Ви є тут

Головна

Методика та організація наукових досліджень

Історія зарубіжної журналістики

Українська мова у професійному спілкуванні

Фотожурналістика

Екологічна проблематика в ЗМІ

Комунікаційні технології

Медіакритика

Психологія мас

Соціально-політична проблематика в ЗМІ

Сучасна українська публіцистика

Психологія журналістської творчості

Спецкурс за вибором. Типологія друкованих ЗМІ.

Авторське редагування

Система організації прес-служби і прес-секретаря

Газетно-журнальне виробництво

Медіаправо

Вступ до спеціальності. Технічні засобі виробництва

Практикум з фаху. Газетна журналістика

Історія української журналістики

Теорія журналістики

Теорія та історія журналістики

Інформаційна політика та безпека

Історія української культури

Теорія літератури

Теорія і методика журналістської творчості

Авторське право

Спецкурс. Гендер і друковані ЗМІ

Теорія та історія соціальних комунікацій

Українське журналістикознавство

Риторика

Теорія масової інформації

Спеціалізація. Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті

«Спеціалізація. Інтернет-журналістика. Організація роботи віртуальної редакції

Економічна проблематика ЗМІ

Спеціалізація. Преса. Газетно-журнальний менеджмент

Спеціалізація. Преса. Газетно-журнальні жанри

Українська література

Теорія масової комунікації

Зарубіжна література

Радіовиробництво

Телевиробництво

Методика викладання фахових дисциплін

Прикладні соціально-комунікаційні технології

Соціальна інформація

Теорія та історія видавничої справи та редагування

Практична стилістика

Спортивна проблематика в ЗМІ

Практикум з фаху телевізійний менеджмент

Міжнародна журналістика

Агенційна журналістика

Журналістська етика

Основи наукових досліджень

Документознавство та архівознавство

Реклама і звязки з громадкістю

Журналістське розслідування