Ви є тут

Головна

Кафедра забезпечує викладання математичних дисциплін для чотирьох факультетів університету: радіоелектроніки та телекомунікацій; комп'ютерних наук і технологій; економіки та управління; будівництва, архітектури та дизайну. Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення ними теоретичного матеріалу, підготовки до написання контрольних робіт, практичних і лабораторних занять, виконання розрахунково-графічних завдань, тощо. Щорічно видаються нові посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки, розробляються робочі програми з кожної дисципліни. В учбовий процес активно впроваджуються наукові дослідження та винаходи викладачів.

План видань навчально-методичної літератури на 2021/2022 навчальний рік


п/п
Повна назва видання Автор, співавтори Кількість сторінок Тираж (екз.) Мова
1. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни “Оптимізаційні методи та моделі” для студентів економічних спеціальностей (усіх форм навчання) Коротунова О.В., Нечипоренко Н.О. 64 1 Укр.
2. Індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни "Вища математика. Математичний аналіз" для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної форми навчання (Частина 1) Коротунова О.В. 68 1 Укр.
3. Індивідуальні завдання до самостійної роботи з дисципліни "Вища математика. Математичний аналіз" для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної форми навчання (Частина 2) Коротунова О.В. 42 1 Укр.
4. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни “Теорія ймовірностей та математична статистика” (частина II) для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Коротунова О.В., Нечипоренко Н.О. 56 1 Укр.
5. Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни “Спеціальні розділи вищої математики” для студентів денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» Коротунова О.В. 54 1 Укр.
6. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до контрольної роботи з дисципліни “Вища математика” (розділи: лінійна алгебра та аналітична геометрія, диференційне числення функції однієї та багатьох змінних)” для студентів ФРЕТ та ФКНТ заочної форми навчання Нечипоренко Н.О., Щербина О.А., Коротунова О.В. 66 1 Укр.