Ви є тут

Головна

Кафедра здійснює підготовку: 

За першим (бакалаврським) рівнем 

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

(освітня програма: Промислове та цивільне будівництво )

 

 

За другим (магістерським) рівнем 

Спеціальність:192 «Будівництво та цивільна інженерія»

(освітня програма: Промислове та цивільне будівництво )