Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: прищеплення фахівцям транспорту теоретичних знань з технології та організації перевезень, навичок самостійного вирішення інженерних питань в галузі організації та удосконалення роботи транспорту, показати майбутнім спеціалістам, що раціональна організація перевезень забезпечує інтенсивне використання рухомого складу, своєчасну доставку вантажів, скорочення парку рухомого складу та зниження транспортних витрат,
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати:

  • основні відомості про транспорт та транспортні системи організації перевезень;
  • маршрути  доставки вантажів, графіки руху транспорту та їх елементи;
  • управління експлуатаційною роботою транспорту та вантажних фронтів;
  • організацію централізованих систем перевезень;
  • організацію та планування вантажопотоків;
  • нормування елементів перевізного процесу.

 
Викладач дисципліни: Бабушкін Геннадій Федорович, доктор техн. наук, професор кафедри транспортних технологій
Лебідь Ганна Олександрівна, старш. викл. кафедри транспортних технологій