Ви є тут

Головна

ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2016  (СТУДЕНТИ)

СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>

Керівник секції- доц. С.М.ТИХОВОД

Секретар секції- студ. А.І.ЧЕРЕУТА
1. Відео уроки – нова прогресивна форма навчання
Доповідач студ. гр. Е 125сп КРИВОРУЧЕНКО Н.О., КЛІМЕНКО Р.Ю.
Автори доц. С.М.ТИХОВОД ;студ. гр. Е 125сп КРИВОРУЧЕНКО Н.О., КЛІМЕНКО Р.Ю.
2. Ваговий контроль потоків автотранспорту через мости та інші споруди
Доповідач – студ. гр. Т-513 В.А. ВАСЬКОВ
Автори доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, студ. гр. Т-513 В.А.ВАСЬКОВ
3. Використання методу кінцевих елементів для розрахунку теплових полів  у електротехнічному обладнанні
Доповідач студ. гр. Е 814 Ю.В.АЗОРСЬКА
Автори доц. В.В.КОЗЛОВ, студ. гр. Е 814 Ю.В.АЗОРСЬКА
4. Особливості перекладу наукової літератури за електротехнічною тематикою
Доповідач – студ. гр. Е 424а О.В.ПОЛЯКОВА
Автори доц. О.В.НАБОКОВА, студ. гр. Е 424а О.В.ПОЛЯКОВА
5. Дослідження впливу характеру замикання розривних контактів на перехідний опір
Доповідач студ. гр. Е 814;В.Д.ДЕРКАЧ
Автори доц. О.Г.ВОЛКОВА, студ. гр. Е 814 В.Д.ДЕРКАЧ
6. Дослідження магнітного поля циліндричної котушки
Доповідач студ. гр. Е 514 В.О. СОБОЛЕВСКИЙ
Автори старш. викл.О.АФАНАСЬЄВА, студ. гр.Е514В.О.СОБОЛЕВСКИЙ
Автори старш. викл. І.О.АФАНАСЬЄВА, студ. гр.Е514В.О.СОБОЛЕВСКИЙ
7. Магнітне поле циліндричної котушки в ближній зоні випромівування
Доповідачі студ. гр. Е 114; А.І.ЧЕРЕУТА
Автори старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО, студ. гр. Е 114; А.І.ЧЕРЕУТА
 

ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2015  (СТУДЕНТИ)

СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>

Керівник секції- доц. С.М.ТИХОВОД

Секретар секції  - студ. гр. Е-213 С.С.Кочетков
1. Використання ефекту Вілларі в електромагнітних перетворювачах
Доповідач студ. гр. Т-513 В.А. ВАСЬКОВ
Автори доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, студ. гр. Т-513 В.А.ВАСЬКОВ
2. Закони Кірхгофа. З історії винахіду
Доповідач студ. гр. Е-213 С.С.КОЧЕТКОВ
Автори доц. В.В.КОЗЛОВ, студ. гр. Е-213 С.С.КОЧЕТКОВ
3. Особливості електротехнічної термінології у англійській мові
Доповідач студ. гр. Е-313 О.С.ТРУФАНОВ
Автори доц. О.В.НАБОКОВА, студ. гр. Е-313 О.С. ТРУФАНОВ
4. Розроблення відео уроків з дисципліни ТОЕ
Доповідач студ. гр. Е-112 В.А.СУІНОВ
Автори доц. С.М.ТИХОВОД,  студ. гр. Е-112 В.А. СУІНОВ
5. Аналіз ушкоджень трансформаторного встаткування ТМН-4000/35
Доповідач студ. гр. Е-113 Е.М.СОБКО
Автори доц. О.Г.ВОЛКОВА, студ. гр. Е-113 Е.М.СОБКО
6. Підвищення коефіцієнта потужності зварювальних трансформаторів
Доповідач студ. гр. М-813 С.Н.КРИВОРУЧКО, О.В.МОЛТЯНОВА
Автори старш. викл. І.О.АФАНАСЬЄВА, студ. гр. М-813 С.Н.КРИВОРУЧКО, О.В.МОЛТЯНОВА
7. Ближня зона випромінювання класичного диполя
Доповідачі студ. гр. Е-113 А.В.ДІДЕНКО
Автори старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО, студ. гр. Е-113 А.В.ДІДЕНКО

ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2014  (СТУДЕНТИ)

СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>

Керівник секції- доц. В.Ф. БЕЗОТОСНИЙ

Секретар секції – студ. гр. Е-410 О.В.ЧЕРНЯВСЬКА
1. Норми коливання напруги в системах енергопостачання
Виконавець студ. гр. ІФ-510 В.О.КАРАСЬ
Науковий керівник доц. Е.В.ВЛАСЕНКО
2. Прилад для бездеформаційного контролю товщини неелектропроводної ізоляції
Виконавець студ. гр. Т-510 Д.М.ВАРАКУТА
Науковий керівник доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ
3. Закони Кірхгофа та особливості їх застосування у магнітних колах
Виконавець студ. гр. Е-410 О.В.ЧЕРНЯВСЬКА, Д.В.ДІДАЧ
Науковий керівник доц.В.В.КОЗЛОВ
4. Особливості перекладу електротехнічної термінології з англійскої на українську мову
Виконавець – студ. гр. Еа-420 Н.Є.ТКАЧОВА
Науковий керівник старш.викл. О.В.НАБОКОВА
5. Розрахунок інтегро-диференціальних рівнянь, що складаються за законами Кірхгофа, поліномами Чебишева
Виконавець студ. гр. Е-510 Я.Є.ГВУЗКОВ
Науковий керівник доц. С.М.ТИХОВОД
6. Розрахунок електричних кіл в середовищі MathCAD
Виконавець студ. гр. РП-211 Д.М.БАБІЧ
Науковий керівник асист. О.Г.ВОЛКОВА
7. Вплив індуктивного та ємнісного елементів на форму несинусоїдного струму
Виконавець студ. гр. ІФ-310 М.М.ЮЖАКОВ
Науковий керівник старш.викл. І.О.АФАНАСЬЄВА
8. Розподіл фазових швидкостей векторів ЕМП у близькій зоні випромінювання диполя Герца
Виконавець студ. гр. Е-120 В.В.ПОЛЯНСЬКИЙ
Науковий керівник старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО

ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2013  (СТУДЕНТИ)

СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>

Керівник секції- доц. В.Ф. БЕЗОТОСНИЙ

Секретар секції – студ. гр. E-311 Н.О.ЛІСІЦИНА
1. Моделювання розподілу вихрових струмів в феромагнітних радіотехнічних матеріалах
Доповідач студ. гр. РТ-411 Р.М.КОРНІЄНКО
Автори доц. В.Ф. БЕЗОТОСНИЙ, студ. гр. РТ-411 Р.М.КОРНІЄНКО
2. Гіратор як невзаємний ідеалізований елемент кола
Доповідач студ. гр. РТ-212 М.В.БАЛЕБРУХ
Автори доц. Е.В.ВЛАСЕНКО, студ. гр. РТ-212 М.В.БАЛЕБРУХ
3. Питання економії електричної енергії в побутових умовах
Доповідач студ. гр. Е-311 Н.О.ЛІСІЦИНА
Автори доц. В.В.КОЗЛОВ, студ. гр. Е-311 Н.О.ЛІСІЦИНА
4. Застосування графічного метода розрахунку по першим гармонікам струмів та напруг
Доповідач студ. гр. Е-222 Н.І.БУРКА
Автори старш.викл. О.В.НАБОКОВА, студ. гр. Е-222 Н.І.БУРКА
5. Розроблення відео уроків для поглибленого вивчення дисципліни ТОЕ
Доповідач студ. гр. Е -122 С.А.СИДОРЕНКО
Автори доц. С.М.ТИХОВОД, студ. гр. Е-122 С.А.СИДОРЕНКО
6. Особливості розрахунку електричних кіл в системах автоматизованого проектування
Доповідач студ. гр. Е-122 С.В. ГОНЧАРЕНКО
Автори асист. О.Г.ВОЛКОВА, студ. гр. Е-122 С.В. ГОНЧАРЕНКО
7. Дослідження трифазного електричного кола із сполученням споживачів зіркою в аварійних режимах
Доповідач студ. гр. Іф-311 Б.І. ВЛАСЕНКО
Автори старш. викл. І.О. АФАНАСЬЄВА, студ. гр. Іф-311 Б.І. ВЛАСЕНКО
8. Розподіл компонентів електромагнітного поля в ближній зоні випромінювання диполя Герца
Доповідач студ. гр. Е-120 В.В. ПОЛЯНСЬКИЙ
Автори старш. викл. Г.М. РОМАНІЧЕНКО, студ. гр.Е-120В.В.ПОЛЯНСЬКИЙ