Ви є тут

Головна

 
2015-2016 н.р.

  1. Методичні вказівки до семінарських занять з курсу „Історія економіки та економічної думки” для студентів спеціальності 6.030505 „Управління персоналом і економіка праці” денної форми навчання / Уклад. : Кригульська Т.Б. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
  2. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів технічних спеціальностей з курсу „Економічна теорія”. Сиволап Т.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
  3. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Мікроекономіка” для студентів спеціальностей 7.03020301 „Міжнародні економічні відносини”, 7.03050801 „Фінанси і кредит”, 7.03050701 „Маркетинг”, 7.03050901 „Облік і аудит” денної форми навчання / Уклад. : Губарь О.В., Переверзєва А.В., Бурма С.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
  4. Методичні вказівки до практичних і семінарських занять з курсу „Економічна теорія” для студентів технічних спеціальностей денної форми навчання / Уклад. : Домбровська С.І., Сиволап Т.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.