Ви є тут

Головна

       Науково-дослідна робота викладачів кафедри іноземних мов на період 2015-2018 р.р. проводиться в межах загальної теми «Вербальні засоби мови професійного спілкування» (Шифр НДР: 03915). Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Соболь Ю.О. Передбачається проведення наступних етапів дослідження:
1.    Вивчення і аналіз лексичних засобів мови професійного спілкування (01.09.15 – 30.06.16 р.р.).
2.    Вивчення і аналіз граматичних засобів мови професійного спілкування (01.09.16 – 30.06.17 р.р.).
3.    Вивчення і аналіз стильових та жанрових особливостей мови професійного спілкування (01.09.17 – 30.06.18 р.р.).
      Отримані наробки підлягають обговоренню на щорічних науково-практичних семінарах кафедри, виголошенню на конференціях, публікації у фахових виданнях. Здобуті результати мають практичну цінність при складанні посібників та довідникових видань, логічно інтегруючись у навчальний процес.