН-324), Кайсарова В. (СН-314), Саприкіна К. (СН-325), Доценко А. (СН-314), Ламан А. (СН-314), Шульга М. (СН-314), Холод С.(СНз-313м), Йолкіна А. (СН-313м), Боровик К. (СН-317), Передерій В. (СН-316), Кулага О. (СН-316), Шелеметьєва Д. (СН-313м), Донець А.(СНз-313), Чупис М. (СН-325), Коршунова Р. (СНз-313м), Кузовова О. (СН-324), Мачульська В. (СН-315), Матюхін Є. (СН-313м), Вечирко Я. (СН-324).

XV міжвишівська наукова конференція студентів, магістрантів, аспірантів "Мовна комунікація у світовому просторі" 5–7 листопада 2018 р. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2018 (Сировешкіна В. (СН-318м), Якімцова Ю. (СН-318м), Шишкіна С. (СН-317), Кавун Г. (СН-316), Сідомон А. (СН-318), Кравченко К. (СН-318), Свириденко Д. (СН-318), Тристан О. (СН-318), Погребна О. (СН-318), Кошова О. (СН-325), Скудін А. (СН-317), Андрієць В. (СН-318м), Медведєва Г. (СН-313м), Ліхачова К. (СН-317), Курган Я. (СН-317), Андрющенко Ю. (СН-317)).

Міжнародний сімпозіум "Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій", 19 березня 2019 року. – Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2019 (Якімцова Ю. (СН-318м), Постол А. (СН-318м), Кошова О. (СН-325), Дубровський М. (СН-315), Лагунов І. (СНз-318м)).

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція "Сучасна регіональна журналістика: історія, реалії, перспективи, 29 березня 2019 р. – Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2019 (Постол А. (СН-318м))

ІІІ Міжрегіональна студентська конференція "Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа", 16 травня 2019 року, Бердянський державний педагогічний університет (Кулага О. (СН-316), Кавун Г. (СН-316), Третяков Я. (СН-325), Шевченко М. (СН-315), Якімцова Ю. (СН318м), Курган Я. (СН-317), Карпенко Т. (СН-317), Мачульська В. (СН-315), Кириленко Л. (СН-315), Кошова О. (СН-325), Лупандіна П.(СНз-318м), Шаповал Л. (СНз-318м), Шарабура О. (СНз-318м)).

П'ята Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми соціальних комунікацій", 15 травня 2019 року. – Київ: Національний авіаційний університет, 2019. (Усата О. (СН-317), Калініченко М. (СНз-319м), Дубровський М. (СН-315), Кайсарова В. (СН-318м), Грибко В. (СН-316), Гав'як В. (СН-316), Кавун Г. (СН-316), Медведєва Г. (СН-313м), Галич С. (СНз-315)).

ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності", 3-4 жовтня 2019 р. – м. Запоріжжя: Національний університет "Запорізька політехніка" (Кайсарова В. (СН-318м), Погребна О. (СН-318м), Різун А. (СНз-318м), Передерій В. (СН-316)).

Міжвишівський "круглий стіл" за міжнародною участю "Культура вербальної презентації в Україні: історичні витоки, особливості, сучасні проблеми" 7 листопада 2019 р. – Запоріжжя: Національний університет "Запорізька політехніка", 2019 (Тристан О. (СН-318), Кавун Г. (СН-316), Шишкіна С. (СН-317), Яковенко В. (СН-317), Кравченко К. (СН-318), Сідомон А. (СН-318), Боровик К. (СН-317), Матушанська О. (СН-316), Тимченко І. (СН-317), Гав'як В. (СН-316)).

IV Всеукраїнська  студентська наукова інтернет-конференція "Сучасна регіональна журналістика: історія, реалії, перспективи", 30 березня 2020 р. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2020 (Добровольська Ю. (СН-317), Мельник В. (СН-319м)).

Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн-конференція "Інтернет-журналістика та новітні технології в сучасних медіа", 1 квітня 2020 року. Київ : Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка, 2020 (Боровик К. (СН-317), Чупис М. (СНз-319м).)

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2020 р. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 (Лагунов І.А. (СН-318м), Свириденко Д.Є. (СН-318), Галунова К.О. (СН-319м), Капитова А.О. (СН-316), Грибко В.В. (СН-316), Таран А.Ю. (СНз-316), Різун А.С. (СНз-318м), Жукова В.І. (СН-319м), Передерій В.Ю. (СН-316), Тхор Є.А. (СНз-318м), Махоніна А.С. (СН-316), Альбіновська А.Ю. (СНз-319м), Саприкіна К.М. (СНз-319м), Кошова О.В. (СН-319м), Гав'як В.А. (СН-316)).

Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів Національного університету "Запорізька політехніка" "Тиждень науки-2020", 13-17 квітня 2020 р. Запоріжжя : Національний університет "Запорізька політехніка", 2020 (Кравченко К. (СН-318),  Дмитренко Ю. (СН-317), Байрамов Р. (СН-319м), Цивірко Б. (СН-319м), Усата О. (СН-317), Кавун Г. (СН-316), Чупис М. (СНз-319м), Саприкіна К. (СНз-319м), Тимченко І. (СН-317), Гав'як В. (СН-316), Шишкіна С. (СН-317), Ліхачова К. (СН-317), Матушанська О. (СН-316), Яковенко В. (СН-317), Романко А. (СН-319м).

