Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: прищеплення фахівцям теоретичних знань в галузі проектування схем організації дорожнього руху з використанням сучасних технічних та апаратурних засобів регулювання дорожнього руху.
 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати:
 

  • методи розрахунку та принципи розробки світлофорних об’єктів та елементів систем управління рухом на автомобільних дорогах загального користування та вулично-дорожній мережі міст.

 
вміти
 

  • оцінювати завантаження та швидкісні режими на об’єкті впровадження;
  • проводити розрахунки режимів світлофорного регулювання; 
  • визначати структуру ТЗОДР; 
  • вибрати сучасну апаратуру для реалізації світлофорного регулювання (СФР); 
  • складати специфікацію периферійного та центрального обладнання системи; 
  • проводити техніко-економічне обґрунтування впровадження СФР та ТЗОДР.

 
Викладач дисципліни: Грицай Сергій Васильович, ст. викл. кафедри транспортних технологій