Ви є тут

Головна

Викладачі кафедри ведуть активну роботу по вдосконаленню методичного забезпечення дисциплін, що викладаються. Особлива увага приділяється розробці та вдосконаленню методичних вказівок до семінарських занять, а також методичних вказівок для виконання самостійної роботи.

2014-2015 н.р.

 1. Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Мікроекономіка» для студентів спеціальності 6.030203 «Міжнародні економічні відносити» денної форми навчання / Уклад. : Прушківський В.Г., Переверзєва А.В., Бурма С.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 2. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з «Економічна теорія» для студентів заочної форми навчання / Уклад.: Сиволап Т.Г. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 3. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Історія економіки та економічної думки» для студентів факультету економіки та управляння денної форми навчання / Уклад. : Федорченко О.К. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 4. Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу „Мікроекономіка” для студентів спеціальності 7.03020301 „Міжнародні економічні відносини” денної форми навчання / Уклад. : Прушківський В.Г., Переверзєва А.В., Бурма С.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 5. Методичні вказівки для семінарських занять і самостійної роботи з курсу „Макроекономіка” для студентів факультету економіки та управління денної форми навчання / Уклад. : Чумак О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 6. Методичні вказівки для семінарських занять і самостійної роботи з курсу „Економічна теорія” для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання / Уклад. : Домбровська С.І., Сиволап Т.Г. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 7. Методичні вказівки для семінарських занять і самостійного вивчення з курсу „Державне та регіональне управління” для студентів спеціальності 7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування” всіх форм навчання / Уклад. : Домбровська С.І., Сиволап Т.Г. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 8. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу „Політична економія” для студентів факультету економіки та управління заочної форми навчання / Уклад. : Афендікова Н.О., Юрченко В.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 9. Методичні вказівки для семінарських занять і самостійної роботи з курсу „Історія економіки та економічної думки” для студентів спеціальностей 6.030505 „Управління персоналом і економіка праці” денної форми навчання / Уклад. : Кригульська Т.Б. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 10. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з курсу „Основи економіки” для студентів гуманітарно-правового факультету / Уклад. : Юрченко В.І., Лук’яненко Н.Е. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
 11. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Мікроекономіка” для студентів спеціальностей 7.03020301 „Міжнародні економічні відносини”, 7.03050801 „Фінанси і кредит”, 7.03050701 „Маркетинг”, 7.03050901 „Облік і аудит” денної форми навчання / Уклад. : Прушківський В.Г., Переверзєва А.В., Бурма С.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.

2013-2014 н.р.

 1. Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу „Мікроекономіка” для студентів спеціальностей 6.030507 „Маркетинг”, 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит” денної форми навчання / Укл. : д.е.н. Прушківський В.Г, доц. Переверзєва А.В., ас. Бурма С.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.
 2. Методичні рекомендації для семінарських занять з курсу „Мікроекономіка” для студентів спеціальностей 6.030507 „Маркетинг”, 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит”, 6.030203 „Міжнародні економічні відносини” денної форми навчання / Укл. : д.е.н. Прушківський В.Г., доц. Переверзєва А.В., ас. Бурма С.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.
 3. Методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи студентів з курсу „Економічна теорія” (Розділ ІІ „Макроекономіка”) для студентів спеціальності 6.030601 „Менеджмент організацій і адміністрування” / Укл. : д.е.н. Прушківський В.Г., ст.в. Чумак О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.
 4. Методичні вказівки до написання контрольної роботи № 1 з курсу „Економічна теорія” (Розділ І „Основи економічної теорії”) для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030601 „Менеджмент організацій і адміністрування” / Укл. : д.е.н. Прушківський В.Г., ст.в. Чумак О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.
 5. Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу „Мікроекономіка” для студентів спеціальностей 6.030507 „Маркетинг”, 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит” денної форми навчання / Укл. : д.е.н. Прушківський В.Г, доц. Переверзєва А.В., ас. Бурма С.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 6. Методичні рекомендації для семінарських занять з курсу „Мікроекономіка” для студентів спеціальностей 6.030507 „Маркетинг”, 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит”, 6.030203 „Міжнародні економічні відносини” денної форми навчання / Укл. : д.е.н. Прушківський В.Г., доц. Переверзєва А.В., ас. Бурма С.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 7. Методичні вказівки до семінарських занять і самостійної роботи студентів з курсу „Економічна теорія” (Розділ ІІ „Макроекономіка”) для студентів спеціальності 6.030601 „Менеджмент організацій і адміністрування” / Укл. : д.е.н. Прушківський В.Г., ст.в. Чумак О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 8. Методичні вказівки до написання контрольної роботи № 1 з курсу „Економічна теорія” (Розділ І „Основи економічної теорії”) для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030601 „Менеджмент організацій і адміністрування” / Укл. :д.е.н. Прушківський В.Г., ст.в. Чумак О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 9. Методичні вказівки до написання контрольної роботи № 2 з курсу „Економічна теорія” (Розділ ІІ „Макроекономіка” і Розділ ІІІ „Мікроекономіка”) для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030601 „Менеджмент організацій і адміністрування” / Укл. : д.е.н. Прушківський В.Г., ст.в. Чумак О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 10. Методичні рекомендації та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу „Макроекономіка” для студентів спеціальностей 6.030507 „Маркетинг”, 6.030508 „Фінанси і кредит”, 6.030509 „Облік і аудит” денної форми навчання / Укл. : д.е.н. Прушківський В.Г., ст.в. Чумак О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.

2011-2012 н.р.

 1. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Регіональна економіка» для студентів факультету економіки та управління денної форми навчання / Укл.: проф. Прушківський В.Г., ст. в. Федорченко О.К. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.
 2. Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з курсу «Мікроекономіка» для студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси», 6.030509 «Облік і аудит», 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» заочної форми навчання / Укл.: проф. Прушківський В.Г., ст. в. Губарь О.В., асист. Бурма С.І. Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.
 3. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з курсу «Макроекономіка» для студентів спеціальностей 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси», 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Укл.: проф. Прушківський В.Г., ст. в. Чумак О.В., асист. Бурма С.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.
 4. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Основи економічної теорії» для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання / Укл.: проф. Прушківський В.Г., ст. в. Домбровська С.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.
 5. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Політекономії» для студентів факультету економіки та управління денної форми навчання / Укл.: проф. Прушківський В.Г., доц. Афендікова Н.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.
 6. Методичні рекомендації і завдання до виконання контрольної роботи з курсу «Національна економіка» для студентів факультету економіки та управління заочної форми навчання / Укл.: проф. Прушківський В.Г., к.н. з держ.упр. Юрченко В.І. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.
 7. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Глобальна макроекономічна політика» для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форми навчання / Укл.: проф. Прушківський В.Г., доц. Афендікова Н.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.