Ви є тут

Головна

№ п/п

Шифр,

статус роботи

Тематика робіт

Керівник, та виконавці, строки виконання

Замовник

1

4812

госпдоговірна

«Вдосконалення технології виробництва сплавів на основі алюмінію та міді»

д.т.н., проф. Волчок І.П.,

к.т.н. доц. Мітяєв О.А.

2002-2004 р.р.

Запорізький завод кольорових сплавів (ЗЗКС)

2

М/451-2003/1323 госпдоговірна

«Дослідження механізмів втомного пошкодження та підвищення циклічної міцності конструкційних матеріалів у екстремальних умовах»

д.т.н., проф. Бєліков С.Б.

Відповідальні виконавці:

д.т.н., проф. Волчок І.П.,

к.т.н. доц. Мітяєв О.А.

2003р.

МОН України (протокол 5-го засідання Міжурядової білорусько-української комісії із співпраці у сфері науки і технологій 19-20.06.2003р., наказ МОН України від 08.09.2003р. № 600)

3

01313

держбюджетна

«Підвищення механічних і службових властивостей корозійностійких сталей»

д.т.н., проф. Волчок І.П.,

викладачі кафедри

2003-2006 р.р.

ЗНТУ

4

01316

держбюджетна

«Структура та опір руйнуванню залізовуглецевих та алюмінієвих сплавів»

д.т.н., проф. Волчок І.П.,

викладачі кафедри

2006-2009 р.р.

ЗНТУ

5

М/75-2008/1318 госпдоговірна

«Розробка промислових технологій, що забезпечують підвищення механічних, технологічних та експлуатаційних властивостей вторинних силумінів до рівня первинних»

д.т.н., проф. Бєліков С.Б.

Відповідальні виконавці:

д.т.н., проф. Волчок І.П.,

к.т.н. доц. Мітяєв О.А.

2008-2010 р.р.

МОН України (протокол 7-го засідання Міжурядової білорусько-української комісії із співпраці у сфері науки і технологій від 29.11.2007р., наказ МОН України від 26.03.2008р. №257)

6

01319

держбюджетна

«Підвищення механічних та службових властивостей графітизованих сталей»

д.т.н., проф. Волчок І.П.,

викладачі кафедри

2009-2012 р.р.

ЗНТУ

7

01310

держбюджетна

«Підвищення механічних і службових властивостей алюмінієвих сплавів лазерним обробленням»

д.т.н., проф. Волчок І.П.,

викладачі кафедри

2010-2012 р.р.

ЗНТУ

8

04813

держбюджетна

«Дослідження, розробка та впровадження технології виробництва сплавів алюмінію та міді з використанням вторинної сировини»

д.т.н., проф. Волчок І.П.,

викладачі кафедри

2013-2015 р.р.

ЗНТУ

9

2914 госпдоговірна

«Підвищення фізико-механічних властивостей алюмінієвих сплавів для фасонного лиття деталей відповідального призначення»

д.т.н., проф. Мітяєв О.А.,

викладачі кафедри

2014-2016 р.р.

Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ», м. Запоріжжя

10

02915

держбюджетна

«Підвищення механічних і службових властивостей сплавів на основі алюмінію та заліза»

д.т.н., проф. Волчок І.П.,

викладачі кафедри

2015-2018 р.р.

ЗНТУ

11

2917

госпдоговірна

«Розробка та промислова апробація технології виробництва алюмінієвих сплавів з інвертованою структурою для фасонного лиття деталей відповідального призначення»

д.т.н., проф. Мітяєв О.А.,

викладачі кафедри

2017-2020 р.р.

Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ», м. Запоріжжя

12

02918

держбюджетна

«Розробка процесів нано- та мікромодифікування конструкційних матеріалів»

д.т.н., проф. Мітяєв О.А.,

викладачі кафедри

2018-2021 р.р.

НУ «Запорізька політехніка»