Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: формування концепції системного підходу, уявлення щодо функціонування складів як частини загальної транспортної системи, забезпечення сировиною і матеріалами виробництва, збереження вантажів, удосконалення технології та організації навантажувально-розвантажувальних, транспортних і складських (НРТС) робіт.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати:

  • конструкцію складського обладнання;
  • типи складів тарних вантажів;
  • принципи роботи пакетоформуючих машин, технологію та принципи організації НРТС робіт;
  • норми часу на виконання НРТС операцій;
  • типи тарного обладнання;
  • методику проектування складських систем та комплексів.

 
вміти:
 

  • виконувати розрахунки конструкції обладнання складів;
  • розробляти технологічні процеси НРТС робіт;
  • проводити статистичні дослідження по аналізу роботи складського господарства;
  • використовувати методи експериментальних досліджень з метою удосконалення конструкції обладнання, організації та технології НРТС операцій.

 
Викладач дисципліни: Грицай Сергій Васильович, ст. викл. кафедри транспортних технологій