Ви є тут

Головна

 

Для проведення занять кафедра має три електролабораторії. Студенти забезпечені підручниками і навчально-методичними посібниками з навчальних дисциплін. Всі лабораторії кафедри укомплектовані універсальними лабораторними стендами і приладами різного призначення. Вони забезпечують проведення великої кількості лабораторних робіт фронтальним методом. Наявність тематичних плакатів з різних курсів допомагає студентам орієнтуватися при виконанні курсових і розрахунково-графічних завдань.

Найперші турботи викладачів – навчання студентів з використанням обчислювальної техніки. На кафедрі є спеціалізований комп'ютерний клас, у якому студенти мають можливість працювати, використовуючи пакети програм MathCAD та ELCUD. Розроблена система активного навчання і машинного тестування знань студентів з теоретичних основ електротехніки, загальної електротехніки та основ теорії електричних кіл. Вона виключає суб’єктивне ставлення викладача до студентів, дозволяє їм самостійно перевіряти свої знання у комп’ютерному класі. Курсові і розрахунково-графічні роботи виконують із застосуванням ЕОМ, лабораторні роботи і практичні заняття студенти виконують у комп’ютерному класі. Розробкою завдань для модульного тестування і програм для розрахункових завдань на ЕОМ займаються доценти С.М. Тиховод, В.В. Козлов.

 

Перелік лабораторій та спеціалізованих кабінетів на кафедрі ТЗЕ

Назва лабораторій спеціалізованих кабінетів, площа

Назва дисциплін за навчальним планом

Наявне технічне забезпечення (обладнання)

1.

Лабораторія "Електротехніки і мікропроцесорної техніки"

а.239, 48,6м²

1) Електротехніка

2) Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка.

Прилади, обладнання. Стенди "СІПЕМ-5" по дослідженню джерел живлення і електричних машин малої потужності.

2.

Лабораторія "Теоретичних основ електротехніки і основ теорії кіл"

А.243, 50м²

1) Теоретичні основи електротехніки

2) Основи теорії кіл.

Лабораторні стенди, прилади і обладнання.

3.

Комп'ютерний клас (24 робочі місця)

А241, 49,2 м²

1) Теоретичні основи електротехніки

2) Основи теорії кіл

3) Електротехніка

4) Електротехніка і електроніка

5) Теорія електричних та електронних кіл

6) Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка.

   ПК