Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: прищепити майбутнім спеціалістам і магістрам теоретичні знання в галузі управління роботою залізничного і автомобільного транспорту промислових підприємств та якістю обслуговування споживачів при забезпеченні безпечного і економічно виправданого перевізного процесу.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати:

  • системи, структуру і правову основу управління на залізничному і автомобільному транспорті промислових підприємств;
  • принципи планування і логістичного управління процесами перевезень;
  • методи організації вагонопотоків, розробки плану формування поїздів і графіків роботи рухомого складу;
  • способи підвищення пропускної і провізної спроможності транспорту, основи технічного нормування та взаємопогодженою роботою заводського і магістрального транспорту;
  • принципи забезпечення якості транспортного обслуговування споживачів.

 
вміти:
 

  • організувати вагонопотоки та розробляти плани формування поїздів;
  • розробляти графіки роботи рухомого складу залізничного та автомобільного промислового транспорту;
  • визначати необхідну кількість та вибирати економічно-ефективний тип рухомого складу;
  • організувати якісне обслуговування вантажовласників.

 
Викладач дисципліни: Бабушкін Геннадій Федорович, д-р техн. наук, професор кафедри транспортних технологій
Грицай Сергій Васильович, старший викладач кафедри транспортних технологій