Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: формування сучасного економічного мислення, глибокого розуміння основних економічних категорій, діючих в системі транспортних перевезень, прояви економічних законів на транспорті, економічних принципів дії ринкових відносин на транспорті
 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати:
 

  • сучасний стан і напрямки розвитку транспортної системи України, особливості кожного виду транспорту, його роль та значення в транспортній системі;
  • сутность економічних понять, категорій, показників, які характеризують діяльність транспорту.
  • матеріально-технічну базу транспорту;
  • форми оплати праці і методи оцінки продуктивності праці на транспорті;
  • методи визначення собівартості перевезень;
  • методи планування (прогнозування) і оцінки ефективності прийняття управлінських рішень на транспорті.

вміти:
 

  • визначити облік витрат на виконання робіт та послуг і будувати тарифи по вантажних і пасажирських перевезеннях;
  • економічно обґрунтовувати господарські рішення підприємств транспорту.

 
Викладач дисципліни: Харченко Тамара Володимирівна, старш. викл. кафедри транспортних технологій