Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: поглиблення знань про потенційні можливості сучасних комп'ютерних технологій, про особливості існуючих програмних засобів, про прийоми ефективного використання цих засобів в дослідницькій і науковій діяльності.
 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати:
 

  • методи ідентифікації, класифікації, індексації та подання інформації в умовах дослідження нових комп’ютерних інформаційних технологій за допомогою програмних і технічних засобів локальних і глобальних комп’ютерних мереж, використовуючи комп’ютеризовані системи обробки та пошуку інформації в локальних і глобальних мережах, Internet, контекстний пошук.

 
вміти:
 

  • здійснювати збираня, обробку, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації;
  • узагальнювати передовий вітчизняний та зарубіжний  досвід з питань розробки комп’ютерних інформаційних систем і технологій в процесі наукових досліджень за  допомогою технічного і програмного забезпечення, використовуючи сучасні методи наукових досліджень.

 
Викладач дисципліни: Грицай Сергій Васильович, ст. викл. кафедри транспортних технологій