Ви є тут

Головна

Навчально-методичні вказівки викладачів кафедри ТПП за 2009-2020 н.р.:

Всі нові навчально-методичні вказівки розміщуються в репозитарії НУ "Запорізька політехніка" та оновлюються по мірі необхідності.

Кафедрою на основі компетентнісного підходу розроблено та затверджено ректором університету тимчасові ОКХ, ОПП підготовки магістрів за фахом 035 «Філологія», які включають також варіативну складову. З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами навчальних дисциплін, робота кафедри «Теорії та практики перекладу» спрямована на створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. Для кожної дисципліни навчального плану спеціальності розробляється робоча навчальна програма, яка є нормативним документом. З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу. Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо. Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

 

 • Гура Н.П. Конспект лекцій з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад” заочної форми навчання - Завантажити
 • Підгорна Анна Борисівна Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» для студентів II курсу спеціальності 7.02030304 «Переклад» денної форми навчання - Завантажити
 • Гура Н.П. Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Практичний курс німецької мови» для студентів 1-2 курсів спеціальності „Переклад” заочної форми навчання - Завантажити
 • Гура Н.П. Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Практичний курс німецької мови» для студентів 3 курсу спеціальності „Переклад” заочної форми навчання - Завантажити
 • Лазебна Наталія Валеріївна For Practical Classes in the Basic Foreign Language (English) - Завантажити
 • Лазебна Н.В., Хавкіна Олена Миколаївна Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична фонетика англійської мови» - Завантажити
 • Лазебна Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування» - Завантажити
 • Лазебна Н.В. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з дисципліни: «Теоретична фонетика» - Завантажити
 • Лазебна Н.В. До практичних занять з основної іноземної мови (англійської) - Завантажити
 • Лазебна Н.В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт та проектів - Завантажити
 • Кущ Єліна Олексіївна Порівняльна граматика англійської та української мов - Завантажити
 • Тарасенко Кирил Валентинович Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови” (граматика) для студентів II курсу спеціальності «Переклад» всіх форм навчання - Завантажити
 • Тарасенко К.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Історія зарубіжної літератури” (XVII-XVIII cт.) для студентів II курсу спеціальності «Переклад» всіх форм навчання - Завантажити
 • Серга Наталія Володимирівна Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Практика перекладу з другої іноземної мови, французької” для студентів 3 курсу спеціальності “Переклад”, денної та заочної форм навчання ( 1 частина, дороблена) - Завантажити
 • Кузнецова М.О. Практичні (семінарські) заняття з дисципліни “Порівняльна граматика англійської та української мов” - Завантажити
 • Кузнецова М.О. Практичні заняття та самостійна робота з дисципліни “Практичний курс другої іноземної мови (німецької)” - Завантажити
 • Кузнецова М.О. Практичні заняття та самостійна робота з дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови (англійської)” - Завантажити
 • Кузнецова М.О. Практичні заняття та самостійна робота з дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови (англійської)” - Завантажити
 • Кущ Єліна Олексіївна Переклад як засіб комунікації у науково-технічній сфері - Завантажити
 • Гура Н.П. Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "Практика перекладу другої іноземної мови (німецька)" для студентів 4 курсу спеціальності „Переклад” всіх форм навчання - Завантажити