Всеукраїнська наукова конференція "Література й історія" (8-11 жовтня 2020 р.). – Запоріжжя : Знапорізький національний університет, 2020 (Альбіновська С. (СНз-319м),  Жукова В., Кошова О. (СН-319м), Кошова О. (СН-319м), Пузир Д. (СН-319м), Попюк К. (СН-319м), Огризько І. (СН-319м), Саприкіна К. (СНз-319м), Хамідуліна Ю. (СНз-319м), Чупис М. (СНз-319м), Галунова К. (СНз-319м), Кавун Г. (СН-310м), Матушанська О. (СН-310м), Цюпко І. (СН-310м).

Публікації:

Медіакартина світу:формування особистості під впливом медіа : ІІ Міжрегіональна студентська конференція, 17-18 травня 2017.: тези доповідей. – Бердянськ : БДПУ, 2017 (Вертій Є. (ГП-422) с.11-14., Голованова Н.(СН-323) с.125-128, Донець А.(СНз-313) с.179-180, Кошова О. (СН-325) с. 243-246, Кузовова О. (СН-314) с. 24-27, Кузьмович К. (СН-313) с.92-94, Лук'янець К. (СН-322)  с. 139-142, Лупандіна П. (СН-314) с.142-145.

Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 1620 квітня 2018 р. [Електроний ресурс/ Редкол. : В.В. Наумик (відопв. ред.) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. URLhttps://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf (Боровик К. Ю., Передерій В.Ю., Шелеметьєва Д.Ю., Вечирко Я.А., Кайсарова В.С., Саприкіна К.М,, Доценко А.В.,Шульга М.О., Холод С.А., Йолкіна А.В., Кулага О.Ю., Донець А.М., Чупис М.О., Коршунова Р.Ф., Кузовова О.В., Мачульська В.С., Матюхін Є.Ю.).

Постол, А. Специфіка інформаційно-розважального формату на телебаченні та в інтернет-медіа // Матеріали Всеукраїнської наукової інтернет-конференції "Сучасна регіональна журналістика: історія, реалії, перспективи" (29 березня 2019 р.) / Наук. ред В.О. Гандзюк. – Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2019. – С. 142-147.

Тиждень науки2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р. [Електроний ресурс/ Редкол. : В.В. Наумик (відопв. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. URLhttps://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FSN.pdf (Боровик К., Тимченко І., Чупис М., Саприкіна К., Шульга М., Погребна О., Коротич Ю., Галунова К., Гапон К., Мельник В., Шишкіна С., Карпенко Т., Свідлова А., Соляник В., Мокроусов Г., Різун А., Ліхачова К.).

Матеріали П'ятої Всеукраїнської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми соціальних комунікацій", 15 травня 2019 року. Київ: Національний авіаційний університет Електронний ресурс. Режим доступу: http://kgimv.nau.edu.ua/images/Матеріали АПСК-2019.pdf (Гав'як В., Грибко В., Дубровський М., Кавун Г., Кайсарова В., Калініченко М., Медведєва Г., Усата О.).

Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа : ІІІ Міжрегіональна студентська конференція, 16 травня 2019 р. : тези доповідей. Бердянськ : БДПУ, 2019 (Карпенко Т.Ю. С. 13-17; Кулага О.Ю. С. 17-20; Курган Я.В. С. 20-23; Мачульська В.С. 23-26; Кавун Г.В. С. 33-35; Кошова О.С. С.36-39; Третяков Я.С. С. 41-44; Шарабура О.С. С. 47-51; Якімцова Ю.С. С. 52--55; Кириленко Л.С. С. 68-71; Шаповал Л.С. С. 77-80; Шевченко М.С. С. 80-82; Лупандіна П.С. С. 100-103).

Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р). URLhttps://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/2.1/Zbirka.pdf (Лагунов І. (СН-318м), Свириденко Д.(СН-318), Галунова К. (СН-319м), Капитова А. (СН-316), Грибко В. (СН-316), Таран А. (СНз-316), Різун А. (СНз-318м), Жукова В. (СН-319м), Передерій В. (СН-316), Тхор Є. (СНз-318м), Махоніна А. (СН-316), Альбіновська А. (СНз-319м), Саприкіна К. (СНз-319м), Кошова О. (СН-319м), Гав'як В. (СН-316)).

Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. URL: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-SN.pdf  (Кравченко К. (СН-318),  Дмитренко Ю. (СН-317), Байрамов Р. (СН-319м), Цивірко Б. (СН-319м), Усата О. (СН-317), Кавун Г. (СН-316), Чупис М. (СНз-319м), Саприкіна К. (СНз-319м), Тимченко І. (СН-317), Гав'як В. (СН-316), Шишкіна С. (СН-317), Ліхачова К. (СН-317), Матушанська О. (СН-316), Яковенко В. (СН-317), Романко А. (СН-319м).